Nieuw in 2020

Een nieuw jaar, nieuwe wetten en regels. We geven u hier kort de belangrijkste bouwspecifieke veranderingen van 2020 mee.

Graag meer info? Bel of mail ons op 02 588 11 00 - mail
 
2020 brengt ook heel wat nieuwe algemene ondernemerszaken. UNIZO somde ze voor u op. Ga naar de UNIZO-website  
 

Bouwen en Wonen

  
Woonbonus

Vanaf 1 januari 2020 dooft de woonbonus uit en worden de verkooprechten op de aankoop van een enige, eigen woning (de registratierechten) verlaagd van 7% naar 6%, en van 6% naar 5% bij een ingrijpende energetische renovatie.
 

EPB

Voor bouwvergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2020 verstrengt het E-peil voor de nieuwbouw en de ingrijpende energetische renovatie (IER) van woongebouwen:
 
 • voor nieuwbouw (of gelijkaardige werken) mag het E-peil maximaal E35 zijn, als een laatste stap richting BEN (E30) vanaf 2021. Tot eind 2019 mag het E-peil maximaal E40 zijn;
   
 • voor ingrijpende energetische renovaties gaan we naar maximaal E70. Tot eind 2019 mag het E-peil voor een IER maximaal E90 zijn. Voor aanvraagjaar 2017 was het gemiddelde E-peil van de ingediende aangiften van IER's al E59, dus ruim onder de wettelijke eis.  

De vermindering van de onroerende voorheffing schuift mee op: voor bouwaanvragen vanaf 2020 verdwijnt de korting op de onroerende voorheffing bij een ingrijpende energetische renovatie met een E-peil van E90 of beter. De vermindering van de onroerende voorheffing voor een E-peil van E60 of beter, blijft. De vermindering van de onroerende voorheffing voor nieuwbouw met een E-peil van maximaal E30 en E20 blijft behouden.
  

Dakisolatienorm

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, voldoen aan de dakisolatienorm. Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een R-waarde van 0,75 m²K/W genomen.

Vanaf 1 januari 2020 worden, naargelang de grootte van het dak, 9 tot 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring door de burgemeester. Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.

In een appartementsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, niet enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn. 

De dakisolatienorm is in theorie, net als alle andere minimale kwaliteitsnormen voor woningen, niet beperkt tot huurwoningen. Maar de mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) zijn niet van toepassing als de eigenaar de woning volledig en uitsluitend gebruikt als zijn hoofdverblijfplaats en als hij niet over een andere woning beschikt.

Vanaf 1 januari 2020 kan ook aan de dakisolatienorm worden voldaan als de energiescore van de woning, vastgesteld in een energieprestatiecertificaat (EPC), lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft vastgesteld. Deze grenswaarden zijn 600 kWh/m² voor een open bebouwing, 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing, 500 kWh/m² voor een gesloten bebouwing en 400 kWh/m² voor een appartement.
  

Dubbelglasnorm

Vanaf 1 januari 2020 treedt de verplichting voor dubbele beglazing in werking, de zogenaamde dubbelglasnorm. Deze norm bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen dubbele beglazing moeten hebben.

Er zijn geen uitzonderingen. Er wordt wel rekening gehouden met de energiescore van de woning, vermeld op het EPC, zoals hierboven bij dakisolatie. 

Het ontbreken van dubbele beglazing zal geleidelijk aan zwaarder doorwegen in de beoordeling van de woningkwaliteit en kan vanaf 2023 leiden tot de ongeschiktverklaring van de woning.
 

Rookmelders

Uiterlijk op 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen voldoende rookmelders hebben, ook deze die bewoond worden door de eigenaar. Voldoende betekent minstens één op elke verdieping.

Meer info en aanbevelingen over het type en de plaatsing van de rookmelders vindt u op de website www.wonenvlaanderen.be/rookmelders.
 

Uitbreiding EPC

Vanaf 1 januari 2020 moeten ook kleine niet-residentiële gebouwen een EPC hebben als ze te koop of te huur worden aangeboden. Het gaat om kantoren, winkels, horecazaken, medische praktijken, ... 

"Klein" betekent dat het gebouw of gebouwendeel dat te koop of te huur is, niet groter is dan 500 m², en geen deel uitmaakt van een groot niet-residentieel geheel (max. 1.000 m²).

N​​​​​​et zoals bij het EPC voor woongebouwen gaat het label van A+ (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverslindend) en geeft het EPC aanbevelingen om te komen tot een energiezuinige renovatie. Ook verlichting krijgt hierbij aandacht.

Vanaf 2022 moet een EPC beschikbaar zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (d.i. alle woongebouwen met minstens 2 wooneenheden). Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur.
Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning. 

