Eindafrekening externe diensten PBW voor het jaar 2016

Naar aanleiding van de nieuwe tariefregeling voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, betalen veel werkgevers minder bijdragen dan vroeger, maar sommigen ook veel meer. Er wordt reeds maanden onderhandeld tussen de interprofessionele sociale partners (waaronder UNIZO) en de sector om tot een oplossing (“maximumfactuur”) te komen voor deze hogere kosten. Vooralsnog werd er geen akkoord bereikt. Intussen werden de eindafrekeningen voor het jaar 2016 reeds verstuurd, met heel wat vragen en klachten tot gevolg.

UNIZO blijft bereid tot verder constructief overleg en doet er alles aan om tot een oplossing te komen die voor alle betrokken partijen (sociale partners, externe diensten, overheid) aanvaardbaar is.

In afwachting van een collectief akkoord (in de vorm van een convenant tussen de sociale partners en de sector), zien we ons evenwel genoodzaakt om de werkgevers te informeren over de rechten en plichten en de mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden wanneer vastgesteld wordt dat de factuur van een externe dienst niet in verhouding staat tot de dienstverlening.

Indien u vragen heeft omtrent de eindfactuur voor het jaar 2016 van uw externe dienst, kan u terecht bij Bouwunie-adviseur Luc Proesmans (mail). Het is vooral onze bedoeling om bij eventuele klachten eerst in overleg te treden met de betrokken externe dienst om gezamenlijk tot een vergelijk te komen. Als er geen afdoende oplossing wordt gevonden, adviseren wij u de factuur te betwisten op basis van onderstaande informatie.


Wettelijke basis

Sinds 1 januari 2016 is een nieuwe tariefregeling van kracht voor de prestaties van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. De jaarlijkse bijdrage voor de externe dienst voor preventie en bescherming waarbij de werkgever is aangesloten, is een verplichte bijdrage die wettelijk bepaald wordt in het KB van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (hierna KB EDPBW).

Artikel 13/2 van het KB EDPBW bepaalt dat de bijdrage verschuldigd is per werknemer die geregistreerd is bij een werkgever via Dimona (of ingeschreven is in het personeelsregister) gedurende een volledig kalenderjaar, ongeacht zijn arbeidsregime (voltijds, deeltijds). Voor een werknemer die geen volledig kalenderjaar bij een werkgever heeft gewerkt, wordt echter een prorata-tarief toegepast. Dit houdt in dat de werkgever 1/12e van het tarief betaalt, per kalendermaand waarin de werknemer een dagdeel of meer bij die werkgever geregistreerd was. Als de externe preventiedienst (bv. medisch onderzoek) voor deze werknemer een individuele prestatie heeft geleverd , is ook voor deze werknemer het volledige bedrag verschuldigd.

De bouwnijverheid (NACE-codes 41, 42, 43) behoort tot tariefgroep 5.
De houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout (nace-code 16) en de vervaardiging van meubelen (NACE-code 31) behoren tot tariefgroep 4.
Voor bedrijven die op 30 november 2015 minder dan 6 werknemers in dienst hebben, geldt een korting op de tariefregeling (15% korting op de minimumtarieven).
 
  Onderneming met meer dan 5 werknemers  Onderneming met 1 tot 5 werknemers
Tariefgroep  1 41,50 euro per werknemer 35,50 euro per werknemer
Tariefgroep 2 60,50 euro per werknemer 51,50 euro per werknemer
Tariefgroep 3 75,50 euro per werknemer 64 euro per werknemer
Tariefgroep 4
(o.a.houtbewerking)               
95,50 euro per werknemer 81 euro per werknemer
Tariefgroep 5
(o.a.houtbewerking) 
112 euro per werknemer 95 euro per werknemer

Welke prestaties tegenover deze bijdrage staan (basispakket of preventie-eenheden), vindt u in de UNIZO-toelichting die u kan downloaden onderaan dit artikel.

Factuur betwisten

Als de werkgever voldoende aantoont dat de jaarlijkse bijdrage voor 2016 niet in verhouding staat tot de dienstverlening van de externe dienst kan hij deze factuur betwisten. In dat geval zijn er ofwel helemaal geen prestaties geleverd, ofwel voldoen deze niet aan wat men redelijkerwijs kan verwachten van een externe dienst in ruil voor de jaarlijkse bijdrage .

In artikel 13/8 van het KB EDPBW is namelijk bepaald dat het niet leveren van de prestaties door de externe dienst, terwijl de werkgever wel zijn jaarlijkse bijdrage heeft betaald en verder zijn reglementaire en contractuele verplichtingen inzake het voeren van een welzijns- en preventiebeleid nakomt, in feite een contractuele wanprestatie uit maakt. Wanneer blijkt dat de externe dienst manifest tekortschiet door de gevraagde prestaties (die hij moet leveren in ruil voor de forfaitaire bijdrage), niet te leveren, dan kan de werkgever derhalve deze externe dienst in gebreke stellen, bij voorkeur via een aangetekend schrijven. Als de externe dienst na uw uitdrukkelijk verzoek nog steeds niet optreedt en dus in gebreke blijft om zijn prestaties alsnog uit te voeren, dan is de werkgever de forfaitaire minimumbijdrage niet verschuldigd.

Als u aan de voorwaarden voldoet om de factuur te betwisten, doet u dat best via een aangetekend schrijven gericht aan uw externe dienst. Voor zover u voldoende kan aantonen dat de externe dienst kennelijk in gebreke is gebleven om de door u gevraagde prestaties uit te voeren, dan kunt u het verschuldigde bedrag van de eindfactuur (al dan niet gedeeltelijk) betwisten en kunt u (een deel van) de jaarlijkse bijdrage terugvorderen.

Let wel op voor de termijn waarbinnen u de factuur kan protesteren. Deze termijn kan expliciet bepaald zijn in de algemene voorwaarden van de overeenkomst met uw externe dienst. U vindt deze voorwaarden desgevallend op de achterzijde van uw factuur of als bijlage bij de factuur, of deze voorwaarden kunnen als aparte documenten bijgevoegd zijn bij de afsluiting van het contract. Als blijkt dat er in de algemene voorwaarden niet wordt gesproken van een bepaalde termijn, mag u er van uitgaan dat het om de redelijke termijn gaat en u dus 30 dagen de tijd hebt om uw factuur te protesteren.

Als u hierbij nog vragen of opmerkingen zou hebben, contacteer de UNIZO ondernemerslijn: 0800 20 750 of e-mail: mail .

Voor verdere info kan u ook terecht bij Luc Proesmans, adviseur sociale zaken en veiligheid Bouwunie (mail, tel. 02 588 42 04).

Zie ook het artikel “Nieuwe tariferingsregeling voor de externe diensten vanaf 2016

 

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".