Bouwstop aan de kust. Wat, waar en wanneer?

Oostende

In de kustgemeenten wordt bouwen in het toeristische seizoen aan banden gelegd of zelfs compleet verboden. De regeling verschilt per gemeente en is vastgelegd in een lokale verordening of in het politiereglement. Wij puzzelden voor u een overzicht bij elkaar, met links naar de websites waar u meer informatie vindt.
U kan de gevolgen van de bouwstop verzachten met tijdelijke werkloosheid. Daarover leest u hier meer.


In De Panne wordt de bouwstop geregeld door de artikelen 23 en 24 van het algemeen gemeentelijk politiereglement. Artikel 23 bepaalt dat u in de gemeente tijdens de twee zomermaanden vóór 8 uur, tussen 12 en 14 uur en na 18 uur nergens werkzaamheden mag uitvoeren die lawaaihinder veroorzaken of de rust verstoren. Uitzonderingen zijn mogelijk na toelating of in geval van noodzakelijke onderhouds- of herstellingswerken, mits u de nodige maatregelen treft om de hinder te beperken. Artikel 24 grenst de zone af waar tijdens de twee zomermaanden een totaalverbod op bouwwerken geldt, met uitzondering van noodzakelijke onderhouds- of herstellingswerken waarbij de nodige maatregelen worden getroffen om de hinder te beperken. In deze zone mag u in dezelfde periode ook geen materieel of bouwmaterialen op het openbaar domein stapelen.
Hier meer info over De Panne (Politiereglement.pdf)

Koksijde heeft in een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de toeristische zone afgebakend waar u vanaf 11 juli tot eind augustus geen vergunningsplichtige werken mag uitvoeren. De regeling geldt ook voor percelen die palen aan een van de straten in deze zone. Een uitzondering geldt voor werken van openbaar nut of werken nodig zijn om de openbare veiligheid te garanderen. Die werken moeten dan wel worden uitgevoerd tussen 9 en 18 uur. Daarnaast kunt u via een voorafgaand en gemotiveerd verzoek aan het college altijd een afwijking op de bouwstop vragen. In geval van niet-vergunningsplichtige werken moet u de voorschriften uit het politiereglement inzake geluidshinder naleven. Opgelet: het lokale politiereglement bepaalt dat bovenstaande bouwstop ook geldt voor niet-vergunningsplichtige werken die hinder veroorzaken, tenzij u beschikt over een schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur.
Hier meer info over Koksijde

Via een lokale politieverordening legt Nieuwpoort in een duidelijk omschreven zone een bouwverbod op tijdens de twee zomermaanden. Het verbod geldt niet alleen voor vergunningsplichtige maar ook voor niet-vergunningsplichtige werken, tenzij er geen enkele geluidshinder mee gepaard gaat (bv. schilderwerken). In die periode mag u ook geen materieel of bouwmaterialen stockeren op het openbaar domein. In geval van hoogdringendheid kan de burgemeester schriftelijk een afwijking toestaan.
Hier meer info over Nieuwpoort

Middelkerke heeft in een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening het toeristische gebied vastgelegd waarbinnen u tijdens de twee zomermaanden geen werken mag uitvoeren. Evenmin mag u dan bouwmaterialen of materieel (torenkranen, werfketen, verkoopskantoren) op het openbaar domein plaatsen of laten staan. Het college kan uitzonderingen toestaan voor werken van openbaar nut en werken die noodzakelijk zijn om de openbare veiligheid te garanderen.
Hier meer info over Middelkerke (klik op Gemeente > Ruimtelijke ordening en stedenbouw > Werken in toeristische zone)

Oostende verbiedt in artikel 79 van de stedelijke verordening op bouwwerken alle sloop- en bouwwerkzaamheden tijdens de twee zomermaanden in de toeristische zone. U kunt het college via het internet om een afwijking vragen. Dat moet u dan wel minstens 14 dagen voor de geplande start doen. Vereist is een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, argumenten die aantonen waarom er sprake is van hoogdringendheid, een indicatie van de te verwachten hinder en een opsomming van de maatregelen om die hinder te beperken. Opgelet: als u voor die werken materialen of materieel op het openbare domein wil plaatsen, moet u daarvoor een aparte aanvraag indienen.
Hier meer info over Oostende

In Bredene is het volgens een stedenbouwkundige verordening verboden om in juli en augustus bouwactiviteiten uit te voeren en materialen op de wegen en voetpaden te plaatsen op de volledige Driftweg-Kapelstraat en Koningin Astridlaan, het gedeelte Duinenstraat vanaf Driftweg/Kapelstraat tot Frankrijklaan en bepaalde campingzones (aangeduide kampeer- en verblijfparken). Het college van burgemeester en schepenen kan in uitzonderlijke gevallen afwijkingen op deze verordening toestaan.
Hier meer info over Bredene

De Haan verbiedt via een gemeentelijke bouwverordening bouwwerkzaamheden tijdens de zomermaanden in de toeristische zone. In dit gebied is ook slopen verboden vanaf 1 juni tot 15 september.
Hier meer info over De Haan

In Blankenberge bepaalt een gemeentelijke verordening dat u vanaf de eerste maandag van juli tot en met de laatste zondag van augustus geen bouwactiviteiten mag verrichten in het toeristische gedeelte van de badstad. U kunt bij de dienst stedenbouw, ruimtelijke ordening & milieu per mail of brief een gemotiveerde afwijking aanvragen voor werken van algemeen belang die geen hinder meebrengen, voor situaties van overmacht (bv. serieuze stabiliteitsproblemen) of voor werken die noodzakelijk zijn voor de openbare veiligheid. Uw lopende werven moet u netjes, veilig en goed afgesloten achterlaten tijdens de zomermaanden.
Hier meer info over Blankenberge

Volgens de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (art 8) van de stad Brugge zijn afbraakwerken van 1 juni tot 31 augustus verboden in de Strandwijk en in de omgeving van de Oude Vismijn van Zeebrugge. Bouwwerkzaamheden uitvoeren is verboden van 1 juli tot 31 augustus langs de Zeedijk en in de Rederskaai, en vanaf de start van het zomerbouwverlof tot en met 15 augustus in de Strandwijk en in de omgeving van de Oude Vismijn.
Hier meer info over Brugge

Knokke-Heist heeft de bouwstop geregeld via de artikelen 135 en 136 van de algemene politieverordening. In de toeristische zone mag u gedurende de twee zomermaanden geen werken aan of in gebouwen uitvoeren die hinder en overlast in de omgeving kunnen veroorzaken door onder meer geluid, stof, trillingen of geurhinder. De burgemeester kan daarop een uitzondering toestaan. In uw aanvraag moet u dan de reden van de noodzaak vermelden, de duur van de werken en de maatregelen die u neemt om de hinder te beperken. Werken en handelingen aan en in gebouwen die niet als hinderlijk of als overlast worden beschouwd blijven mogelijk. Verder mag u in de gemeente geen afbraakwerken uitvoeren vanaf 1 juni tot en met 31 augustus.
Hier meer info over Knokke-Heist

 

Disclaimer: Dit artikel vormt een algemene benadering inzake de bouwstop aan de kust. Niettegenstaande deze met de grootste zorg werd samengesteld, is de hierin opgenomen informatie eerder richtinggevend en gezien de veralgemeende benaderingswijze ook niet altijd volledig. De inhoud kan bijgevolg geenszins gebruikt worden om oplossingen en antwoorden te bieden aan reële en concrete situaties en zal dus kunnen verschillen per gemeent. Bouwunie wijst dan ook alle aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Stel ons hier uw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Dank voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".