Mijn personeel - Corona/Covid-19

Een werknemer moet x-aantal dagen in quarantaine verblijven, moet hij hiervoor een doktersattest voorleggen?

Ja. Sinds begin mei 2020 is er sprake van het zogenaamde "quarantainegetuigschrift". 

Dit getuigschrift heeft betrekking op 2 soorten situaties: die van werknemers die zich in een mogelijke incubatieperiode van het Covid-19-virus bevinden, maar ook die van een aanzienlijk aantal werknemers die moeten worden beschermd vanwege hun medische situatie waarvan al is vastgesteld dat ze gevaar lopen ( bv. mensen met een verzwakte immuunafweer).

Werknemers in het bezit van een quarantainegetuigschrift zijn dus niet arbeidsongeschikt!
U kan hen eventueel via telewerk (bv. voor de bedienden) aan het werk houden, of op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen.

Leggen uw werknemers een ziekte-attest voor terwijl ze geen symptomen hebben?
Vraag dan dat ze dit zo snel mogelijk laten rechtzetten door hun arts. Zo niet bent u gewaarborgd loon verschuldigd.
Besmet met Covid-19, wat nu

Stel dat één van mijn mensen corona oploopt op het werk, wat moet ik doen?

Wanneer de werknemer ziek wordt op het werk en hij nog in staat is om zelfstandig terug naar huis te keren, vraagt u hem of haar met aandrang om naar huis te gaan en zo snel mogelijk de huisarts telefonisch te contacteren. Deze verplaatsing gebeurt best niet met het openbaar vervoer. Als het openbaar vervoer de enige mogelijkheid is, dan vraagt u de zieke werknemer om tijdens de rit naar huis de principes van nies- en hoesthygiëne strikt toe te passen en voor het vertrek de handen te wassen met water en zeep.

Indien de werknemer kennelijk niet meer de kracht heeft om nog zelf naar huis te gaan, dan hangt de wijze waarop u moet handelen af van de medische toestand van de werknemer:
 • Lijkt de werknemer ernstig ziek te zijn en is er sprake van een snelle achteruitgang van de gezondheidstoestand, dan kunt u een beroep doen op de diensten voor dringende geneeskundige hulpverlening. Zij kunnen de zieke werknemer eventueel naar een ziekenhuis brengen.
 • Voor een minder ernstig zieke werknemer die u toch niet alleen naar huis wil laten vertrekken, zoekt u best in samenspraak met de familie en/of eventueel de huisarts een oplossing. Werkgevers kunnen in overleg met hun interne preventieadviseur of met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk een procedure opstellen om zelf een transport naar huis te organiseren voor werknemers die ziek worden op het werk. Zij houden hierbij maximaal rekening met de hierboven vermelde aanbevelingen.
 

Als één van mijn mensen corona oploopt op het werk, wat doe ik met het overige personeel?

Om te voorkomen dat een werknemer die ziek wordt op het werk andere werknemers besmet, neemt u best de volgende maatregelen:
 • Voorzie indien mogelijk een lokaal waarin de zieke persoon kan afgezonderd worden wanneer hij niet onmiddellijk zelf naar huis kan vertrekken.
 • Indien u op het werk over mondmaskers beschikt, dan is het aan te raden om de zieke werknemer een mondmasker te laten opzetten nadat hij zijn handen heeft gewassen of ontsmet. Als er geen mondmaskers zijn, kan men aan de werknemer vragen om zijn mond en neus af te dekken met een doek of een sjaal.
 • Wijs uw werknemer uitdrukkelijk op de principes van een goede nies- en hoesthygiëne en vraag hem vóór het transport zijn of haar handen te wassen.
 • Laat zeker de oppervlakken (bureau, deurklinken, gebruikte toestellen en gereedschappen,,…) ontsmetten waarmee de zieke werknemer in contact is geweest. Het coronavirus wordt geïnactiveerd door alle courant gebruikte ontsmettingsmiddelen.
 

Wat als een of meer werknemers besmet blijken? Schakel uw preventiedienst in!

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft in een Omzendbrief duidelijk verwoord wat bedrijven moeten doen wanneer ze één of meer besmettingen vaststellen, o.a. op bouwplaatsen.

Naast de algemene preventiemaatregelen (afstandsregel van 1,5 m, correct gebruik van mond- en neusmaskers, handhygiëne), vraagt het Agentschap extra aandacht voor een correctie ventilatie (met name voor de arbeidsplaatsen binnen).

Daarnaast moet u volgende procedure volgen bij bevestigde gevallen van Covid-19 besmetting:
 
 • als er bij één werknemer COVID-19 is vastgesteld, volgt de bevoegde interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van het bedrijf waar de werknemer werkt, strikt dit geval en zijn/haar contacten op, zoals vermeld in het draaiboek van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, in overeenstemming met het advies van Sciensano
   
 • in geval er bij meer dan één werknemer COVID-19 is vastgesteld, is er sprake van een cluster en moet het agentschap Zorg en Gezondheid onmiddellijk worden verwittigd via tel. 02 553 36 71.
  De werkgever zorgt samen met de bevoegde interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor de risicoanalyse, het in kaart brengen van alle risico-contacten en voor het uitvoeren van een aangepaste teststrategie in overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid.

Ondernemingen die specifieke opmerkingen ontvangen via de inspectierapporten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Toezicht op het Welzijn op het werk), en die wijzen op een risico voor het handhaven van de noodzakelijke maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, moeten onmiddellijk worden doorgegeven aan Zorg en Gezondheid via infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
 

Mijn ongeruste werknemer weigert omwille van corona om naar het werk te komen. Wat kan ik doen?

Aangezien de werknemer in dit geval niet ziek is, heeft hij geen recht op gewaarborgd loon. Als hij vrijwillig thuisblijft zonder geldig doktersattest of opname van verlof dan is hij onwettig afwezig.
We raden toch aan om in deze uitzonderlijke omstandigheden een regeling te treffen. U kan bijvoorbeeld voorstellen om (onbetaald) verlof/inhaalrust op te nemen. 
 

Stel ons hier uw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Dank voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".