Belangrijke aandachtspunten bij uw algemene voorwaarden

In dit artikel bespreken we algemene aannemingsvoorwaarden, de zogenaamde “kleine lettertjes”. U kent ze wel, afgedrukt op de achterzijde van een offerte of bestelbon. Maar hebt u zelf wel Algemene voorwaarden? En zijn deze juist opgesteld tegenover klanten - consumenten? We overlopen de belangrijkste aandachtspunten. En leggen uit hoe u deze voorwaarden moet gebruiken.

 

Wat is het verschil tussen algemene verkoopsvoorwaarden en deze van Bouwunie

Laat ons beginnen bij het begin: verkoopsvoorwaarden zijn niet hetzelfde als aannemingsvoorwaarden. Kort gezegd: in het eerste geval verkoopt u iets, in het tweede geval ‘maakt’ of ‘plaatst’ u iets. En omdat een ‘verkoop’ nu eenmaal iets anders is dan een ‘aanneming van werk’, gelden er andere toepasselijke rechtsregels. Als bouwbedrijf bent u dus beter af met correct opgestelde aannemingsvoorwaarden.

 

Wanneer moet ik Algemene voorwaarden gebruiken?

Hoewel mondelinge contracten rechtsgeldig zijn, probeert u best zoveel mogelijk schriftelijke afspraken te maken. Dit omwille van het bewijs van de concrete afspraken, en dus ook de wederzijdse verplichtingen! Maar wat als u niet telkens ellenlange saaie contracten wil opstellen, als het gaat om een eerder klein werk? Dan is een bestelbon of offerte de ideale oplossing… voor zover deze gepaard gaat met het gebruik van Algemene voorwaarden. In deze voorwaarden somt u de belangrijkste spelregels van de samenwerking met uw klant op: het betalingstijdstip, de garantieperiode, uitsluitingen van garantie enz.

 

Waar moet ik op letten wanneer ik contracteer met consumenten?

De algemene aannemingsvoorwaarden die door Bouwunie worden voorgesteld, zijn algemene voorwaarden die gelden voor contracten die vallen onder het toepassingsgebied van het boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht (WER). Dit zijn contracten die afgesloten worden met een consument. Een consument is een natuurlijke persoon (particulier) die voor niet-professionele doeleinden op de markt gebrachte producten of diensten gebruikt of aankoopt.

Professionelen die een contract afsluiten over zaken waarover zij nochtans niet geacht worden over een professionele kennis te beschikken, moeten voor dat contract dus als een consument beschouwd worden: bv. een bakker die een bakkerij bouwt, de beenhouwer die de centrale verwarming laat vernieuwen.

Contracten afgesloten met consumenten mogen voorts geen onrechtmatige bedingen bevatten. Onrechtmatige bedingen zijn verboden en nietig. Het betreft bedingen die een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en de plichten van de partijen ten nadele van de consument. Zoals bijvoorbeeld uw eigen rechtbank bevoegd maken, van de klant eisen dat hij slechts een vergoeding kan eisen na aangetekende ingebrekestelling terwijl u dat andersom voor uzelf van rechtswege opeist. Of nog: een heel hoog schadebeding eisen ingeval contractbreuk, of een te hoge intrest wegens laattijdige betaling.

De door de Bouwunie-studiedienst opgestelde modellen bevatten dus de strengste benadering, namelijk deze voor B2C-contracten. Aangezien in de B2B-verhouding, dergelijke strenge wetgeving niet speelt, kan u hiervoor dus aparte en meer soepele voorwaarden opstellen.

Wanneer uw cliënteel zowel bestaat uit consumenten, als uit bijvoorbeeld hoofdaannemers, dan zou u desgewenst met 2 versies van Algemene voorwaarden kunnen werken. Een strenge, en een minder strenge versie.
 

Algemene voorwaarden bevatten standaardclausules. Maar soms wil ik afwijken.

En terecht. Sommige afspraken zijn zodanig specifiek voor de opdracht. Of ze zijn te belangrijk om ze zomaar ‘in de kleine lettertjes’ te regelen.
Het is dus ook nuttig om de klant in de tekst van de offerte zelf (en dus niet louter in de Algemene voorwaarden) uitdrukkelijk te wijzen op een aantal zaken die nuttig zijn om efficiënt te werken, zoals bijvoorbeeld:
‘De lokalen waar de plaatsing van de vloerbekleding moet gebeuren, moeten vooraf ontruimd zijn. Wanneer de aannemer dit zelf moet doen, zal deze prestatie worden aangerekend.’
 

De tegenstelbaarheid van Algemene voorwaarden

Opdat uw algemene voorwaarden tegenstelbaar zouden zijn aan de klant; moet deze van de algemene voorwaarden hebben kennisgenomen en moet hij deze hebben aanvaard. Dit betekent dat op de bestelbon, de offerte of het contract dat door de klant wordt ondertekend uitdrukkelijk en zeer duidelijk moet worden verwezen naar de algemene voorwaarden die op de achterzijde worden vermeld. Er moet worden vermeld dat deze integraal deel uitmaken van de overeenkomst en dat de klant ervan kennis heeft genomen en deze heeft aanvaard.

Het is aangewezen deze clausule duidelijk leesbaar te zetten boven de plaats waar de klant zijn handtekening plaatst. Een mogelijke clausule:
‘De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden die op de achterzijde zijn afgedrukt en die integraal deel uitmaken van de overeenkomst en verklaart deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.’

Laat dit duidelijk zijn: uw klant doorverwijzen naar uw website, waar hij/zij de Algemene voorwaarden kan consulteren, volstaat niet!
 

Ik heb enkel factuurvoorwaarden, dat is toch ook goed !

Helaas, neen! U verstuurt uw factuur immers meestal nadat uw prestaties afgelopen zijn. En dus nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Met factuurvoorwaarden komt dit akkoord van de klant in principe te laat. Nochtans, bij B2B-contracten (handelaren onderling, zoals bv. hoofdaannemer-onderaannemer), zouden we kunnen stellen dat niet-geprotesteerde factuurvoorwaarden toch tegenstelbaar zijn. Bij contracten met consumenten gaat deze redenering zeker niet op. Voeg uw algemene voorwaarden dus steeds bij uw offerte of bestelbon.
 

Bouwunie helpt u op weg

Bouwunie heeft verschillende modellen van Algemene aannemingsvoorwaarden opgemaakt per sector: voor algemene aannemers, schilders, schrijnwerkers, stukadoors, dakdekkers enz.. Deze kan u downloaden via de Bouwunie modeldocumenten.
 
 • Gebruikstip: Vervang in de algemene voorwaarden de woorden 'de aannemer' door de naam van uw bedrijf. De voorgestelde algemene voorwaarden zijn modelvoorwaarden, hetgeen betekent dat u ze aan uw bedrijfsspecifieke situatie kan aanpassen.
 • Let op: Bouwunie heeft deze modellen met de nodige zorg opgesteld. Vermijd dus ondoordachte wijzigingen of schrappingen.

     

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".