 

Woonkredieten

Lenen voor de bouw of aankoop van een woning wordt moeilijker. De Nationale Bank legt de banken strengere eisen op voor het toestaan van hypothecaire kredieten. Nog max. 90% van de waarde van de woning mag geleend worden (80% als het om een huurwoning gaat). Maximum 5% van alle woonleningen van de bank mag gaan naar gezinnen die meer dan 50% van het inkomen combineren met een quotiteit van meer dan 90%.
 

Premies 2020

  
Energiepremies

De premie voor beglazing zakt van 10 euro/m² naar 8 euro per m². Technische voorwaarde blijft dat de beglazing een U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K moet hebben.

De premie voor een warmtepompboiler zakt van 400 naar 300 euro.
 

 
Sloop- en heropbouwpremie

De sloop- en heropbouwpremie is verlengd tot eind 2020. Normaal gezien liep de sloop- en heropbouwpremie af voor sloop-en heropbouwvergunningen, aangevraagd uiterlijk op 31/10/2019. Deze periode is met 14 maanden verlengd voor sloop- en heropbouwvergunningen aangevraagd uiterlijk op 31/12/2020. De premie bedraagt 7500 euro en kan enkel aangevraagd worden door natuurlijke personen, uiterlijk binnen de 3 maand na de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw.
De premie kan je enkel aanvragen via www.energiesparen.be/slooppremie.

 

Vervangen kachel 

De premie voor de vervanging van een hout- of steenkoolkachel of open haard verdwijnt vanaf 1 januari 2020. U kunt nog een premie-aanvraag indienen tot en met 31 december 2019.  Hiervoor zal worden gekeken naar de postdatum, indieningsdatum loket of datum mail.
 

Personeelszaken

  
Grotere lastenverlaging voor ploegenarbeid

De lastenverlaging voor ploegenarbeid in de bouw geldt sinds 2018 maar komt pas in 2020 op kruissnelheid. Het voordeel bedraagt dan 18%. 
Meer info
 

Mobiliteitsvergoeding

De mobiliteitsvergoeding voor bouwvakarbeiders is op 1 december opgetrokken met +20%. Arbeiders die meer dan 43.000 km per jaar moeten afleggen, krijgen een mobiliteitsdag en de chauffeurs die alleen rijden, krijgen een iets hogere vergoeding
Meer info
 

Kortweg
 

 • Het budget van de populaire kmo-portefeuille daalt met een derde.Vanaf 1 december 2019 dalen de subsidiepercentages van 40% naar 30% voor een kleine onderneming en van 30% naar 20% voor een middelgrote. Het jaarlijkse plafond zakt vanaf 1 januari 2020 tot 7.500 euro. In 2019 was dat nog 10.000 euro voor een kleine en 15.000 euro voor een middelgrote onderneming. 
  Lees ook onze Bouwmemo.
   
 • Vanaf 1 januari 2020 hanteert Europa nieuwe drempels inzake overheidsopdrachten. Meer opdrachten zullen dus de Europese aanbestedingsregels moeten volgen. De drempel voor overheidsopdrachten van werken verlaagt van 5.548.000 euro naar 5.350.000 euro excl. btw.
   
 • Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen is vanaf 1 januari 2020 ook verplicht voor de overheidsopdrachten die onder de Europese drempels vallen. Er is wel een uitzondering voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging. 
    
 • Het Vlaams gewest hanteert herwerkte administratieve bestekbepalingen voor opdrachten wegenbouw, waterbouw, kunstwerken en elektromechanische uitrustingen vanaf 1 januari 2020. Versie 4.0 is verplicht voor overheidsopdrachten die vanaf 1 januari 2020 worden bekendgemaakt of waarvoor een uitnodiging wordt verstuurd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen. U vindt de nieuwe administratieve bestekbepalingen op de website van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.
   
 • Gent voert een Lage-Emissie-Zone in (info) en Antwerpen verstrengt haar LEZ-regels (info).
   
 • Vennootschappen die opgericht zijn onder het oude vennootschapsrecht vallen vanaf 1 januari 2020 automatisch - zonder naar de notaris te zijn geweest - onder de "dwingende regels" van het nieuwe wetboek vennootschappen.
  Vanaf de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020 zal de vennootschap aan alle nieuwe regels moeten voldoen.
   
 • Nieuwigheden voor installateurs: er gelden nieuwe verbrandings- en onderhoudsattesten en aangepaste normen voor stookplaatsen en schoorstenen. Er zijn nieuwe brandveiligheidseisen voor rookkanalen in technische kokers in bv. appartements- en kantoorgebouwen: die moeten met brandwerende wanden worden geplaatst. De stookplaats moet geventileerd worden en de uitmonding van een rookkanaal moet zo ver mogelijk liggen van luchttoevoeropeningen voor ventilatie.
   
 • Nieuw AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) vanaf 1 juni 2020: er komen wijzigingen m.b.t. de voorzorgsmaatregelen tegen brand, de schema’s, de controles en de bestaande installaties.

   

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".