Bouwunie gedragscode opleidingen

Bouwunie vzw
       
 1. verbindt zich ertoe alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder: de privacywet (8/12/1992), de GDPR-wetgeving (EU 2016/679), de wet welzijn (4/8/1996), de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie, het ARAB en de Welzijnscodex;
       
 2. leidt de toevertrouwde cursisten effectief en kwalitatief op conform de bepalingen van de opdracht en zet hiervoor enkel (voldoende) gekwalificeerd personeel (lesgevers of opleiders) in;
   
 3. bewaart steeds een professionele afstand tot de cursisten. In geen geval wordt verder doorgedrongen in hun persoonlijke levenssfeer dan noodzakelijk is voor het slagen van de opdracht, of ten behoeve van de informatie opgevraagd door Vlaio. De cursisten hebben bovendien te allen tijde op een voor hen begrijpelijke manier inzagerecht in de gegevens die tijdens de opdracht over hen worden verzameld;
      
 4. zal voormelde persoonlijke gegevens enkel bijhouden zolang dit nodig is voor de opdracht, en deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan die omschreven in de opdracht. Na afloop van de opdracht blijft de geheimhoudingsplicht te allen tijde bestaan;
     
 5. zal geen contacten leggen met derden om informatie te bekomen over een cursist zonder de uitdrukkelijke toestemming van deze cursist. De cursist kan deze toestemming bovendien pas geven nadat het voor hem duidelijk is waarom dat contact met derden wordt gelegd en wat ervan wordt verwacht;
   
 6. engageert zich om tijdig, correct, volledig en objectief alle informatie te verstrekken die de cursisten nodig hebben, en licht hen ook op voorhand in over het bestaande klachten-reglement en/of -procedure;
   
 7. benadert elke cursist met respect, gebaseerd op de eerbied voor zijn persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. En past het recht toe op gelijke behandeling en non-discriminatie op gebied van gender, geaardheid, geboorte, nationale of etnische afkomst, burgerlijke stand, welstand, huidige of toekomstige gezondheids-toestand, handicap of fysieke eigenschap, enz.;
   
 8. verbindt er zich toe in al zijn activiteiten het Nederlands te gebruiken conform de bepalingen van de taalwetgeving, tenzij het gebruik van een andere taal eigen is aan of opgelegd wordt door de opdracht.
          
 9. probeert maximaal een geschil met een cursist zelf te regelen of op te lossen; een cursist die daarna nog een klacht wil indienen, kan in tweede lijn terecht bij Vlaio (zie klachtenpolicy onderaan).
         

Klachtenpolicy Vlaanderen-Vlaio (72 kB)

16/03/2021

Hierin vindt u uw rechten en plichten als cursist van een door Vlaio toegewezen traject, zoals het recht om tegen een opleidingsverstrekker een klacht in te dienen (in tweede lijn).

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".