Kan ik als werkgever mijn werknemers geschenkencheques toekennen?

De RSZ laat toe om jaarlijks een geschenkbedrag toe te kennen aan uw werknemers zonder dat hiervoor socialezekerheidsbijdragen moeten betaald worden. De RSZ heeft deze vrijgestelde bedragen zelfs onlangs nog verhoogd.
Daarnaast kunnen ze ook fiscaalrechtelijk van een gunstregime genieten, ze zijn namelijk vrij van belasting in hoofde van de werknemer en aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de werkgever.

 
Geschenkencheques voor Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar

Geschenkcheques worden niet als loon beschouwd indien ze een totaalbedrag van 40 euro per jaar per werknemer en 40 euro per jaar per kind ten laste van deze werknemer niet overschrijden en indien ze worden gegeven naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. Voorbeeld: een werknemer met twee kinderen ten laste kan voor bovenvermelde gelegenheden jaarlijks tot 120 euro aan geschenken ontvangen.

Het feit of deze voorwaarden gerespecteerd worden, moet beoordeeld worden op basis van het systeem dat de werkgever voor de toekenning hanteert en niet op basis van het bedrag dat aan iedere werknemer wordt toegekend.
Wanneer men geschenkencheques toekent aan de werknemers moet men rekening houden met enkele voorwaarden:
 • de geschenkcheques mogen alleen ingeruild worden bij die ondernemingen waarmee de uitgevers van die cheques vooraf een akkoord hebben gesloten;
 • de geschenkcheques moeten een beperkte looptijd hebben, d.w.z. één jaar vanaf de datum van overhandiging aan de werknemer;
 • de geschenkcheques mogen niet in speciën worden uitbetaald, noch geheel, noch gedeeltelijk.

Geschenkencheques voor overige gelegenheden

Naast de geschenkencheques voor Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar kunnen er ook nog geschenkencheques worden toegekend voor andere gelegenheden, namelijk voor een eervolle onderscheiding, een pensionering, een huwelijk of verklaring van wettelijke samenwoning. Voor een eervolle onderscheiding kan de werkgever zijn werknemer een attentie geven ten belope van 120 euro. Een attentie voor een eervolle onderscheiding van de werknemer mag in geen geval gekoppeld zijn aan de anciënniteit binnen de onderneming, daarnaast moet de eervolle onderscheiding haar oorsprong vinden buiten de onderneming.

Het bedrag dat wordt gespendeerd voor pensionering (met uitsluiting van het brugpensioen), is begrensd tot 40 euro per volledig dienstjaar bij de betrokken werkgever, met een minimum van 120 euro en een maximum van 1000 euro.

Tot slot kan er ook een geschenkcheque worden gegeven aan een werknemer die in het huwelijk treedt, of een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt. Voor deze heuglijke gebeurtenis is het bedrag geplafonneerd tot 245 euro.
Indien men bovenvermelde bedragen toch overschrijdt, zal de totale waarde van de geschenken als loon worden aanzien, met alle sociaal- en fiscaalrechtelijke gevolgen van dien.
 
 • Contact

 • Twain De Hondt

  adviseur sociale wetgeving, vorming en opleiding

  arbeidsvoorwaarden, lonen, overuren, buitenlandse tewerkstelling | opleiding

  02 588 11 01
  twain.dehondt@bouwunie.be

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".