Minister Van Peteghem bevestigt: verlenging van verlaagd btw-tarief ligt op regeringstafel

Bouwunie op de asfpraak

Minister Van Peteghem: “Ik geloof sterk in de voordelen van het verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw. Daarom heb ik de verlenging van de maatregel op de regeringstafel gelegd.”

Op 27 september organiseerden we de tweede editie van ‘Bouwunie op de Afspraak’. Bouwunie ging in gesprek met vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem, met parlementsleden Robrecht Bothuyne en Axel Ronse én met de VVSG.  Nieuwsanker Hanne Decoutere begeleidde ons doorheen de avond.

We zijn tevreden dat een aantal van onze vragen en voorstellen kunnen worden afgevinkt. Minister Van Peteghem bevestigde dat  de verlenging van het verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw op de regeringstafel ligt en dankzij de fiscale hervorming zullen de lasten op arbeid dalen. Ook zijn er voorstellen gelanceerd om (ver)bouwers extra te steunen en bouwkmo’s financieel te helpen bij het opleiden van personeel.  

Mooie vooruitzichten! Bouwunie zal er nauw op toezien dat deze voorstellen en initiatieven ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. 
 

De uitdagingen voor Vlaanderen

Met parlementsleden Robrecht Bothuyne, Axel Ronse en gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

Stimuleren om te investeren

Robrecht Bothuyne (CD&V): “Het belangrijkste gevolg van de relance- en klimaatplannen, is dat er in de toekomst voor de bouw enorm veel werk zal zijn. Om de klimaatdoelstellingen te halen moet de renovatiegraad voor onze gebouwen en woningen verdrievoudigen! Maar de mensen en de bedrijven moeten dit ook kunnen betalen.  Met de eengemaakte renovatiepremie, die er volgend jaar komt, willen we de toegang tot de verschillende steunmaatregelen vergemakkelijken. De terugverdientijd van de investeringen moet worden versneld, en we moeten nog meer inzetten op  renteloze kredieten om bouwers te overtuigen om te investeren.”

Axel Ronse (N-VA): “We moeten daarbij ook aandacht hebben voor de kmo-bouwbedrijven. Wie beroep doet op de premies moet vlot terecht kunnen bij de kmo’s. Wij rekenen trouwens op Bouwunie om het premiestelsel ook naar ons toe kritisch te bekijken en ons de nodige feedback te geven zodat we kunnen bijsturen als dat nodig is.”

Jean-Pierre Waeytens: “Natuurlijk is Bouwunie een partner in dit dossier. Maar premies alleen zijn onvoldoende. Onze bedrijven hebben ook persoonlijke hulp nodig. Alle informatie is niet altijd even goed gekend. Waarom geen klimaatcoaches om de bouwbedrijven bij te staan?”

Bothuyne: “Dan heb ik alvast goed nieuws, want de afspraken zijn rond om twintig van dergelijke consulenten te voorzien. De uitrol is voor zeer snel.”

Ronse: “Daarin kunnen ook de architecten een belangrijke rol spelen.”

Waeytens: “We kijken ernaar uit. Het is inderdaad belangrijk dat verschillende actoren in de bouw hierin hun rol kunnen en moeten spelen, vandaar dat we ook expliciet vragen naar eigen klimaatcoaches die zeer dicht bij aannemers staan.”


Stijgende materiaalprijzen

Bothuyne: “We hebben geen vat op de prijzen zelf, maar de Vlaamse Regering helpt waar mogelijk.  Ik heb dit voorjaar  Minister-President Jambon hierover bevraagd, en er is een omzendbrief verstuurd naar de besturen om hiermee rekening te houden via de prijsherzieningen bij openbare aanbestedingen. Daarnaast is het in het voordeel van alle partners om steeds goede contractuele afspraken te maken.“

Ronse: “De korf waarop de prijsherziening wordt gebaseerd, is recent ook geactualiseerd. De ongewone prijsstijgingen zijn een actualiteit om rekening mee te houden.  Ik vrees bovendien ook voor een hoge inflatie.”

Waeytens: “Het zou goed zijn dat de overheid het goede voorbeeld geeft, ook al is er geen prijsherziening voorzien in het contract. We vragen extra aandacht voor deze mondiale problematiek en vooral begrip. Ook een private opdrachtgever moet inzien dat het voor een aannemer onmogelijk is om de volledige prijsstijging voor zich te nemen.”
 

Nood aan instroom

Ronse: “Er zijn momenteel veel knelpuntberoepen. Ik bezoek regelmatig bedrijven en de topprioriteit is steeds personeel. Vlaanderen heeft met Crevits een goede minister van Werk.  Tijdens corona is het aantal online opleidingen spectaculair gestegen en we zetten  sterk in op omscholing en activatie.  Waar het schoentje knelt, is het federaal niveau. Denk aan de re-integratie van langdurig zieken en het degressief maken van de werkloosheidsuitkering. Ik ben bezorgd hierover. Een quickwin in de bouwsector is trouwens het verhogen van het aantal voordelige overuren.  Dat kan op korte termijn gebeuren.”

Waeytens: “Vlaanderen kan meer oog hebben voor de opleidingen voor nieuwe werknemers bij kmo’s. Zij hebben niet de middelen om een eigen opleidingscentrum te voorzien. Een lastenvermindering voor bijkomende tewerkstelling die gekoppeld is aan opleiding, kan wél op Vlaams niveau.”

Ronse: “Dat kan inderdaad gekoppeld worden aan de doelgroepkorting op maat. Een prima voorstel.”

