Wat betekenen het nieuwe federale regeerakkoord en de Septemberverklaring voor u?

We hebben enkele bewogen politieke dagen achter de rug. Maandag stelde Vlaams minister-president Jan Jambon de Septemberverklaring van de Vlaamse regering voor, en vanaf vandaag is de nieuwe federale regering een feit.

Zowel in de ambitieuze plannen van de Vlaamse regering als in het nieuwe federale regeerakkoord vinden we een aantal positieve zaken voor de bouwsector terug. Er is duidelijk rekening gehouden met de verzuchtingen, bezorgdheden en relancemaatregelen die Bouwunie voorstelde en besprak met de betrokken politici en partijen.

Bij de Septemberverklaring springt vooral de wil van de Vlaamse overheid om te investeren in het oog, en in het nieuwe regeerakkoord haalt Bouwunie een belangrijke slag thuis met de belofte om het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw uit te breiden naar gans België.

Maar dat is natuurlijk niet alles. Hieronder vindt u een eerste analyse van wat de Septemberverklaring en het nieuwe regeerakkoord concreet kunnen betekenen voor de bouw.

Er zit zeker muziek in, maar zoals Bouwunie in haar eerste reacties al aangaf: het is nu tijd om de daad bij het woord te voegen.

Wij beloven u dat we nauw zullen opvolgen dat de beloofde maatregelen om de bouw te ondersteunen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Lees hier onze persberichten over het regeerakkoord en de Septemberverklaring.

Een hoopvol regeerakkoord

Bouwunie is tevreden dat er na bijna 500 dagen eindelijk effectief een nieuwe, volwaardige regering is. We geven u een kort overzicht van de belangrijkste zaken voor de bouw en bouwbedrijven uit het federaal regeerakkoord. Al deze maatregelen moeten nog worden omgezet in beleid. We dringen aan op een snelle en concrete timing.

Positieve zaken voor ondernemers en de bouwsector 

Fiscaliteit

 • 6% btw-tarief op sloop en heropbouw van een woning wordt uitgebreid naar het hele Belgische grondgebied - hiermee halen we een belangrijke slag thuis, Bouwunie heeft hier de voorbije jaren sterk voor gepleit
 • verlenging verhoogde investeringsaftrek

Relance

 • het niveau van de netto publieke investeringen gaat van het bedroevend lage 2,6% nu naar 4% tegen 2030 - focus ligt op energie (o.a. energiezuinig maken van overheidsgebouwen), mobiliteit (infrastructuurwerken) en digitalisering (ook cyber security)
 • de administratieve lasten voor ondernemingen en voor burgers moeten dalen met 30%! 

Sociaal statuut en lasten op arbeid

 • verlaging van de lasten op arbeid, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen, zonder toename globale belastingdruk
 • herwaardering zelfstandigenstatuut met verhoging minimumpensioen zelfstandigen
 • verlenging vrijstelling werkgeversbijdragen bij aanwerving eerste werknemer
 • versterking van de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping

 Koopkracht

 • de energiefactuur van gezinnen en bedrijven wordt onder controle gehouden
 • loonnormwet blijft gehandhaafd (geen loonkostenontsporingen) 

 

Aandachtspunten

Natuurlijk zijn er nog een heel aantal onduidelijkheden, aandachtspunten en vragen. Bouwunie zal de nodige acties ondernemen om ze verder te bespreken met de betrokken ministers en kabinetten. 

Enkele voorbeelden: 

Overheid

 • overheidsopdrachten worden zo toegankelijk mogelijk gemaakt voor kmo’s, o.a. door de opname van “ethische, sociale en milieuclausules”: wat komt daar in te staan?
 • er komen maatregelen zodat overheden tijdig betalen: dit veronderstelt wel een administratieve vereenvoudiging en het voorzien van voldoende budget bij de bestelling
 • volledig digitale facturatie en een elektronische overheid: opletten voor uitzonderingen en graag een “menselijke” helpdesk, de meerkost en werklast voor de e-factuur niet doorschuiven naar de kmo
 • inzetten op alternatieve financieringen zoals PPS en EPC’s: kunnen kmo’s hier op intekenen?

Arbeidsorganisatie

 • meer arbeidsflexibiliteit - dat is een grote opportuniteit, maar het akkoord spreekt enkel over grote bedrijven met een syndicale afvaardiging: kmo’s mogen op dit vlak niet in de kou blijven staan
 • schijnzelfstandigheid en schijnwerknemerschap wordt bestreden: de evaluatie van de wet inzake  arbeidsrelaties moet hopelijk de freelancer in de bouw mogelijk maken

Energie & klimaat

 • energietransitie – waken over geleidelijke uitfasering fossiele brandstoffen - aandacht vragen voor alternatieven voor gas (groen gas, waterstof?)
 • oprichten van een transformatiefonds dat ‘cruciale ondernemingen’ ondersteunt om te transformeren ifv klimaatverandering en digitalisering: ook voor kmo’s
Tot slot rest de bedenking van de financiële haalbaarheid van alle maatregelen. Op begrotingsvlak is het regeerakkoord een grote uitdaging.
 

Een ambitieus Vlaams relanceplan

De Vlaamse regering lanceerde maandag een stevig relanceplan om de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen te versterken. Bouwunie is tevreden dat er resoluut wordt gekozen om te investeren en hoopt snel de verdere concretisering te mogen zien.

De Septemberverklaring is natuurlijk geen globaal regeerakkoord, dat werd vorig jaar afgesloten voor de periode 2019-2024. Maar de Vlaamse regering stelt alvast grote ambities voor de eerstvolgende maanden. 

Van belang voor ondernemers en de bouwsector

Het meest opvallend in de Septemberverklaring die minister-president Jambon maandag presenteerde was de aankondiging van een relanceplan van 4,3 miljard euro met aandacht voor welzijn en gezondheid uiteraard maar ook met resolute keuzes voor groei en investeringen. Van belang voor u zijn: 

 • extra overheidsinvesteringen in infrastructuur
 • extra investeringen in het duurzaam renoveren van woningen en gebouwen (o.a. labelpremie, asbestpremie, renteloos renovatiekrediet)
 • een sneller vergunningsbeleid en kortere beroepsprocedures
 • aanpakken van de bureaucratie: een efficiëntere en vinnigere overheid 
 • stopzetten van “regelneverij” met heuse “schrapsessies”
 • tewerkstellingsgraad van 80 procent bekomen - extra focus op herscholing
 • versterken werkplekleren en duaal leren
 • ondersteuning innovatie in bouwsector i.k.v. circulaire economie 
 • stimulering van digitale transformatie van bedrijven, ook van kmo’s
 • ondersteuning van de mobiliteit op de vastgoedmarkt (o.a. digitale info)
 • Blue Deal tegen droogte en wateroverlast

Het is goed dat de Vlaamse regering inzet op groei en investering. Bouwunie rekent er op dat deze ambitie snel wordt geconcretiseerd en waargemaakt.

 


 

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".