Arbeiders bouwsector (PC124): toekenning ecocheques in mei 2022

In het kader van het luik “koopkracht” van het sectoraal akkoord 2015-2016 moeten de bouwwerkgevers in de loop van de maand mei 2022 een bedrag van 100 euro ecocheques uitreiken aan hun (voltijdse) arbeiders. Het voordeel van de ecocheques kon omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel. Hiertoe moest de werkgever beslissen vóór 31 januari 2022.

De ondernemingen die al voor 2021 of eerder een omzetting in een gelijkwaardig voordeel hebben gemeld, kunnen zich hierop blijven beroepen voor 2022.

 

Uitreiking van de ecocheques

Indien de onderneming niet gekozen heeft voor de omzetting in een gelijkwaardig voordeel, moeten dus ecocheques uitbetaald worden, volgens de volgende modaliteiten.
      

Voltijds en volledig

Aan elke voltijds tewerkgestelde arbeider met een volledige referteperiode worden één keer per jaar in de loop van de maand mei ecocheques toegekend ter waarde van 100 euro. De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf 1 april van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de ecocheques worden toegekend tot 31 maart van het kalenderjaar waarin de ecocheques worden toegekend.

Voor de toekenning van de ecocheques in mei 2022 loopt de referteperiode dus van 1.04.2021 tot en met 31.03.2022.
 

Gedeeltelijk

Wanneer de arbeider niet in actieve dienst is gedurende de volledige referteperiode, wordt het bedrag pro rata berekend op basis van de volgende regels:

 • per volledige maand in actieve dienst: 100 euro/12

 • per onvolledige maand in actieve dienst: (aantal kalenderdagen in actieve dienst/aantal kalenderdagen van de betreffende maand) x (100 euro/12)
          

Schorsing

In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst worden, naast de dagen waarvoor de arbeider loon heeft gekregen, ook de volgende dagen als actieve dienst beschouwd:

 • de dagen die door artikel 6, § 3 van de vermelde cao nr. 98 gelijkgesteld worden met dagen waarvoor de arbeider loon heeft gekregen (met name de dagen waarvoor de arbeider gewaarborgd loon geniet t.g.v. ziekte of ongeval van gemeen recht of t.g.v. beroepsziekte of arbeidsongeval, en de dagen moederschapsverlof);

 • de dagen jaarlijkse vakantie;

 • de 12 rustdagen toegekend in het kader van de arbeidsduurvermindering;

 • de dagen tijdelijke werkloosheid.
       

Deeltijds

Voor de deeltijdse arbeiders wordt het bedrag van de toe te kennen ecocheques berekend pro rata hun tewerkstellingsregime.
 

De ecocheques

De hoogste nominale waarde van de ecocheque bedraagt 10 euro per ecocheque.

De ecocheques worden op naam van de arbeider afgeleverd en hun geldigheid is beperkt tot 24 maanden, vanaf de datum van hun terbeschikkingstelling aan de arbeider. De ecocheques kunnen slechts aangewend worden voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de bij de NAR-cao nr. 98 gevoegde lijst (zie Lijst van producten en diensten die met ecocheques kunnen gekocht worden). 
De ecocheques worden enkel in elektronische vorm afgeleverd.

Als de ecocheques voor het eerst aan de betrokken arbeiders worden afgegeven, informeert de werkgever hen met alle dienstige middelen over de inhoud van de in de NAR-cao nr. 98 bedoelde lijst. Op dezelfde manier informeert de werkgever de arbeiders ook over elke wijziging van deze lijst door de Nationale Arbeidsraad.

Bij uitdiensttreding van een arbeider informeert de werkgever de arbeider over het nog verschuldigde bedrag aan ecocheques en van het ogenblik waarop deze ecocheques hem effectief zullen afgegeven worden.
 

Korting

Als lid van Bouwunie-Unizo krijgt u korting op de administratiekosten (bestelkosten en leveringskosten) bij de aankoop van ecocheques bij Sodexo en Monizze.
Meer info daarover vindt u bij de ledenvoordelen (Sodexo - Monizze
 

Opgelet

De eenmalige en uitzonderlijke ecocheques (130 euro) die werden toegekend in het kader van het sectoraal akkoord 2021-2022 in december 2021 staan hier volledig los van. Hier gaat het om de jaarlijks weerkerende en verplichte ecocheques.
         

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".