Bothuyne: “We merken wel dat de inspanningen lonen. De dalende trend in het bouwonderwijs lijkt gekeerd, maar  hier moeten we blijven op inzetten.  Om werkzoekenden op te leiden is de IBO-formule zeer belangrijk voor de bouw. We kunnen dit statuut aantrekkelijker maken om meer mensen naar de bouw te krijgen en ook langer in de bouw aan het werk te houden.”
 

Voorstellen voor administratieve vereenvoudiging

Bothuyne: “Het afleveren van vergunningen kan nog teveel gerokken worden, waardoor de bouw vertraging oploopt. Dat moet beter. We moeten er voor zorgen dat misbruik maken van de beroepsprocedures bij vergunningsaanvragen vermeden wordt.

Ronse: “Meer aandacht voor het ‘Only once-principe’. Informatie mag maar één keer gevraagd worden. Daarvoor is een goede afstemming van alle diensten noodzakelijk.”

Waeytens: “Denk altijd aan de vraag van Bouwunie: : als er een nieuwe verplichting wordt ingevoerd, moeten er twee geschrapt worden.  Dát is administratieve vereenvoudiging.”
 

Federale maatregelen

Met Vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Jean-Pierre Waeytens

Minister Van Peteghem (CD&V): “In heel het relanceplan is de bouw een zeer belangrijke schakel.  56% van de verdeling van de zes miljard euro die wordt voorzien, heeft te maken met infrastructuur. Daar is 1 miljard bij  voor de energetische renovatie van overheidsgebouwen.“

Waeytens: “Hier zijn we zeer tevreden mee.  We hopen dat al deze aanbestedingen ook toegankelijk zijn voor de bouwkmo’s.”
 

BTW

Waeytens: We zijn vragende partij om het verlaagd btw-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw in heel België te verlengen. Door de korte timing, tot eind 2022, lopen vele potentiële bouwers het voordeeltarief mis.”

Van Peteghem: “De btw-verlaging heeft een positieve impact op drie manieren: de bouwsector krijgt steun, het is een goede energetische maatregel en het verhoogt de koopkracht voor wie bouwt.  Het is een kostelijke maatregel, maar ik geloof sterk in deze drie voordelen. Daarom heb ik de verlenging van deze maatregel op tafel gelegd.”

Waeytens: Dat is zeer goed nieuws, waarvoor onze dank. Belangrijk om weten is dat, in tegenstelling tot btw-verlagingen in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de horeca, een btw-verlaging in de bouw quasi steeds volledig ten goede komt aan de klant.


Fiscale hervorming

Van Peteghem: “De federale regering heeft al inspanningen gedaan inzake de verlenging van de voordelige overuren voor de bouw. De grote uitdaging nu is een algemene fiscale hervorming waardoor we de lasten op arbeid laten dalen. Wie werkt moet netto meer overhouden. Dat is ook een stimulans om meer mensen aan het werk te krijgen. Ook de promotieval wil ik aanpakken. Wie wordt beloond met meer loon moet er meer aan overhouden.”  

Waeytens: “Belangrijk is toch dat de werkgever ook voordeel heeft bij deze lastenverlaging. Maar ik hoor alvast  zeer positieve punten. Om voor meer instroom en retentie van personeel te zorgen zet de sector zelf ook een grote imagocampagne op poten. Die wordt volgend jaar gelanceerd.”
 

Administratieve vereenvoudiging

Van Peteghem: “Een uitgangspunt van de fiscale hervorming is dat het allemaal eenvoudiger moet zijn,  mét rechtszekerheid voor de bedrijven. Uw voorstel om bij elke nieuwe verplichting er twee andere te schrappen is prima. In de eerste plaats hebben we  stevige fundamenten nodig, en dat zijn gezonde overheidsfinanciën. Vervolgens goede steunmuren: hervormingen, op vlak van ondermeer fiscaliteit en pensioenen. En tot slot een mooi dak: gerichte productieve investeringen om de groei te ondersteunen.  We moeten als overheid voldoende blijven investeren.”
 

Wat kan VVSG betekenen

Met expert Xavier Buijs

Xavier Buijs:  “VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, is de koepelvereniging van de lokale besturen. We behartigen hun belangen en zorgen voor dienstverlening, kennis en netwerking.  De bouwsector is een belangrijke partner voor ons want de lokale besturen bouwen en verbouwen veel.  Als organisatie weten we dus graag wat er leeft bij de bouwbedrijven. Daarvoor hebben we contacten met o.a. Bouwunie. De bouwshift betekent trouwens dat we de volgende jaren minder extra ruimte moeten innemen, maar  wil niet zeggen stoppen met bouwen.”
 

Vergunningen

Buijs: “Vlaanderen heeft een van de kortste termijnen wat betreft het afleveren van vergunningen. De gemeenten halen ook meestal hun termijnen. Maar samen met jullie stel ik de frustraties vast bij de bouwbedrijven.  Een belangrijke tip: neem in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de gemeente om af te toetsen of je project haalbaar is.  Samen met de architecten zorgen we met het initiatief ‘Bouwen aan dialoog’ voor vlottere voortrajecten.”


Foto
Robrecht Bothuyne (midden): “Met de eengemaakte renovatiepremie, die er volgend jaar komt, willen we de toegang tot de verschillende steunmaatregelen vergemakkelijken. De terugverdientijd van de investeringen moet worden versneld, en we moeten nog meer inzetten op  renteloze kredieten om bouwers te overtuigen om te investeren.”
Axel Ronse (links): “Wie bouwt en beroep doet op de steunmaatregelen en premies moet vlot terecht kunnen bij de bouwkmo’s.”
Jean-Pierre Waeytens (rechts): “Denk altijd aan de vraag van Bouwunie: : als er een nieuwe verplichting wordt ingevoerd, moeten er twee geschrapt worden.  Dát is administratieve vereenvoudiging.”
 
Bouwunie op de afspraak Vl

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".