Verplichte aansprakelijkheidsverzekering: niet voor installateurs!

Op de Bouwunie ontbijtsessie van 6 juni jl. had minister Kris Peeters beloofd om snel duidelijkheid te creëren over het toepassingsgebied van de verplichte verzekering 10-jarige aansprakelijkheid. En dat heeft hij nu ook gedaan. Alle installateurs technieken vallen buiten het toepassingsgebied.
 
Er heerste inderdaad onduidelijkheid omtrent het toepassingsgebied.
Bouwunie heeft dit steeds strikt geïnterpreteerd, nl. dat een verplichte verzekering enkel nodig is voor zij die de gesloten ruwbouw winddicht “realiseren”.
Sommigen die dit toepassingsgebied graag ruimer gezien hadden, probeerden de wet in hun richting te laten interpreteren zodat ook installateurs van ventilatiesystemen en centrale verwarming of elektriciens erdoor geraakt zouden worden. Met andere woorden zou de wet, volgens hen die de ruime interpretatie aanhielden, ook van toepassing zijn op zij die verder werken aan de gesloten ruwbouw winddicht.
 
Naar aanleiding van een Parlementaire vraag (door mevr. Griet Smaers) kwam dan het verlossende antwoord van Minister Peeters: “Enkel de aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector die  prestaties of werken uitvoeren die de gesloten ruwbouw realiseren zijn onderworpen aan de verzekeringsplicht”.

Ondertussen is het verslag gepubliceerd van de parlementaire commissievergadering waarin dit onderwerp behandeld werd (12 juli 2018).
Voor alle duidelijkheid en volledigheid geven we u hier de vraagstelling van Griet Smaers en het antwoord van minister Kris Peeters:
 

Vraag

Mevrouw Griet Smaers (CD&V) gaat in op de wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid die op 1 juli 2018 in werking treedt. Het is een bewuste keuze geweest van de wetgever om de verzekeringsplicht in te voeren voor gebreken die het bouwwerk in gevaar brengt. Deze keuze werd ingegeven door de zorg om de consument te beschermen tegen de ergste schadegevallen en om de kostprijs van de verzekering zo beperkt mogelijk te houden zodat geen substantiële stijging van de bouwkost wordt teweeggebracht.

Artikel 3 van de wet stelt dat de gesloten ruwbouw van de woning moet worden gedekt, maar definieert verder niet wat gesloten ruwbouw precies inhoudt. Artikelen 2 en 5 omschrijven in wiens hoofde de verzekeringsplicht bestaat, maar ze maken geen rechtstreekse link met de gesloten ruwbouw, terwijl dit toch wel noodzakelijk is. Met het oog op een duidelijke en uniforme interpretatie stelt spreker de volgende vragen:
 1. De verzekering dient de tienjarige aansprakelijkheid te dekken van de gesloten ruwbouw van de woning. Wat dient te worden verstaan onder het begrip “gesloten ruwbouw”?
 2. Kan de minister bevestigen – zoals artikel 5 van de wet wel doet begrijpen maar niet uitdrukkelijk formuleert – dat de verzekering enkel dient te worden genomen door de actoren die diensten en werken uitvoeren voor de verwezenlijking van de gesloten ruwbouw, waarvoor hun tienjarige aansprakelijkheid in opspraak kan komen?
   

Antwoord

Het is inderdaad de doelstelling geweest van de minister om te voorzien in een betaalbare bescherming tegen de meest schrijnende situaties. Daarom werd voorzien in een verzekeringsplicht van de tienjarige aansprakelijkheid conform de bepalingen van het burgerlijk wetboek (artikel 1792 en artikel 2270 van het Burgerlijk Wetboek), met evenwel de drie volgende beperkingen:
 1. enkel de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid (wanneer deze laatste de soliditeit of de stabiliteit van de woning in gevaar brengt) van de gesloten ruwbouw van de woning worden beoogd – dit blijkt uitdrukkelijk uit artikel 3;
 2. enkel de onroerende prestaties of werken met betrekking tot een woning waarvoor de wettelijke tussenkomst van een architect verplicht is, zijnde een aanvraag om toelating tot bouwen, worden beoogd (artikel 4 van de wet van 20 februari 1939) – dit blijkt uitdrukkelijk uit artikel 2;
 3. enkel de aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector die prestaties of werken uitvoeren die de gesloten ruwbouw realiseren zijn onderworpen aan de verzekeringsplicht – dit blijkt onrechtstreeks uit artikel 5 dat verwijst naar artikel 3.
De tweede vraag kan de minister dus bevestigend beantwoorden. De beperking van het toepassingsgebied ratione personae tot de actoren die prestaties of werken voor de realisatie van gesloten ruwbouw uitvoeren had op een uitdrukkelijke wijze in de artikelen 2 en 5 kunnen voorzien geweest zijn, doch door samenlezing van de verschillende artikelen, meer in het bijzonder de artikelen 2, 3 en 5, komt men ook tot dezelfde vaststelling.
De verzekeringsplicht is dus zowel op het materieel als personeel toepassingsgebied beperkt tot de “gesloten ruwbouw”.

Met betrekking tot de eerste vraag is het inderdaad zo dat de inhoud van het begrip gesloten ruwbouw niet werd gedefinieerd omdat dit destijds niet noodzakelijk werd geacht.

Gesloten ruwbouw slaat op de dragende elementen die de stabiliteit of de stevigheid van de woning uitmaken (funderingen en dragende structuur = ruwbouw), alsook de elementen die de woning wind-en waterdicht maken (buitenschrijnwerk en dak = gesloten maken van de ruwbouw).

Gelet op het voorgaande kan gesloten ruwbouw als volgt gedefinieerd worden: “de elementen die bijdragen tot de stabiliteit of de stevigheid van het bouwwerk alsook de elementen die voor de “wind- en waterdichtheid” van het bouwwerk zorgen”.

Concreet betekent de definitie dat technieken en afwerking niet onder het beoogde begrip van gesloten ruwbouw vallen. Aannemers die deze werken uitvoeren, zoals de parketplaatser, de schilder, de loodgieter, de elektricien enzovoort, nemen geen deel aan de realisatie van de gesloten ruwbouw en zijn dienvolgens niet onderworpen aan de verzekeringsplicht. Let op, dit neemt niet weg dat zij wel aansprakelijk blijven voor schade berokkend door hun fouten.
       
installatiewarmtepomp

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".