Verhoogde dakisolatiepremie bij asbestverwijdering

Wie zijn dak, zoldervloer of gevel laat isoleren én daarbij tegelijk asbest laat verwijderen, krijgt een extra hoge premie.
Sinds 1 juli 2022 maakt die premie deel uit van de MijnVerbouwpremie

U vindt hieronder een overzicht van de premievoorwaarden en de aanvraagprocedure.
Een belangrijk element hierbij is het Asbestcharter voor dakaannemers (Info)

Mijn Verbouwpremie

Tot 30 juni 2022 konden de energiepremies waaronder de verhoogde dakisolatiepremie bij asbestverwijdering online aangevraagd worden via Fluvius.
Sedert 1 juli 2022 werd deze premie geïntegreerd in “Mijn VerbouwPremie” (www.mijnverbouwpremie.be).

Mijn VerbouwPremie is nu de eengemaakte premie van de vroegere renovatiepremie en de meeste premies van Fluvius voor energiebesparende investeringen. Voor iedere doelgroep blijft de (minimale) premie minstens behouden (de doelgroep “beschermde afnemers” verdwijnt).

Inkomensgrenzen (2023)

  Doelgroep 1: hoogste inkomens* Doelgroep 2: middelste inkomens* Doelgroep 3: laagste inkomens*
Alleenstaande zonder persoon ten laste >54.840 euro >40.730 euro en <51.840 euro <40.730 euro
Alleenstaande met persoon ten laste, of
Samenwonenden
>74.060 euro >57.020 euro en <74.060 euro <57.020 euro
Verhoging per persoon ten laste +4.160 euro +4.160 euro +4.160 euro
* de inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd

Voorwaarden voor de premie bij asbestverwijdering

Categorie van werken Laagste inkomenscategorie
eigenaar-bewoner of verhuur SVK
Middelste inkomenscategorie
eigenaar-bewoner
Hoogste inkomenscategorie
geen eigenaar-bewoner
dak isolatie en renovatie
50% van de factuur
tot 5.750 euro premie
isolatie en renovatie
35% van de factuur
tot 4.025 euro premie
isolatie
max. 40% van de factuur
8 euro per m²
buitenmuren isolatie en renovatie
50% van de factuur
tot 6.000 euro premie
isolatie en renovatie
35% van de factuur
tot 4.200 euro premie
isolatie
max. 40% van de factuur
5 tot 30 euro per m²

Wordt het aanbrengen van nieuwe dakisolatie en/of buitenmuurisolatie met asbestverwijdering gecombineerd, dan verhoogt de premie met 8 euro per m² tot maximaal 50% van het factuurbedrag (exclusief btw) van isolatie en asbestverwijdering samen. 

Voor wie?

 • Elke eigenaar en andere investeerder die het dak of de zoldervloer van een bestaande woning of ander gebouw isoleert en eventueel gelijktijdig asbest (dakbedekking of onderdak) verwijdert, of een bestaande spouwmuur navult of buitenmuurisolatie aanbrengt langs (de binnen- of buitenkant van) de buitengevel en eventueel gelijktijdig de asbesthoudende gevelbekleding verwijdert, komt in aanmerking voor een premie.

 • Eigenaar-bewoner uit de middelste en laagste inkomenscategorie of verhuurder via een sociaal verhuurkantoor (SVK) kan de premie aanvragen voor alle bovengenoemde werken (zie rubriek ‘Wat’) op voorwaarde dat het dak of de zoldervloer of spouw- of buitenmuur voldoende geïsoleerd is.

 • Bij werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw komt de premie voor het isoleren van het dak of de zoldervloer of spouw- of buitenmuur en eventueel voor de gelijktijdige asbestverwijdering toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan hen.

Voor welke gebouwen?

 • Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.

 • Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor dakisolatie of spouw- of buitenmuurisolatie en eventueel gelijktijdige asbestverwijdering. Voor de andere werken (zie rubriek ‘Wat’) komen enkel woningen van eigenaar-bewoners of SVK-verhuurders en appartementen van SVK-verhuurders in aanmerking.

