Bouwbarometer en sectorstudies

Actuele informatie over de stand van zaken in de economie en in de bedrijfstak is voor bedrijven van groot belang voor het formuleren van het ondernemingsbeleid op korte en lange termijn. Dat geldt ook voor bouwondernemingen. Zij worden geconfronteerd met structurele ontwikkelingen in de economie, met de ups en downs van de conjunctuur en met seizoensfluctuaties.

Bouwunie heeft het initiatief genomen om voor de bouwsector te komen tot een signaliseringssysteem waarmee het socio-economisch klimaat in de bouw snel en objectief kan worden gemeten. In dat kader is is het initiatief genomen om een online-enquête te organiseren onder de bouwbedrijven.
Het onderzoek wordt op kwartaalbasis uitgevoerd. Door analyse van de verschillen in beantwoording van steeds dezelfde vragen op regelmatige tijdstippen wordt snel een indruk verkregen van de richting waarin de sector zich op socio-economisch vlak beweegt.

De online enquête wordt vier maal per jaar (maart, juni, september, december) afgenomen. Aan een panel van Vlaamse bouwbedrijven, proportioneel samengesteld volgens geografische ligging, aantal personeelsleden en sector, wordt gevraagd de voorafgaande werkperiode te evalueren, de gevolgen voor de toekomst te geven en de verwachtingen naar de volgende periode toe te omschrijven.

De Bouwunie-bouwbarometer is dus gebaseerd op een kwalitatieve enquête. De basis zijn een zevental hoofdvragen die slaan op het werkvolume, de winst van de onderneming, het prijspeil, de tewerkstelling, probleembetalers, de concurrentie en de tevredenheid. Deze vragen worden nog eens opgesplitst in subvragen, bijvoorbeeld de beoordeling van het huidig werkvolume ten opzichte van de vorige maanden en de verwachtingen omtrent het toekomstig werkvolume.

De verhouding tussen het aantal optimisten en het aantal pessimisten voor elke vraag vertaalt zich in een getal dat zich rond een gezonde grens van 100 indexpunten situeert. Een getal boven 100 wijst op meer optimisten, een getal onder 100 op een overwicht aan pessimisten. De samenvoeging van deze deelindicatoren resulteert in een globaal getal, de bouwbarometer.

U vindt de meest recente bouwbarometers chronologisch onder "Nieuws".

Voor meer info kan u terecht bij Anja Larik, economisch adviseur op tel. 02 588 42 01 of mail

Kennisartikels van deze rubriek

Stel ons hier uw vraag. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Dank u. We verwerken uw aanvraag zo spoedig mogelijk.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

  • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
  • validatie...

  • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800 20 750
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.