Update voor infrabedrijven en wegenbouw

De impact van het coronavirus wordt groter met de dag. Het virus oefent heel wat invloed uit op ons persoonlijk leven en op de wegenbouw.

Wat kan of moet u doen als infra-ondernemer en/of als werkgever? Wat betekent social distancing voor u? Wat als u of uw medewerker ziek worden? Wanneer is er sprake van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?
De belangrijkste antwoorden op uw vragen vindt u in ons dossier corona.

Hieronder vindt u nuttige info die we ontvingen van diverse opdrachtgevers.
 

Pidpa: lopende (niet-dringende) infrastructuurwerken stilgelegd

Eergisteren besliste de Nationale Veiligheidsraad tot een verstrenging van de al eerder genomen maatregelen gericht op het beperken van het risico op een besmetting door het corona-virus. Gelet op deze nieuwe maatregelen en rekening houdende met de volksgezondheid en de veiligheid en gezondheid van haar eigen en uw medewerkers, is Pidpa genoodzaakt om de lopende infrastructuurwerken stil te leggen.

Ten gevolge van de huidige overmachtsituatie kan immers niet meer gegarandeerd worden dat deze werken met inachtneming van de gezondheids- en veiligheidsregels kunnen worden uitgevoerd. Ondanks het feit dat deze situatie een grote nadelige impact genereert op haar eigen werking, blijven het naleven van de van hogerhand opgelegde maatregelen, de (volks)gezondheid en veiligheid absolute topprioriteit voor Pidpa. Daarom hebben heeft Pidpa besloten om vanaf 18 maart 2020  de werven in uitvoering, die niet-dringend zijn, maximaal op een gecontroleerde en gefaseerde wijze stil te leggen. Veiligheid staat voorop bij Pidpa en daarom zal in overleg met de aannemer bekeken worden welke maatregelen noodzakelijk zijn om de veiligheid van en de signalisatie op deze werven te garanderen. 

Verder vraagt Pidpa bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van de aangelanden, de bereikbaarheid van de hulpdiensten, de everingszekerheid (water, elektriciteit, gas, telecom) en de afwatering DWA en RWA.

Meer info: www.pidpa.be
 

Continuïteitsplannen Proximus

Proximus zal de interventies beperken tot de essentiële activiteiten voor het herstellen van de telecommunicatiediensten of voor dringende aansluitingen.
persmededeling
 

Corona-maatregel Aquafin: aanbestedingen en werven | Preventiemaatregelen afvalwater

Na overleg met Bouwunie Infrastructuurwerken heeft Aquafin beslist om de aanbestedingen, ook die van 20 maart, te verschuiven tot na de paasvakantie. Ze worden gespreid over 24 april, 30 april en 8 mei. Voor nieuwe publicaties gebeurt aanbesteding ten vroegste op 15 mei. Er worden geen nieuwe projecten opgestart, omdat er te veel risico is dat de werken zouden stil vallen. Sluitingen gaan wel gewoon door.
 “Voor aannemers die door omstandigheden de werven stilleggen of moeten stilleggen, zal de termijn geschorst worden.  Voorlopig zouden de werven van Aquafin niet stilgelegd worden. Nu de niet-dringende werken van Fluvius geschorst worden, zullen nutsleidingen niet meer kunnen verlegd worden en zullen de werven toch stil komen te vallen,” verduidelijkt Dirk De Waele, directeur Infrastructuur Aquafin.
Info Aquafin


Fluvius: Vanaf nu alle niet-dringende technische werken geschorst

Na overleg met de andere Belgische netbeheerders ORES, Resa en Sibelga heeft Fluvius beslist om verdere beperkende maatregelen te treffen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het coronavirus.  Deze maatregelen hebben impact op onze dienstverlening en gaan in vanaf 17 maart t.e.m. 3 april. Ze gelden voor alle disciplines: elektriciteit, aardgas, riolering, telecom , warmte en  energiediensten /Duurzame gebouwen/mobiliteit.
Info Fluvius

Samengevat komt het er als volgt op neer:
 • Fluvius voert geen aansluitingen (gas, elektriciteit, telecom en riolering) meer uit, zowel bij klanten van commerciële energieleveranciers als bij klanten waarvoor het optreedt als sociale leverancier (budgetmeters plaatsen, drops), tenzij in uitzonderlijke gevallen waar klant dreigt zonder energie/afvoer te vallen.
 • Fluvius doet geen indienstnames tenzij de klant expliciet aangeeft dat het hoogdringend is.
  • Alle geplande aansluitingswerken worden afgebeld
  • Alle aansluitingsaannemers (dus ook voor de ombouw digitale meters) worden gestopt.
 • Investeringswerken (aanleg en overkoppelingen) worden stopgezet. Actuele werven worden veilig achtergelaten. Er worden ook geen buitendienstnames, verplaatsingen of knippen van kabels meer uitgevoerd op deze werven.
 
