Wat hebben Bouwshift, het decreet Woonreservegebieden en het Instrumentendecreet met elkaar gemeen ?

De bouwshift vormt mee de basis van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). De beide decreten zijn recent goedgekeurd, waarbij het instrumentendecreet een aantal tools voorziet voor de realisatie van de bouwshift.

Decreet woonreservegebieden

Het decreet woonreservegebieden is een eerste stap om de bouwshift te realiseren. De Vlaamse Regering wil deze gebieden onder een ‘stolp’ plaatsen om ze te vrijwaren voor verdere bebouwing om zo het aansnijden van open ruimte, en watergevoelige gebieden in het bijzonder, tegen te gaan. Deze gebieden kunnen enkel nog na een vrijgavebesluit worden vrijgegeven voor bebouwing.

De gemeente bepaalt het al dan niet aansnijden van een woonreservegebied, en dit op basis van gekende beleidsopties. Het initiatief hiervoor ligt bij het College van Burgemeester en Schepenen, en vereist de goedkeuring van de gemeenteraad.
Maar ook een grondeigenaar of private ontwikkelaar kan de vraag voor vrijgave stellen aan de gemeente. Via een vooroverleg of projectvergadering met College van Burgemeester en Schepenen wordt dan mogelijk tot een vrijgavebesluit overgegaan.

Door de voorwaarden die voortkomen uit de strategische visie BRV kunnen enkel de goed gelegen gebieden (d.w.z. goed ontsloten, aansluitend aan bestaande kern, geen versnippering van open ruimte) in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling.

Instrumentendecreet

Het Instrumentendecreet is een nieuw decreet dat recent werd aangenomen in het Vlaams Parlement.

Eén van de instrumenten die ingrijpend werd gewijzigd is de planschadevergoeding, of de vergoedingsregeling voor eigenaren van gronden die door een bestemmingswijziging (via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan) in waarde dalen doordat ze niet langer bebouwbaar zijn, terwijl ze dat voor de inwerkingtreding van het gewijzigde RUP wel waren.

Samengevat zijn er vier grote veranderingen op til:

 • de afschaffing van de 20%-aftrek

 • het verdwijnen van de 50 meterregel

 • een berekening op basis van de huidige marktwaarde

 • de invoering van een administratieve in plaats van gerechtelijke procedure

De vergoeding wordt bepaald door nieuw op te richten ‘landcommissies’ die, op basis van een aantal objectieve factoren, de mogelijke planschade zullen vastleggen. Sowieso zal die hoger liggen dan in het huidige systeem, waarbij maar 80% van de geïndexeerde aankoopwaarde voorzien was. Nu wordt de reële marktwaarde als basis genomen, en dat voor de volle 100%.
Ook de mogelijkheid om planschade te krijgen bij gronden die meer dan 50m van de rooilijn liggen is nieuw.

Er wordt ook een billijke schadevergoeding voorzien wanneer er, door nieuwe plannen, de facto een bouwverbod komt bij al afgeleverde vergunningen, en dit zowel voor individuele projecten als bij verkavelingsvergunningen.

De gerechtelijke procedure om planschadevergoedingen te claimen wordt vervangen door een administratieve procedure, via de (nog op te richten) landcommissies, met ondersteuning van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Hierdoor zal de procedure toegankelijker worden voor grondeigenaren.

Meer info vind je in het bijgevoegde artikel.

Nota - Decreet Woonreservegebieden en Instrumentendecreet (84 kB)

05/06/2023

Wat hebben bouwshift, het decreet woonreservegebieden en het instrumentendecreet met elkaar gemeen? Je leest het in deze nota.

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".