Bouwstop aan de kust. Wat, waar en wanneer?

DeKust1

In de kustgemeenten wordt bouwen in het toeristische seizoen sterk aan banden gelegd of zelfs compleet verboden. De regeling verschilt per gemeente en is vastgelegd in een lokale stedenbouwkundige verordening of in het politiereglement. Wij puzzelden voor u een overzicht bij elkaar, met links naar de websites waar u meer informatie vindt. Ook gingen we na hoe u de gevolgen van de bouwstop eventueel kunt verzachten met tijdelijke werkloosheid.


In De Panne wordt de bouwstop geregeld door de artikels 23 en 24 van het algemeen gemeentelijk politiereglement. Artikel 23 bepaalt dat u in de gemeente tijdens de twee zomermaanden vóór 8 uur, tussen 12 en 14 uur en na 18 uur nergens werkzaamheden mag uitvoeren die lawaaihinder veroorzaken of de rust verstoren. Uitzonderingen zijn mogelijk na toelating of in geval van noodzakelijke onderhouds- of herstellingswerken, mits u de nodige maatregelen treft om de hinder te beperken. Artikel 24 grenst de zone af waar tijdens de twee zomermaanden een totaalverbod op bouwwerken geldt, met uitzondering van noodzakelijke onderhouds- of herstellingswerken waarbij de nodige maatregelen worden getroffen om de hinder te beperken. In deze zone mag u in dezelfde periode ook geen materieel of bouwmaterialen op het openbaar domein stapelen.
Hier meer info voor De Panne

Koksijde heeft in een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de toeristische zone afgebakend waar u vanaf 11 juli tot eind augustus geen werken mag uitvoeren. De regeling geldt ook voor percelen die palen aan een van de straten in deze zone. Een uitzondering geldt voor werken van openbaar nut of werken nodig zijn om de openbare veiligheid te garanderen. Die werken moeten dan wel worden uitgevoerd tussen 9 en 18 uur. Daarnaast kunt u via een voorafgaand en gemotiveerd verzoek aan het college altijd een afwijking op de bouwstop vragen. Opgelet: het lokale politiereglement bepaalt dat bovenstaande bouwstop ook geldt voor niet-vergunningsplichtige werken die hinder veroorzaken, tenzij u beschikt over een schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur.
Hier meer info voor Koksijde

Via een lokale politieverordening legt Nieuwpoort in een duidelijk omschreven zone een bouwverbod op tijdens de twee zomermaanden. Het verbod geldt niet alleen voor vergunningsplichtige maar ook voor niet-vergunningsplichtige werken, tenzij er geen enkele geluidshinder mee gepaard gaat (bv. schilderwerken). In die periode mag u ook geen materieel of bouwmaterialen stockeren op het openbaar domein. In geval van hoogdringendheid kan de burgemeester schriftelijk een afwijking toestaan. Overtreders riskeren een GAS-boete van 250 euro.
Hier meer info voor Nieuwpoort

Middelkerke heeft in een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening het toeristische gebied vastgelegd waarbinnen u tijdens de twee zomermaanden geen werken mag uitvoeren. Evenmin mag u dan bouwmaterialen of materieel op het openbaar domein plaatsen of laten staan. Het college kan uitzonderingen toestaan voor werken van openbaar nut en werken die noodzakelijk zijn om de openbare veiligheid te garanderen.
Hier meer info voor Middelkerke

Oostende verbiedt in artikel 79 van de stedelijke verordening op bouwwerken alle werkzaamheden tijdens de twee zomermaanden in de toeristische zone. U kunt het college via het internet om een afwijking vragen. Dat moet u dan wel minstens 14 dagen voor de geplande start doen. Vereist is een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, argumenten die aantonen waarom er sprake is van hoogdringendheid, een indicatie van de te verwachten hinder en een opsomming van de maatregelen om die hinder te beperken. Opgelet: als u voor die werken materialen of materieel op het openbare domein wil plaatsen, moet u daarvoor een aparte aanvraag indienen.
Hier meer info voor Oostende

In Bredene is het volgens een stedenbouwkundige verordening verboden om in de twee zomermaanden bouwactiviteiten uit te voeren en materialen op de wegen en voetpaden te plaatsen op de volledige Driftweg-Kapelstraat en Koningin Astridlaan; het gedeelte Duinenstraat vanaf Driftweg/Kapelstraat tot Frankrijklaan; bepaalde campingzones. Het college kan in uitzonderlijke gevallen afwijkingen op deze verordening toestaan.
Hier meer info voor Bredene

