Sectoraal akkoord 2023-2024 ondertekend

De sociale partners binnen het PC124 (bouw) bereikten op 8 juni een ontwerp van sectoraal akkoord. Dit akkoord is nu door alle sociale partners definitief goedgekeurd én ondertekend.
Het sectoraal akkoord wordt nu verder uitgewerkt in uitvoeringscao’s. 

We lijsten de belangrijkste zaken voor jou op.

(Lees ook ons persbericht)

Koopkrachtpremie

Er wordt een koopkrachtpremie toegekend aan de arbeiders in de ondernemingen die in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald.

 • Hoge winst 

  • In 2022 +15% t.o.v. gemiddelde winst in 2019-2021 (uitsluiting van verliesjaren) = 250 euro

  • In 2022 +25% t.o.v. gemiddelde winst in 2019-2021 (uitsluiting van verliesjaren) = 500 euro

 • Uitzonderlijke hoge winst

  • In 2022 +50% t.o.v. gemiddelde winst in 2019-2021 (uitsluiting van verliesjaren) = 750 euro

Modaliteiten

 • Voor de winst wordt er gekeken naar code 9901 in de jaarrekening;

 • Op niveau TBE;

 • De som van de uit te keren premies mag maar maximaal 15% van de winst in 2022 bedragen (anders pro rata tot maximale grens van 15%);

 • Pro rata effectieve tewerkstelling én nog in dienst op 1 december 2023;

 • Moment van uitbetaling: uiterlijk maand december;

 • De premie neemt de vorm aan van een papieren of elektronische consumptiecheque. Het is geen cash premie.
 • De premie is verplicht van zodra aan de definitie van hoge winst of uitzonderlijk hoge winst is voldaan


Bedrijven die niet aan de definities van hoge of uitzonderlijke hoge winst voldoen, maar toch een sociaal en fiscaal voordelige premie willen toekennen, kunnen, rekening houdend met de grens van 750 euro, dit ook vrijwillig toekennen. Aan deze premie is alleen een patronale kost van 16,5% verbonden. 

Ecocheques

Het bedrag van de ecocheques die je nu al jaarlijks toekent in de maand mei, of het gelijkwaardig voordeel, wordt gebracht op 115 euro per jaar vanaf de referteperiode 1 april 2023 tot 31 maart 2024.

Er is dus een verhoging van 100 naar 115 euro. Het verhoogde bedrag wordt voor het eerst toegekend in mei 2024.

Mobiliteit

 • Aanpassing kilometergrens voor de mobiliteitsdag vanaf 2023: 30.000 km (voorheen 43.000km);

 • Aanpassing mobiliteitsvergoeding chauffeur die alleen rijdt vanaf 1 september 2023: 0,035 euro/km;

 • Aanpassing fietsvergoeding naar 0,27 EUR/km conform CAO nr. 164 vanaf 1 september 2023.


Daarnaast wordt er op het niveau van de sector een werkgroep opgericht die de huidige mobiliteitsvergoedingen in de bouw zal evolueren en herbekijken mocht dit nodig zijn. 

Studenten

Om jongeren warm te maken voor onze sector besloten de sociale partners om het studentenwerk aantrekkelijker te maken.

 • Studentenlonen worden vanaf 1.07.2023 opgetrokken naar looncategorie I;

 • Afschaffing onderscheid ‘met bouwdiploma’ en ‘zonder bouwdiploma’;

 • Alle studenten mogen op zaterdag aan de slag – maar de veiligheidsopleiding moet binnen de 5 dagen van hun arbeidsregime gevolgd worden.

Bouwmaterialenhandelaren kunnen leveren op zaterdag

Tot op heden mochten enkel de klantendienst ter beschikking staan van het cliënteel op de depot. Nu kan er ook afgeweken worden van de verplichte rust op zaterdag voor het beleveren van werven – hiervoor moet wel de al bestaande aanvraagprocedure binnen PC 124 gevolgd worden.
Bouwmaterialenhandelaren die er gebruik van maken moeten de arbeiders die ten dienste staan van cliënteel wel minstens vergoeden overeenkomstig looncategorie II. 

Harmonisatie aanvullende pensioenen

Sinds 1 januari 2023 is men begonnen aan de harmonisatie van de aanvullende pensioenen op sectorniveau. Bedienden hebben sinds 1 januari 2023 ook recht op een aanvullend pensioen. Om uiteindelijk te komen tot een volledig geharmoniseerde pensioenplan van 2,65% in 2030 moeten er nog enkele stappen gezet worden voor zowel arbeiders als bedienden. Bouwunie is tevreden dat een belangrijke volgende stap voor de arbeiders kostenneutraal kan gezet worden door het aanwenden van middelen binnen het sectorfonds. 

 • Optrekken minimumdotatie van 1,1% naar 1,65%;

 • Arbeiders = kostenneutraal (kost werkgevers niets extra);

 • Voor bedienden die in het sectorplan zijn gestapt, zal men hier wel rekening moeten houden met een verhoogde kost.

SWT

Verlenging in uitvoering van de cao's van de NAR van de sectorale regelingen SWT tot 30.06.2025:

 • Algemene regeling vanaf 62 jaar;

 • De bijzondere regelingen vanaf 60 jaar (lange loopbaan en "ongeschikten");

 • Stelsel vanaf 58 jaar met 35 jaar loopbaan voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen;

 • Vrijstelling aangepaste beschikbaarheid.

Tijdskrediet en landingsbanen

 • Verlenging tijdskrediet landingsbanen tot 30.06.2025;

 • Tijdskrediet met motief: 36 maanden (opleiding) of 51 maanden (zorg).

Outplacement

 • Verlenging sectoraal stelsel outplacement tot 30.06.2025;

 • Uitbreiding sectorale tussenkomst (Constructiv) outplacement voor opzeg van 30 weken of meer.

Anciënniteitsdag

 • Bijkomende anciënniteitsdag na 30 jaar ondernemingsanciënniteit. Dus concreet: 1 dag na 15 jaar, 1 dag na 25 jaar én 1 dag na 30 jaar ondernemingsanciënniteit

Jobcoach

Er komen sectorale jobcoaches bij Constructiv. Op verzoek van de werkgever kunnen zij helpen bij de re-integratie van langdurig zieken, alsook bij doelgroepen waarbij er overmatige uitstroom is.

Opleiding

 • Verlenging bestaande CAO’s opleiding tot 31.12.2024;

 • Groeipad voor individueel opleidingsrecht (ondernemingen met minstens 20 werknemers):

  • Voor 2023-2025: 2,5 dagen

  • Vanaf 01.01.2026: 3 dagen

  • Stelselmatige verhoging tot 5 dagen in 2030.

 • Een opleiding die opgesplitst is in verschillende modules (bijvoorbeeld per 2u) maar samen minstens 8u bedraagt, komt in aanmerking voor financiering via Constructiv. 


Tot slot zijn de sociale partners overeen gekomen om de bevoegde minister eraan te herinneren dat we in het sectoraal akkoord van 2019-2020 hadden afgesproken om het aantal fiscaal voordelige overuren op te trekken van 180 naar 220 op jaarbasis. Dit is tot op heden nog niet tot uitvoering gebracht. 

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".