De back-office van Fluvius contacteert alle klanten bij wie een afspraak niet kan doorgaan.
Ilse Baeck , technisch directeur Canalco en ondervoorzitter van Bouwunie Infrastructuurwerken: “Onze sectororganisatie blijft niet bij de pakken zitten en gaat op 18 maart 2020 alvast in overleg met de technische directie van Fluvius via skype.”
 

Tijdelijke werkwijze keuringen voor alle drinkwaterbedelingsmaatschappijen

Gelet op de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus, heeft De Watergroep uit voorzorg beslist om de stock- en partijkeuringen bij al onze leveranciers/ fabrikanten, en dit zowel voor materialen voor De Watergroep als voor derden, vanaf 18 maart tot en met 15 april 2020 niet meer te laten doorgaan.
Indien er in het kader van dringende werven toch keuringsplichtig materiaal nodig is dat door een  leverancier/fabrikant moet uitgeleverd worden aan u als  aannemer, geldt onderstaande procedure. De leveranciers/fabrikanten zijn op de hoogte van deze tijdelijke werkwijze.

De keuringen dienen te worden aangevraagd via materiaalkeuring@dewatergroep.be  en dienen vergezeld te zijn van de bestelbon van de aannemer (inclusief RC nummer, projectnaam zoals gekend bij DWG, locatie werf,…) + de bestelbon van de leverancier  waarop duidelijk merk, type, aantal,… per materiaalsoort ondubbelzinnig wordt weergegeven. Dienst Assettechnologie kijkt al deze documenten na en zal geval per geval overmaken wat de volgende  te nemen stappen zijn. Zo zullen we bijkomende interne testverslagen van bijvoorbeeld drukproeven, laagdiktemetingen, 3.1 materiaalcertificaten,… gaan opvragen dewelke dan door de gemachtigde van de leverancier/fabrikant moeten worden ondertekend. Deze documenten worden verder intern geëvalueerd en mits goedkeur wordt er aan de leverancier/fabrikant dan gevraagd om deze stukken van een label te voorzien dewelke door De Watergroep wordt aangeleverd. Dit label bevat zoals hieronder in de afbeelding weergegeven het  jaartal/ x (extern) ZK (zonder keuring) + uniek volgnummer. De uitlevering van deze labels dient dan in gemeen overleg te gebeuren.  
 

Farys: blijvende leveringszekerheid

De noodzakelijke en dringende werken in kader van de blijvende leveringszekerheid van drinkwater in Vlaanderen moeten uitgevoerd worden.
Info
 

Leveranciers

Er is een tijdelijke sluiting asfaltcentrale Colas Noord omwille van het coronavirus | Deschacht: beperkte toeleveringen (afhalingen geminimaliseerd) | Van de Velde blijft beschikbaar voor urgente interventies | Topasfalt (Verhelst) sluit tijdelijk | productie Enjoy Concrete ligt stil vanaf vandaag 19 maart 2020 |specifieke maatregelen Wavin voor het veiligstellen van de bevoorrading | Sanitechniek en Willemen Groep:  gecontroleerde shutdown van alle werven |Maatregelen bij Vink BV omwille van het coronavirus | Dranaco: eventuele bijkomende instructies bij de leveringen | asfaltproductie Colpin Demeester blijft open, wel maatregelen | Stadsbader en alle centrales sluiten deze avond tijdelijk | merendeel van de bedrijfsactiviteiten van Alkern VOR Beton wordt stop gezet t.e.m. zondag 5 april 2020 | aangepaste dienstverlening Hakron | Fabory shops vanaf 18 maart gesloten zijn | Toelevering Saint-Gobain PAM niet in het gedrang | Ebema: logistiek minimale bezetting |tijdelijke sluiting Jacobs Betoncentrale | productie De Bonte-Vanhecke in gecontroleerde shutdown | DBS productie tijdelijk stopgezet | Dyka-filialen Harelbeke, Zaventem, Temse, Pelt en Brugge blijven operationeel | Lecot-vestigingen blijven gesloten tot en met 5 april 2020 maar medewerkers aanwezig. Afhalingen terug mogelijk | GF Piping: producten blijven beschikbaar | permanentie Eco Beton op de site te St-Truiden en Beveren en afhalingen mogelijk
 

AquaFlanders neemt voorzorgsmaatregelen en annuleert opleidingen

Ook bij AquaFlanders worden de nodige maatregelen genomen om de medewerkers, de medewerkers van waterbedrijven en de deelnemers van de Aquaflanders-opleidingen te beschermen tegen het coronavirus. Er is beslist om alle opleidingen en examens te annuleren tot en met 3 april 2020. De deelnemers krijgen begin april van Aquaflanders een mail met meer informatie.
Lees verder 

Stel ons hier uw vraag. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Bedankt voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.
  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800 20 750
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".