BENOveren is de beste investering

Ik BENOveer

Een eigen huis is een droom van elke Belg. Op lange termijn is het daarenboven de beste belegging. Een huis – om er zelf in te wonen, maar eveneens als belegging – is een investering waarvan het rendement dat van een klassiek spaarboekje ruim overstijgt. Natuurlijk is het van cruciaal belang dat je het goed onderhoudt – een huis ‘verslijt’ in een tempo van 1 procent per jaar – en indien nodig renoveert. Nog beter is dat je BENOveert , Beter rENOveert dus, met energetische ambities die reeds conform de doelstellingen van het Renovatiepact 2050 zijn, en ook slim gepland en met deskundig advies van BENOvatievoorlopers: architecten, aannemers, energieadviseurs en producenten van bouwmaterialen. Zo dijk je niet alleen die slijtage in, maar zorg je er tevens voor dat het huis waardevast blijft en over vele jaren nog altijd voldoet aan alle wensen en vereisten op het vlak van comfort, esthetiek en energie.
 

Waarom nu een woning kopen én BENOveren?

Nog nooit eerder stond er zoveel geld bij de banken ‘geparkeerd’, waar het minder opbrengt dan de inflatie. Eind juni 2018 steeg de teller tot 265,8 miljard euro, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België. Terwijl de meeste spaarrekeningen amper een rentevergoeding van 0,11 procent bieden.  

De lage rente op hypothecaire leningen zorgt ervoor dat het nog steeds interessant is om te investeren in het bouwen of renoveren van woningen. De voorbije 40 jaar werden onze woningen volgens Immoweb jaarlijks gemiddeld 5,5% duurder, appartementen gemiddeld 5%. In de toekomst zal – door de felle groei van de bevolking, het toenemend aantal kleinere gezinnen en de dalende hoeveelheid nieuwbouwwoningen als gevolg van een tekort aan bouwgronden –  de waarde van een huis enkel maar toenemen. Volgens prognoses van het Planbureau zal België in 2030 12,2 miljoen inwoners tellen. Al deze mensen moeten een dak boven hun hoofd hebben. De vraag naar residentieel vastgoed zal dus hoog blijven, wat de waardevastheid van een investering in een eigen woning verzekert.

Ook voor beleggers is een huis kopen, opknappen en verhuren, of het  – na minstens 5 jaar, wanneer geen meerwaardebelasting meer betaald hoeft te worden – verkopen, een veilige en stabiele investering die fiscaal en financieel interessanter is dan het klassieke spaarboekje. Interesten op de lening kunnen afgetrokken worden van het totaal onroerend inkomen, wat neerkomt op minder belastingen.
 

Energiezuinigheid bepaalt steeds meer de waarde van een woning

Hoeveel een bestaande woning kost, werd tot voor kort grotendeels bepaald door vijf parameters: de bewoonbare oppervlakte, de totale grondoppervlakte, de oriëntatie, de ligging/bereikbaarheid, en de toestand van het gebouw. Daar is volgens Jan Uyttersprot, EPC-deskundige en docent Schatting en Waardebepaling aan de hogeschool HUB KAHO, een nieuwe parameter bijgekomen: de energiezuinigheid van de woning. Potentiële kopers/verbouwers kijken steeds meer naar de EPC-waarde en stellen zich de vraag wat het kost om het huis energiezuinig te maken.

De woningpas en het vernieuwde EPC kunnen hierbij binnenkort soelaas bieden. “De woningpas is een soort digitaal paspoort van een woning, met daarin alle data en attesten waarover de overheid beschikt”, verduidelijkt Ineke De Schoenmaeker van het Vlaams Energieagentschap. “De woningpas geeft een volledig overzicht van de toestand van een woning. Eigenaars, en later ook mogelijke kopers of huurders, komen zo in één oogopslag alle nuttige informatie over de woning te weten. Dus ook de energiezuinigheid ervan. Vanaf 2019 wordt het EPC in een nieuw kleedje gestoken. Het EPC+ geeft een berekening van het energieverbruik van een woning, tips hoe je de energieprestatie kan verbeteren, en een raming van hoeveel elke ingreep je zal kosten. Elke woning krijgt tevens een label, gaande van F – een zeer energieverslindende woning – tot A+, een woning die meer energie produceert dan verbruikt. Het streefdoel van de Vlaamse Regering is dat tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen een A-label – of beter – hebben, oftewel een EPC-energiescore van maximaal 100. Via het vernieuwde EPC zie je hoe ver je nog van het A-label verwijderd bent, en welk energielabel je door bepaalde ingrepen kan bereiken.”

