Prijsstijgingen en bevoorradingsproblemen PUR/PIR-isolatie: wat kan u doen?

U wordt als aannemer geconfronteerd met plotse prijsstijgingen van belangrijke bouwmaterialen? Zoals nu het geval is voor PUR en PIR (isolatie)?

Dan stelt u zich allicht vragen. Vooral over hoe u schade kan voorkomen of beperken.

Bouwunie-juridisch adviseur Nadia Schepens geeft een antwoord op deze vragen in enkele artikels over de prijsherziening, de overmacht en het prijsvoorbehoud.

Alvast belangrijk om weten: de spelregels zijn anders bij private opdrachten dan bij overheidsopdrachten.

Artikel: “Prijsherzieningen in lopende contracten, onvoorziene prijsstijgingen en prijsvoorbehoud
Artikel: "Bevoorradingsproblemen materialen: is dit overmacht?"
     

Indien de bestelde isolatieproducten (meer bepaald PIR- en PUR-isolatie) niet of met veel vertraging geleverd worden, stelt zich de vraag  - indien u arbeiders tewerkstelt - of de werkgever tijdelijke werkloosheid kan invoeren voor de betrokken arbeiders die zonder werk dreigen te vallen.

Bouwunie-adviseur Luc Proesmans licht in een uitgebreide nota toe hoe en wanneer u tijdelijke werkloosheid om economische redenen kan invoeren.

Denk er alvast aan dat u de correcte verwittigingsprocedure naleeft (kennisgeving aan de arbeiders en aan de RVA ten minste 4 werkdagen vóór de eerste voorziene schorsingsdag) én dat u voor elke arbeider die werkloos is gesteld de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand elektronisch aan de RVA meedeelt (www.socialezekerheid.be).


De bevoorradingsproblemen met PUR/PIR-isolatie doen ook meteen de vraag rijzen of er geen alternatieven zijn. Die zijn er. U moet dan wel rekening houden met de specifieke eigenschappen van elke materiaalsoort. De Bouwunie-energieconsulenten Luc Dedeyne en Mieke Bonnarens geven tekst en uitleg bij de varianten van PUR/PIR.
         

  
Het antwoord van de politiek ...

De beroepsfederaties hebben in dit dossier gezamenlijk de alarmbel geluid en om ruime politieke aandacht gevraagd. Dit door een schrijven aan de premier, de vice-premiers en minister Borsus. Zo ook dus aan Minister Peeters, Vice-eersteminister en Minister bevoegd voor Werk, Economie en Consumenten. In het schrijven vroegen de federaties om de crisis van de grondstof voor PUR/PIR te erkennen als overmacht. Zodoende dat partijen bij lopende contracten (B2B; B2C; B2G) in staat zouden zijn om hun contract -wat betreft o.a. prijs en uitvoeringstermijn- aan te passen.

De Minister heeft als volgt geantwoord.

Uit een analyse van de FOD Economie zou blijken dat er inderdaad een tijdelijk probleem bestaat qua bevoorrading en prijsstijgingen maar dat de situatie langzaam aan het verbeteren is. Men verwacht dat de moeilijkheden zullen aanhouden tot het derde kwartaal 2017. De Minister concludeert, wat betreft het inroepen van overmacht, vervolgens niet te zullen tussenkomen in de privaatrechtelijke sfeer, en verwijst daarvoor naar de contractuele afspraken en het gemeen recht inzake overmacht, waarbij partijen de situatie desgevallend kunnen voorleggen aan de bevoegde rechtbank.
Wat betreft overheidsopdrachten wordt verwezen naar de tussenkomst van de Kanselarij van de Eerste Minister, die een omzendbrief zal uitvaardigen, gebaseerd op artikel 56 AUR - het overmacht artikel. Dit artikel geeft de aannemer recht op herziening van de opdracht, doch onder strikte voorwaarden zoals o.a. de tijdige feitenmelding -binnen de 30 dagen na vaststelling- en de drempel van het zeer belangrijk nadeel van 2,5% van de oorspronkelijke aannemingssom.

Ondertussen (d.d. augustus) zijn er rondzendbrieven op komst.
Die van de Vlaamse regereing kan u hier downloaden: https://overheid.vlaanderen.be/node/3710/ (d.d. 22 september 2017)
De federale rondzendbrief volgt eerstdaags (nog even wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad).
 
      
 

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".