De Haan verbiedt via een gemeentelijke bouwverordening bouwwerkzaamheden tijdens de zomermaanden in de toeristische zone. In dit gebied is slopen verboden vanaf 1 juni tot 15 september.
Hier meer info voor De Haan

In Blankenberge bepaalt een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening dat u vanaf de eerste maandag van juni tot en met de laatste zondag van augustus geen bouwactiviteiten mag verrichten in het toeristische gedeelte van de badstad. U kunt bij de dienst stedenbouw, ruimtelijke ordening & milieu per mail of brief een gemotiveerde afwijking aanvragen voor werken van algemeen belang die geen hinder meebrengen, voor situaties van overmacht (bv. serieuze stabiliteitsproblemen) of voor werken die noodzakelijk zijn voor de openbare veiligheid. Uw lopende werven moet u netjes, veilig en goed afgesloten achterlaten tijdens de zomermaanden.
Hier meer info voor Blankenberge

Volgens de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de stad Brugge zijn afbraakwerken van 1 juni tot 31 augustus verboden in de Strandwijk en in de omgeving van de Oude Vismijn van Zeebrugge. Bouwwerkzaamheden uitvoeren is verboden van 1 juli tot 31 augustus langs de Zeedijk en in de Rederskaai, en vanaf de start van het zomerbouwverlof tot en met 15 augustus in de Strandwijk en in de omgeving van de Oude Vismijn.
Hier meer info voor Brugge

Knokke-Heist heeft de bouwstop geregeld via een politieverordening op de ingebruikname van de openbare weg bij bouwwerken. Daarin is een toeristische zone bepaald waarin tijdens de twee zomermaanden een volledig bouwverbod geldt. Als minstens 2 dagen van juni in dezelfde werkweek vallen als 1 juli, mag u in die week nog doorwerken tot en met vrijdag 17 uur. Bouwmaterialen en materieel aanvoeren of op de openbare weg plaatsen is evenmin toegelaten. De regeling is ook van toepassing op niet-vergunningsplichtige werken die hinder en overlast kunnen veroorzaken. In juni, juli en augustus mag u in deze zone ook geen sloopwerken uitvoeren. Uitzonderingen op de regeling zijn mogelijk voor werkzaamheden aan openbare gebouwen of aan gebouwen van openbaar nut. U kunt ook een afwijking aanvragen bij de dienst Stedenbouw.
Hier meer info voor Knokke-Heist

Help, ik heb onvoldoende werk!
Wat als u door de zomerse kustbouwstop onvoldoende werk hebt om al uw mensen aan de slag te houden? U kunt uw werknemers dan tijdelijk werkloos stellen wegens werkgebrek op grond van economische oorzaken. Als het om een volledige schorsing van de activiteiten gaat, bedraagt die tijdelijke werkloosheid maximaal 4 weken. Daarna moet u verplicht een volledige werkweek inlassen. In geval van een bouwverbod aan de Kust voldoet u aan die verplichte week tewerkstelling door een week tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht op grond van ‘le fait du Prince’ aan te vragen. Na die week ‘overmacht’ kunt u dan overstappen naar een nieuwe periode van tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek op grond van economische oorzaken. Een andere mogelijkheid is dat u de periode van 4 weken tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken onderbreekt met een collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie of inhaalrust. Zo verlengt u de totale periode dat er niet wordt gewerkt.
Redactie Staf Bellens, CD Media

 

Disclaimer: Dit artikel vormt een algemene benadering inzake de bouwstop aan de kust. Niettegenstaande deze met de grootste zorg werd samengesteld, is de hierin opgenomen informatie eerder richtinggevend en gezien de veralgemeende benaderingswijze ook niet altijd volledig. De inhoud kan bijgevolg geenszins gebruikt worden om oplossingen en antwoorden te bieden aan reële en concrete situaties en zal dus kunnen verschillen per gemeent. Bouwunie wijst dan ook alle aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Stel ons hier uw vraag. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Bedankt voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

  • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
  • validatie...

  • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven. Kiest u om direct lid te worden? Dan neemt u steeds deel aan ledentarief aan deze activiteit.
Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit niet wil, volstaat een mail
U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
Klik hier voor het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking
 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800 20 750
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".