Kati Lamens, voorzitter van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), vindt de woningpas en het vernieuwde EPC+ prima initiatieven: “Elke toekomstige eigenaar heeft er baat bij om zo snel mogelijk een zicht te krijgen op de kwaliteit van het goed dat hij wenst aan te kopen”, stelt ze. “Het is daarom ook goed om bovenop die woningpas in een zo vroeg mogelijk stadium het advies van een architect in te winnen. Die kan op bouwgebreken wijzen, een correct zicht bieden op de te verwachten kostprijs voor de renovatie, wijzen op het potentieel van de ruimtes die je gaat kopen… Zo kan je bijvoorbeeld functies herschikken, waardoor meteen uitbreiden niet nodig is en je die middelen kan gebruiken voor andere zaken. Samen met de informatie uit de woningpas voorkomt dit dat je voor verrassingen komt te staan wanneer de werken aanvangen. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om bouwvallige wanden aan de buitenzijde van isolatie en een nieuwe gevelafwerking te voorzien, of om een extra belasting op een bestaande dakconstructie te leggen als de stabiliteit ervan al twijfelachtig is.”
 

BENOveren maakt een woning waardevast

Investeringen in de energetische prestaties zullen de waarde van de woning meer en meer bepalen. Bij een renovatie is het dan ook van cruciaal belang dat niet enkel wordt gedacht aan ‘meer licht en ruimte’, een ergonomische keuken of een mooie badkamer. Een renovatie anno 2018 moet, behalve een esthetische en praktische, ook – en zelfs vooral – een energiezuinige renovatie zijn. Moet de voorgevel worden opgefrist? Voorzie dan meteen buitenisolatie. Wil je van de zolder een hobbyruimte of slaapkamers maken? Steek dan ineens voldoende isolatie in het dak. De goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt, en dat voel je meteen aan je energiefactuur. Na enkele jaren heb je de investering terugverdiend.

Wie verstandig is, gaat anno 2018 verder dan de wettelijke normen voor energieprestatie en BENOveert zijn woning in plaats van die ‘gewoon’ te renoveren. Een BENOvatie is op lange termijn namelijk de meest budgetvriendelijke renovatie. De energienormen voor woningen worden strenger. Eigenaars die verder gaan dan de huidige normen, krijgen een woning die waardevaster is dan wanneer de woning maar net voldoet aan de eis van vandaag.

Een woning met een goede isolatie en ventilatie, een aantrekkelijke buitenkant, en voorzien van hedendaagse technieken, zorgt voor meer comfort, een gezonder binnenklimaat, en veel minder onderhoud. En wie BENOveert in functie van levenslang wonen, kan op latere leeftijd langer comfortabel thuis blijven wonen. BENOveren is tevens goed voor het milieu. Een energie-efficiënte verbouwing in combinatie met hernieuwbare energietoepassingen kan een aanzienlijke impact hebben op de ecologische voetafdruk van de gezinnen in Vlaanderen.
 

BENOveren kan ook in stappen

BENOveren hoeft niet duurder te zijn. Soms kan je met enkele eenvoudige ingrepen een goed resultaat bekomen. BENOveren kan daarenboven stapsgewijs, volgens het beschikbare budget.

Een slimme chronologie begint meestal met de aanpak van het dak en de gevel. Daarna volgen het schrijnwerk, de vloer en de ‘technieken’: verwarming en sanitair warm water, ventilatie, verlichting en elektriciteit. Die mening deelt ook Annick Hulsman van mijnBENOvatie.be: “Sowieso is de goedkoopste energie de energie die je niet gebruikt. Daarom is het belangrijk dat je eerst de investeringen uitvoert die noodzakelijk zijn om minder energie nodig te hebben. Begin dus met de isolatie van het dak, de buitenmuren en de vloer. Hoe beter die geïsoleerd zijn, hoe minder warmte er verloren gaat en hoe minder capaciteit je verwarmingsinstallatie nodig heeft.”

Een renovatie van de bouwschil levert niet enkel een energetisch voordeel op, maar kan ook esthetisch een mooie meerwaarde betekenen. Onderzoek van de vastgoedmakelaarsgroep Century 21 heeft uitgewezen dat kopers meestal in de eerste negentig seconden beslissen of een huis hen interesseert of niet. Een goede eerste indruk is dan ook essentieel wanneer je een goede prijs voor je woning wil krijgen. “Het opknappen en isoleren van de voorgevel kost zo’n 7.500  euro, maar de meerwaarde van een mooie, nieuwe geïsoleerde gevel bij verkoop kan tot ongeveer 16.000 euro bedragen”, zegt Philippe Verriest van mijnBENOvatie.be. “Ook nieuwe ramen zijn voor een gewone woning een uitstekende investering. Een hypermoderne designkeuken daarentegen, uitgerust met de meest gesofisticeerde toestellen, verdient zich bij een eventuele verkoop veel minder snel terug. Daarvoor is de stijl van een keuken te persoonlijk.”