U kunt de premie aanvragen voor:

 • de renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een appartement, een appartementsgebouw of niet-woongebouw gelegen in het Vlaamse Gewest

 • de realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning).

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Voorwaarden voor de bijkomende premie voor het verwijderen van asbest in combinatie met het isoleren van het dak of de zoldervloer of het isoleren van de buitenmuur

 • De facturen van de dakisolatie /spouw- of buitenmuurisolatie en de asbestverwijdering mogen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen.

  • De eindfactuur van de eerste investering dateert ten vroegste van 1.01.2021.

  • Voor een niet-woongebouw komen enkel facturen van de dakisolatie en de asbestverwijdering van 2021 en 2022 in aanmerking. Voor woningen, appartementen en woongebouwen is er geen beperking in de tijd.

  • De facturen van de buitenmuurisolatie langs de buitengevel en de asbestverwijdering moeten dateren van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

 • De aannemer die het asbest verwijdert moet, op het moment van de uitvoering van de werken, in het bezit zijn van een geldig attest “verwijdering via de methode van de eenvoudige handelingen” conform de bepalingen in de Codex ‘Welzijn op het werk’.

 • De asbestverwijdering moet gebeuren volgens de Code Van Goede Praktijk OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’, of u ondertekende als aannemer het Asbestcharter voor dakaannemers.

 • Het moet gaan over asbesthoudende materialen van de dakbedekking en gevelbekleding (bijv. golfplaten, leien) of van het onderdak. Verwijdering van asbest dat in andere toepassingen of gebouwdelen zat, geldt niet voor de premieverhoging (bijv. asbesthoudende buizen in of buiten schoorsteenkanalen).

 • In het geval van dakisolatie: er moet een fotovoltaïsche installatie (= zonnepanelen) of een zonneboiler aanwezig zijn of er moet nagegaan worden of het dak hiervoor geschikt is. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de zonnekaart (https://apps.energiesparen.be/zonnekaart).

Melding van de asbestverwijderingswerken

Zeer belangrijk is dat de asbestverwijderingswerken tijdig worden gemeld aan de overheid, want deze meldingsdatum moet ook opgenomen worden op het attest “asbestverwijdering”:

 • de datum van aangifte gevaarlijke werken 30bis bij de Sociale Zekerheid (voor aannemers met of zonder werknemers);

 • de datum van melding van de uitvoering van de asbestverwijdering bij de FOD Waso (Toezicht Welzijn op het werk) (voor aannemers met werknemers);

Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen

 • Verplichte documenten

  • factuur: zowel voorschot-, tussentijdse facturen als eindfacturen

  • attest aannemer voor de plaatsing van de dakisolatie of buitenmuurisolatie, eventueel aangevuld met attest van de begeleidende architect voor de buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel

  • bewijs van aanwezige isolatie als die vroeger al werd geplaatst, bv. aan de hand van facturen of bewijs voormalige premie aanvraag of het EPC.

  • in geval van asbestverwijdering en isolatie: attest verwijdering asbest

  • in geval van asbestverwijdering dak en isolatie: bewijs van aanwezigheid zonnepanelen of zonneboiler op bestaand gebouw of rapport haalbaarheid zonne-energie, bijvoorbeeld een afdruk van de simulatie voor uw gebouw op de zonnekaart 

  • in geval van buitenmuurisolatie: VVO- attest STS 71-1 voor de isolatie van een bestaande spouwmuur. Dit is een kwaliteitsgarantie voor het uitgevoerde werk en het gebruikte materiaal

  • attest beschermde afnemer (indien relevant)

  • grondplan met aanduiding van de betrokken ruimtes (niet-woongebouw).

 • Optionele documenten

  • offertes

  • foto’s voor en na

  • EPC bouw/ EPC verhuur

  • plan architect.

De premie-aanvrager moet alle documenten tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bijhouden. De originele documenten, de betalingsbewijzen van de facturen en de foto’s (voor en na de werken) moet hij op vraag steeds kunnen voorleggen.

Asbestcharter

Meer info over het Asbestcharter vindt u op deze website en op vinduwaannemer.be.
  

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".