Bedienden (PC200): Recurrente jaarlijkse premie van 250 euro

In het aanvullend PC200 voor de bedienden werd op 9 juli 2015 een sectoraal akkoord gesloten voor 2015-2016. Dit akkoord voorziet o.a. in de betaling van een jaarlijkse premie in juni ten bedrage van 250 euro bruto voor een voltijdse tewerkstelling tijdens de referteperiode van 12 maanden. De referteperiode loopt van juni van het voorafgaand jaar tot en met mei van het jaar zelf. Voor de premie die betaald moet worden in juni 2019 loopt de referteperiode dus van juni 2018 tot en met mei 2019).

Deze premie wordt jaarlijks geïndexeerd, conform de indexatie van de lonen. De in aanmerking te nemen indexeringscoëfficiënt bedroeg op 1.01.2020 0,08.
Het brutobedrag voor 2019 bedraagt dus 263,02 (premie 2019) x 0,08 = 265,12 euro.

Het bedrag van de jaarlijkse premie wordt berekend in verhouding tot de ‘effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode’. Dat zijn de dagen met effectieve prestaties en schorsingen van de arbeidsovereenkomst waarvoor loon is betaald, vermeerderd met de dagen vaderschapsverlof en moederschapsverlof. Voor deeltijdse bedienden wordt de jaarlijkse premie toegekend in verhouding tot hun deeltijdse arbeidsregeling.

De pro rata-regeling geldt ook voor bedienden die in de loop van de referteperiode vóór de uitbetaling van de premie in juni uit dienst zijn gegaan. De premie wordt dan uitbetaald op het ogenblik van de uitdiensttreding samen met de normale loonafrekening. Ook een bediende die zelf zijn ontslag geeft, zal recht hebben op de premie. Bedienden die ontslagen zijn om dringende reden, hebben geen recht op deze premie.

Deze premie is onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen (zowel werkgevers- als werknemersbijdragen) en aan belastingen.
 

Deze brutopremie kan worden omgezet in een ander voordeel

Indien de omzetting gebeurde door een aanpassing van het maandloon, dan is de indexering reeds toegepast op dat aangepaste maandloon. Indien de omzetting volledig gebeurde in andere voordelen (bv. maaltijdcheques), dan moet daarop geen indexering worden toegepast. Indien de omzetting niet volledig gebeurde, en er dus nog een saldo van deze premie moet worden uitbetaald, dan moet op dit saldo nog de verhoging met 2,16% worden toegepast.
  

Opgelet!

Deze jaarlijkse premie van 250 euro bestaat dus naast het bedrag aan ecocheques die eveneens voor 250 euro telkens in juni moeten worden toegekend (tenzij hiervoor een gelijkwaardig voordeel werd voorzien).

          

Klik hier voor de toelichting bij de ecocheques.

Stel ons hier uw vraag. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Bedankt voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.
  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800 20 750
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".