“Belangrijk is dat elke stap ineens goed wordt uitgevoerd, met duurzame materialen”, voegt Bert Samyn, mijnBENOvatie.be, hieraan toe. “Als je je dak of muren isoleert, investeer dan in dikkere isolatie of kies voor isolatie met een betere isolatiewaarde. De prijs maakt niet zo’n verschil, maar je merkt het verschil wel meteen in je comfort en je energiefactuur. Wat je extra investeert in dergelijke energiebesparende maatregelen, verdien je jaar na jaar terug dankzij lagere energiefacturen. Als je je glas vervangt, kies dan niet voor gewoon dubbel glas maar voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing. Dat maakt de kost evenmin en je voelt het ook direct.”
 

Laat je tijdig bijstaan door de BENOvatievoorlopers

Ieder project is uiteraard anders. En vaak lopen verschillende renovatiestappen door elkaar. Om onnodige kosten en ingrepen te vermijden, raadt de overheid aan om je al in de brainstormfase te laten bijstaan door BENOvatievoorlopers, zeker als het gaat om een stapsgewijze totaalrenovatie. De architecten, aannemers, energieadviseurs en producenten van bouwmaterialen die dat al zijn, staan op www.energiesparen.be/ikBENOveer.

Marnik Dehaen, voorzitter van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad: “Een architect weet waar de struikelpunten bij verbouwings- of renovatiewerken kunnen liggen. Hij kan vooraf eventuele latere problemen zien en oplossen, en hij kan een inschatting geven van de kostprijs daarvan. Een specialist kan ook zeggen of het sop de kolen wel waard is. Verbouwings- of renovatiewerken kunnen soms gewoon zodanig groot zijn, dat het onzinnig is ze ook daadwerkelijk uit te voeren. In bepaalde gevallen is het goedkoper om (een deel van) een woning te slopen en weer op te bouwen.”

Zeker als er in fases geBENOveerd zal worden, is het altijd verstandig om een bepaald doel, een ‘masterplan’, voor ogen te hebben. Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie: “Vervang je je ramen? Plaats ze dan bijvoorbeeld verder naar buiten, zodat de gevelisolatie er later goed kan op aansluiten. Laat je je dak isoleren? Voorzie dan een wachtbuis, zodat je later gemakkelijk kabels kan voorzien voor zonnepanelen. Zo kan je de zogenaamde ‘lock-in-effecten’ vermijden. Vergeet al van in de brainstormfase ook de ventilatie niet, voor een gezond binnenklimaat in je woning.”

“Ook belangrijk:” aldus Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw “neem geen halve maatregelen en doe het ineens goed. Een investering is zinloos als ze al gedateerd is nog vóór ze is uitgevoerd. Mik dus ineens op de energiedoelstellingen van de toekomst. Aannemers die BENOvatievoorloper zijn, weten wat je moet doen om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Bovendien is het vaak zo, dat hoe energiezuiniger je renoveert, hoe meer premies je kan krijgen.”
 

Vergeet de BENOvatiepremies en andere ondersteunende maatregelen niet

Tom Ceuppens van netbedrijf Fluvius (nu nog bekend als Eandis en Infrax): “BENOveren blijft uiteraard een investering. De overheid biedt daarom heel wat ondersteunende maatregelen aan die energetisch renoveren betaalbaarder maken. Als Eandis en Infrax promoten we die maatregelen volop, vorig jaar nog via een brede communicatiecampagne rond onze BENOvatiepremies. Toch zouden nog veel meer Vlamingen van de premies gebruik kunnen maken.”

En denk ook aan de burenpremie. “Wanneer 10 eigenaars uit een eenzelfde wijk investeren in minstens een van de zeven maatregelen uit de totaalrenovatiebonus, dan wordt er een centraal aanspreekpunt aangesteld waarop gratis een beroep kan worden gedaan. De BENOvatiecoach neemt BENOveerders een hele rits taken uit handen: het zoeken van aannemers, de werfopvolging, het plan van aanpak, de opmaak van de meetstaat… Zo kunnen de werken efficiënter, vlotter, kwaliteitsvoller en ook goedkoper worden uitgevoerd.”
 

Meer info?

Download de brochure ‘BENOveren: wat, waarom en hoe?’, zoek de BENOvatievoorlopers op, of ga na welke BENOvatiepremies er zijn via www.energiesparen.be/ikBENOveer.
 
 

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".