Tracimat: overgangsperiode sloopbeheersysteem afgelopen. Wat nu?

De overgangsperiode voor het nieuwe sloopbeheersysteem liep af op 24 augustus 2019. Zijn er uitzonderingen? wat verandert er precies? En hoe verloopt de procedure? We zetten het even op een rijtje. 
 

Overgangsregeling

Om de sloopbedrijven voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan het nieuwe sloopbeheersysteem, werd vorig jaar (24 augustus 2018) een overgangsregeling ingevoerd. Deze vereenvoudigde procedure gaf de aannemer van de sloopwerken in bepaalde gevallen de mogelijkheid om een verwerkingstoelating aan te vragen bij Tracimat, zonder dat sloopopvolging diende te gebeuren. In bepaalde gevallen diende er zelfs geen sloopopvolgingsplan te worden opgesteld.
Op 24 augustus 2019 liep de overgangsperiode ten einde en is de volledige traceerbaarheidsprocedure van toepassing.
 

Voorlopige uitzonderingen

Voor een aantal specifieke gevallen loopt de overgangsperiode nog iets langer, namelijk tot 31 december 2019:
 • Eéngezinswoningen
 • Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van minder dan 1.000m³
 • In hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van minder dan 5.000m³
 • Alle overige niet-omgevingsvergunningsplichtige sloop- en renovatiewerken.
Deze specifieke werven kunnen voorlopig nog van de overgangsmaatregel genieten. Wel moet minimaal een asbestinventaris door Tracimat conform worden verklaard. Nadien kan de sloper onmiddellijk een verwerkingstoelating aanvragen.
 

Sloopopvolgingsplan

Alles start met de opmaak van een sloopopvolgingsplan. In principe gebeurt dit in opdracht van de bouwheer, maar ook de aannemer kan hiervoor de opdracht geven. Het sloopopvolgingsplan wordt opgesteld door een Tracimat-deskundige en wordt aan Tracimat vzw bezorgd via haar digitaal portaal. Indien het sloopopvolgingsplan voldoet aan alle vereisten van de standaardprocedure, verklaart Tracimat deze conform.
Dit conform verklaard sloopopvolgingsplan is de basis voor de aannemer om de nodige verwerkingstoelatingen aan te vragen bij Tracimat vzw, om het puin van de sloopwerken als Laag Milieurisicoprofiel (LMRP) af te voeren naar een breker.
 

Wat is er veranderd?

Om een verwerkingstoelating te verkrijgen bij Tracimat, dient sinds 24 augustus 2019 naast de opmaak van het sloopopvolgingsplan ook een sloopopvolging te gebeuren. Dit betekent concreet:
 

Uitgebreide procedure voor gebouwen > 1.000m³

Indien er gevaarlijke stoffen (asbest) aanwezig zijn, voert de deskundige na de verwijdering ervan een controlebezoek uit om na te gaan of deze correct en volledig werden verwijderd. Op basis van een checklist, ingevuld tijdens dat controlebezoek, formuleert de deskundige een advies aan Tracimat voor het afleveren van een verwerkingstoelating. De aannemer kan vervolgens een verwerkingstoelating aanvragen bij Tracimat. Met deze verwerkingstoelating kan het vrijgekomen puin als LMRP afgevoerd worden naar de breker.

Na het controlebezoek maakt de deskundige een controleverslag op waarbij aangegeven wordt naar waar de gevaarlijke stoffen werden afgevoerd, alsook de afgevoerde hoeveelheden.

De aannemer meldt het einde van de werken via het digitaal portaal van Tracimat. De breker op zijn beurt bevestigt de ontvangen hoeveelheden via datzelfde digitaal portaal.

Hierna kan de aannemer zijn sloopattest aanvragen bij Tracimat, waarbij hij ook de bestemming en de afgevoerde hoeveelheden van de overige niet-gevaarlijke materialen opgeeft.
 

Vereenvoudigde procedure voor gebouwen < 1.000 m³

In tegenstelling tot de uitgebreide procedure dient er bij gebouwen kleiner dan 1.000 m³ geen deskundige aangesteld te worden voor de verdere sloopopvolging: een controlebezoek en controleverslag zijn niet verplicht. Voor deze gebouwen volstaat een verklaring van de sloper dat de sloop selectief werd uitgevoerd en dat de gevaarlijke materialen correct werden verwijderd en afgevoerd.
Bij aanvraag van het sloopattest dient een overzicht te worden gegeven van de afgevoerde hoeveelheden en de bestemming van de gevaarlijke afvalstoffen.
Voor de overige niet-gevaarlijke stoffen wordt enkel aangegeven hoe deze werden ingezameld.
 

Infrastructuurprocedure

Voor infrastructuurwerken zijn een controlebezoek of controleverslag evenmin verplicht en dient dus geen deskundige te worden aangesteld voor de sloopopvolging. Een verklaring van de sloper dat hij selectief heeft gesloopt en de gevaarlijke materialen correct heeft verwijderd en afgevoerd, volstaat.
Bij aanvraag van het sloopattest dient een overzicht te worden gegeven van de afgevoerde hoeveelheden en de bestemming van de gevaarlijke afvalstoffen.
 

Info

Meer informatie en een uitgebreid schema van het traceerbaarheidssysteem vindt u terug op www.tracimat.be.
 
 • Auteur

 • ir. Liesbeth Van Cauwenberghe

  Tracimat

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".