Wat met negatieve prijsherzieningen bij overheidsopdrachten?

Bouwunie heeft recentelijk aan de Vlaamse overheid gevraagd om over te gaan tot het erkennen van het feit dat in welbepaalde overheidsopdrachten de prijsherzieningsformule niet strookt met de realiteit. Het dossier werd besproken op het Vlaams Samenwerkingsforum overheidsopdrachten van 17 maart 2016.

Als rechtstreeks gevolg van de negatieve werking van de prijsherziening, kan het immers voorkomen dat aannemers ernstige financiële schade lijden. Als dit laatste het geval is, dan stemt de Vlaamse overheid in met het feit dat dergelijke dossiers – geval per geval - bespreekbaar kunnen gemaakt worden om deze negatieve gevolgen van de prijsherziening uit te schakelen.

Het is dan aan de schadelijdende aannemer om, mits de nodige bewijsstukken voor te leggen, individueel de bespreking met het bestuur aan te gaan, en op zoek te gaan naar een passende oplossing. Deze zou bv. kunnen bestaan in het tijdelijk uitschakelen / buiten werking zetten van de prijsherziening, dan wel over te gaan – in onderling overleg - tot een nieuwe, passende prijsherzieningsformule.

Bouwunie ontwikkelde daarvoor een modelbrief.
Meer info vind je in onze rubriek Advies Overheidsopdrachten.

Stel ons hier uw vraag. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Bedankt voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

  • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
  • validatie...

  • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven. Kiest u om direct lid te worden? Dan neemt u steeds deel aan ledentarief aan deze activiteit.
Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit niet wil, volstaat een mail
U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
Klik hier voor het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking
 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800 20 750
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden. Dit omvat cookies van websites van sociale media van derden wanneer u een pagina bezoekt die ingesloten inhoud van sociale media bevat. Dergelijke externe cookies kunnen uw gebruik van de Bouwunie-website volgen. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle cookies op de Bouwunie-website zult ontvangen. U kunt uw cookie-instellingen echter op elk gewenst moment wijzigen door uw cookies voor dit domein te verwijderen.