Wat verandert er begin 2017 voor de bouwsector?

Een nieuw jaar brengt ook nu een aantal nieuwigheden. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de zaken die begin 2017 veranderen voor de bouwsector.
          

Nieuwe regels om fijn stof van bouwwerkzaamheden te beperken

Vanaf 1 januari 2017 is een aannemer verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo laag mogelijk te houden. Bedoeling van de nieuwe milieuvoorwaarden in VLAREM  is om het fijn stof dat bij werken vrijkomt, te verminderen en de overlast voor omwonenden te beperken. De wetgeving is van toepassing op alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerken uitgevoerd in open lucht door een aannemer en die langer dan één dag duren. Activiteiten uitgevoerd door een particulier vallen niet onder het toepassingsgebied. Lees meer
 

Premiehervorming

Verschillende individuele premies voor renovatiewerkzaamheden worden geleidelijk afgebouwd of de voorwaarden om ze te kunnen krijgen, worden strenger. Er is nu wel een premie voor wie verschillende investeringen combineert in een zogeheten ‘totaalrenovatie’. Die bonus varieert tussen de 1.250 en 4.750 euro, afhankelijk of je drie of alle zeven mogelijke isolatiewerken uitvoert. Lees meer

Daarnaast komt er ook een ‘burenpremie’. Als tien mensen in één gemeente samen hun woning energiezuiniger maken, krijgen ze daarvoor per woning een premie van maximaal 400 euro. Die premie komt boven op de al bestaande premies voor energiebesparende maatregelen.

Vanaf 1 januari verdwijnt de belastingvermindering voor dakisolatie. Er is wel nog een overgangsregeling. Wie ten laatste op 31 december 2016 een bestelling voor dakisolatie plaatste én een voorschot betaalde, kan nog van de belastingvermindering genieten. De rest van de factuur moet ten laatste op 31 december van 2017 betaald zijn.

De leeftijdsgrens voor een woning waarvoor een renovatiepremie wordt aangevraagd, verschuift per 1 januari van 25 naar 30 jaar. De inkomensgrenzen gaan iets naar boven. Wie voor 1 januari 2017 al een aanvraag heeft ingediend voor een woning van minstens 25 jaar oud, kan voor diezelfde woning nog een aanvraag doen (2de schijf) na de jaarwisseling. Lees meer
 

Brussel schrapt woonbonus

Op 1 januari 2017 verdwijnt de woonbonus in het Brussels Gewest. In ruil worden de registratierechten wel drastisch verminderd voor Brusselaars die hun eerste of enige woning kopen. De korting (abattement) voor de registratierechten stijgt van 60.000 euro naar 175.000 euro voor transacties tot 500.000 euro. Dit betekent volgens begrotingsminister Guy Vanhengel dat gezinnen die zich duurzaam in het gewest vestigen, een directe korting van ongeveer 22.000 euro kunnen krijgen.
 

Energie-eisen voor niet-residentiële gebouwen worden strenger

Nieuwe niet-residentiële gebouwen zoals sporthallen, rusthuizen en handelszaken zullen vanaf 1 januari moeten beantwoorden aan strenge energienormen, waaronder een e-peileis en een minimumaandeel hernieuwbare energie. De niet-residentiële gebouwen komen daarmee steeds meer op gelijke voet met woningen, kantoren en scholen, waar nu al strenge energie-eisen gelden. Lees meer
 

Btw 12%

Op de verkoop van, de bouw van en de werken aan woningen en wooncomplexen die o.a. via sociale verhuurkantoren, ocmw's, provincies, intercommunales, gewestelijke huisvestingsmaatschappijen verhuurd worden in het kader van sociale huisvesting geldt een btw-tarief van 12%.
Dit verlaagde tarief is onderworpen aan een voorafgaandelijke verklaring van de koper of de bouwheer bij het plaatselijke btw-controlekantoor. Er zijn ook een aantal formele verplichtingen te respecteren door de verkoper of de dienstverrichter.
 

De Vlaamse overheid wil enkel nog elektronische facturen ontvangen

Het is de ambitie van de Vlaamse overheid om vanaf 1 januari 2017 van de elektronische facturatie de standaardprocedure te maken: stelselmatig zullen nieuwe bestekken vermelden dat enkel e-facturen aanvaard zullen worden. Een elektronische factuur of e-factuur is een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde, elektronische vorm die automatische elektronische verwerking door een computersysteem mogelijk maakt. Een factuur als PDF document via mail verstuurd, is dus geen e-factuur.
  

Archeologie

Op 16 december 2016 keurde de Vlaamse regering enkele wijzigingen aan de onroerenderfgoedregelgeving en de Code van Goede Praktijk goed. Wijzigingen die in werking treden per 1 januari 2017.
Zo komt er onder meer een archeologienota met beperkte samenstelling, een ‘archeologienota light’ dus, voor specifieke situaties waar geen archeologisch erfgoed aanwezig is, de bodemingrepen geen negatieve impact veroorzaken, of een opgraving niet tot nuttige kenniswinst leidt.
Ook zal de beoordeling van archeologienota’s in de toekomst vlotter verlopen. Verder wordt toegestaan dat aan de vergunningsaanvraag een archeologienota wordt toegevoegd, die nog niet bekrachtigd is (maar wel al voor bekrachtiging ingediend is bij het agentschap). Op die manier hoeft een bouwheer of ontwikkelaar de termijn van 21 dagen voor bekrachtiging niet af te wachten om zijn vergunningsaanvraag alvast in te dienen.
Lees meer


Omgevingsvergunning treedt in werking op 23 februari 2017

De omgevingsvergunning is de integratie van de bouw- en milieuvergunning tot één unieke vergunning. De integratie betekent minder procedures en tijdswinst voor belangrijke investeringsprojecten of bedrijfsuitbreidingen. Er moet nog slechts één aanvraagdossier
worden ingediend bij een digitaal omgevingsloket, daarop volgt één openbaar onderzoek, één adviesronde en één beslissing.
 

Nieuwe regels inzake overheidsopdrachten

De nieuwe wet op de overheidsopdrachten heeft als doel om ook zelfstandigen en KMO's meer
toegang te geven om mee te dingen naar openbare aanbestedingen. Ook de procedures zijn hervormd en vereenvoudigd. De nieuwe wet zal wellicht ten laatste medio 2017 in werking treden. Meer info volgt.


Voor een overzicht van de globale zaken die voor u als ondernemer veranderen, raadpleegt u de website van UNIZO

 

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".