Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid overmacht voor alle ondernemingen verlengd tot 31 maart 2022!

De federale regering heeft  beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) te verlengen tot en met 31.03.2022.
Dit betekent dat u als werkgever in de bouwsector tot en met 31 maart 2022:

 • geen controlekaart C3.2A hoeft af te leveren aan de arbeiders die tijdelijk werkloos worden gesteld, en dit ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid (dus ook niet indien de werknemer bijv. tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens slecht weer);
 • een ASR scenario 5 moet indienen. De ASR scenario 5 is de elektronische aangifte van sociaal risico waarin de werkgever aangifte doet van het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld.


Meer informatie kan u terugvinden op de website van de RVA.
 

Tijdelijke werkloosheid overmacht voor ouders

Een werknemer heeft het recht afwezig te zijn van het werk en uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen wanneer hij moet instaan voor de opvang:

 • van een minderjarig kind met wie hij samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of naar de school kan gaan of dat afstandsonderwijs moet volgen.

 • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, of dat een intra- of extramurale dienstverlening niet kan volgen.


Het feit dat het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, moet te wijten zijn aan:

 • ofwel de sluiting of tijdelijke stopzetting van de dienst door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;

 • ofwel het feit dat het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
   

Opmerking

Voor éénzelfde periode voor hetzelfde kind kan maar één ouder gebruik maken van dit recht.
 

Info

Meer info vindt u op de website van de RVA.
 

Bouwvakarbeiders moeten tijdelijk geen C3.2A-Bouw meer bijhouden/invullen

De werknemers uit de bouwsector zijn vrijgesteld van het bijhouden en invullen van de C3.2A-Bouw. Zij moeten niet in het bezit zijn van een controlekaart C3.2A-Bouw tot en met 31 maart 2022. Dit omwille van de uitbreiding van het stelsel tijdelijke werkloosheid overmacht naar alle ondernemingen.

De kaarten zullen dan ook niet verstuurd worden. 


Meldingsplicht bij tijdelijke werkloosheid corona en verbod op onderaanneming

Op 13 juli 2020 werden belangrijke wijzigingen van kracht bij de invoering van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – corona:

 • U moet vooraf de werknemer individueel erover informeren dat u een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona invoert of het aantal tijdelijke werkloosheidsdagen van uw werknemer verhoogt. Deze voorafgaande kennisgeving aan de werknemer moet gebeuren ten laatste op de dag die voorafgaat aan de ingangsdatum van de tijdelijke werkloosheid. De kennisgeving mag op om het even welke wijze gebeuren maar gebeurt best schriftelijk (omwille van bewijsredenen, zie het model onderaan deze pagina). Indien de kennisgeving niet gebeurt, is de werkgever verplicht het normale loon te betalen voor de werkloosheidsdagen waarover de werknemer niet tijdig in kennis werd gesteld!
   
 • Het werk dat normaal wordt verricht door de werknemers die nu in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona zijn, mag niet uitbesteed worden aan derden of uitgevoerd worden door studenten. Dit verbod geldt echter niet als de tijdelijke werkloosheid het gevolg is van het feit dat de werknemer in quarantaine is geplaatst. Bij overtreding geldt dezelfde sanctie als hierboven: de betaling van het normaal loon voor de dagen dat het werk werd uitbesteed aan derden of werd uitgevoerd door studenten.


Voor welke tijdelijke werkloosheid kiezen: overmacht of economische redenen?

Tot 31 maart 2022 kunnen de werknemers (arbeiders en bedienden) tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht.
 

Moet een melding verstuurd worden van de eerste dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Neen. In het kader van de vereenvoudigde RVA-procedure moet de werkgever enkel op het einde van de maand een elektronische aangifte sociaal risico (ASR) scenario 5 indienen. 
 

Moet overmacht gelden voor het volledige bedrijf?

Neen. In het geval van overmacht is het niet nodig dat het volledige bedrijf wordt gesloten. In de praktijk betekent dit dat:
 • sommige werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden geplaatst en andere niet;
 • werknemers dagen van overmacht kunnen afwisselen met arbeid.

Opgelet: tijdelijke werkloosheid moet altijd een volledige werkdag betreffen. Overmacht in de voormiddag en werken in de namiddag of omgekeerd is niet mogelijk!
 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht invoeren. Wat moet ik doen?

 • Reden overmacht melden aan de RVA?
  Aangezien nu een vereenvoudigde RVA-procedure werd ingevoerd, hoeft u geen elektronische mededeling meer te sturen voor werkloosheidsperiodes vanaf 1 oktober tot 31 maart 2022;
 • Aangifte “ASR scenario 5” verrichten:
  U bent verplicht om een ASR scenario 5 in te dienen. Aan de hand van deze aangifte kan de RVA:
  • Het dagbedrag van de uitkering van de tijdelijk werkloze vaststellen;
  • Het recht op tijdelijke werkloosheid voor de werknemer voor de betrokken kalendermaand vaststellen.

De werkgever hoeft daarvoor niet te wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
De elektronische toepassing is te vinden op wwww.socialsecurity.be => rubriek onderneming => online diensten => ASR-aangifte sociaal risico => ASR per sector => werkloosheid => scenario 5 ‘maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’
 

Welke vergoeding ontvangt een werkloos gestelde arbeider / bediende bij overmacht?

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.897,58 euro per maand - bedrag van toepassing sedert 1 januari 2022).

Tot 31 maart 2022 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van normaal 26,75%, maar nu (tot 31 maart 2022) beperkt tot 15%. 

Bovenop de werkloosheidsuitkering, betaalt de RVA ook nog een dagvergoeding van 5,86 euro (bedrag vanaf 1 januari 2022) per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, en dit voor zowel arbeiders als bedienden.

Naast deze RVA-uitkering en -dagvergoeding betaalt het sectorfonds Constructiv ook een zg. “vergoeding-bouw” per werkloosheidsdag aan de bouwarbeiders die in het bezit zijn van een legitimatiekaart-rechthebbende (met 60 kredietdagen), indien deze kredietdagen nog niet uitgeput zijn. Deze vergoeding-bouw hangt af van de verloningscategorie:
 

Bedrag aanvullende vergoeding

categorie bedrag per dag (in 6-dagenstelsel)
Cat. I 6,34 euro
Cat. IA 6,66 euro
Cat. II 7,63 euro
Cat. IIA 8,02 euro
Cat III 10,08 euro
Cat. IV 10,85 euro


Voorbeeld (1ste kwartaal 2022): een arbeider van cat. III (uurloon 17,240 euro) zal dus ontvangen:
17,240 x 40 u x 13 weken / 3 maanden = 2.988,27 euro bruto per maand. Dit wordt geplafonneerd tot 2.897,58 euro (van toepassing sedert 1 januari 2022). De werkloosheidsuitkering ten bedrage van 70% hiervan is 2.028,31 euro bruto. Dit komt overeen met een maximum werkloosheidsuitkering van 76,48 euro per dag.

Daar bovenop ontvangt hij ook de RVA-dagvergoeding van 5,86 euro (van toepassing sedert 1 januari 2022) en de vergoeding-bouw van 10,08 euro vanwege Constructiv.
Tot eind maart 2022 wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkeringen.
 

Mijn werknemer zit op doktersadvies in quarantaine, kan ik een beroep doen op tijdelijke werkloosheid?

Ja, de arbeider moet verplicht thuis blijven.

Wanneer de werknemer in quarantaine zit op doktersadvies, is hij (nog) niet ziek. Hij kan eventueel telewerk doen (bediende). Als hij niet kan werken, dan bevindt de werknemer zich in een overmachtssituatie en kan hij tijdelijk de arbeidsovereenkomst niet uitvoeren. Wanneer de werknemer overmacht inroept, moet de werkgever een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid aanvragen.
 

Moet een werknemer eerst zijn recuperatiedagen of verlof opnemen vooraleer tijdelijk werkloos te kunnen worden gesteld wegen overmacht?

De werknemer moet niet eerst zijn recuperatiedagen voor overuren opnemen vooraleer hij tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht.
Deze verplichting geldt enkel in geval van tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis, slecht weer of economische oorzaken.

Indien de werknemer dit evenwel vrijwillig doet, dan kan hij voor de dagen waarop hij recuperatiedagen neemt, niet tijdelijk werkloos worden gesteld.
Tijdelijke werkloosheid is ook niet mogelijk op ‘geplande’ vakantiedagen.
 

FAQ RVA

De RVA heeft een handige lijst gemaakt met vragen en antwoorden over het inroepen van tijdelijke werkloosheid.
U vindt hem op de website van de RVA 

Stel ons hier uw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Dank voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".