Tijdelijke werkloosheid

Laat de C3.2A-kaarten terug invullen door uw arbeiders!

De voorbije maanden waren alle arbeiders vrijgesteld van het invullen van de C3.2A-kaarten (“dopkaarten”). Vanaf 1 september 2020 wordt deze vrijstelling echter grotendeels opgeheven. Laat de C3.2A-kaarten terug invullen door uw arbeiders! De kaarten voor uw arbeiders voor de maand september worden u door Constructiv toegestuurd. Indien u deze niet op tijd ontvangt, vraag dan uiterlijk op 21 augustus duplicaten aan via e-mail c32a@constructiv.be


Meldingsplicht bij tijdelijke werkloosheid corona en verbod op onderaanneming

Vanaf 13 juli worden belangrijke wijzigingen van kracht bij de invoering van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – corona:

 • U moet vooraf de werknemer individueel erover informeren dat u een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona invoert of het aantal tijdelijke werkloosheidsdagen van uw werknemer verhoogt. Deze voorafgaande kennisgeving aan de werknemer moet gebeuren ten laatste op de dag die voorafgaat aan de ingangsdatum van de tijdelijke werkloosheid. De kennisgeving mag op om het even welke wijze gebeuren maar gebeurt best schriftelijk (omwille van bewijsredenen, zie het model onderaan deze pagina). Indien de kennisgeving niet gebeurt, is de werkgever verplicht het normale loon te betalen voor de werkloosheidsdagen waarover de werknemer niet tijdig in kennis werd gesteld!
   
 • Het werk dat normaal wordt verricht door de werknemers die nu in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona zijn, mag niet uitbesteed worden aan derden of uitgevoerd worden door studenten. Dit verbod geldt echter niet als de tijdelijke werkloosheid het gevolg is van het feit dat de werknemer in quarantaine is geplaatst. Bij overtreding geldt dezelfde sanctie als hierboven: de betaling van het normaal loon voor de dagen dat het werk werd uitbesteed aan derden of werd uitgevoerd door studenten.


Voor welke tijdelijke werkloosheid kiezen: overmacht of economische redenen?

Voor de periode van 13 maart tot en met 31 augustus kunnen de werknemers (arbeiders en bedienden) tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht.
 

Moet een melding verstuurd worden van de eerste dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Neen. In het kader van de vereenvoudigde RVA-procedure moet de werkgever enkel op het einde van de maand een elektronische aangifte sociaal risico (ASR) scenario 5 indienen. Dit geldt voor de maanden maart t.e.m. augustus 2020.
 

Moet overmacht gelden voor het volledige bedrijf?

Neen. In het geval van overmacht is het niet nodig dat het volledige bedrijf wordt gesloten. In de praktijk betekent dit dat:
 • sommige werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden geplaatst en andere niet;
 • werknemers dagen van overmacht kunnen afwisselen met arbeid.

Opgelet: tijdelijke werkloosheid moet altijd een volledige werkdag betreffen. Overmacht in de voormiddag en werken in de namiddag of omgekeerd is niet mogelijk!
 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht invoeren. Wat moet ik doen?

 • Reden overmacht melden aan de RVA?
  Aangezien nu een vereenvoudigde RVA-procedure werd ingevoerd, hoeft u geen elektronische mededeling meer te sturen voor werkloosheidsperiodes vanaf 13 maart tot 31 augustus 2020;
 • Controleformulier C3.2A afleveren aan de werknemer?
  Normaal moet u een controlekaart (C3.2A-Bouw aan de bouwarbeiders en C3.2A aan de bedienden) afleveren. Dit hoeft u vanaf maart tot en met augustus 2020 niet te doen;
 • Aangifte “ASR scenario 5” verrichten:
  U bent verplicht om een ASR scenario 5 in te dienen. Aan de hand van deze aangifte kan de RVA:
  • Het dagbedrag van de uitkering van de tijdelijk werkloze vaststellen;
  • Het recht op tijdelijke werkloosheid voor de werknemer voor de betrokken kalendermaand vaststellen.

De werkgever hoeft daarvoor niet te wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
De elektronische toepassing is te vinden op wwww.socialsecurity.be => rubriek onderneming => online diensten => ASR-aangifte sociaal risico => ASR per sector => werkloosheid => scenario 5 ‘maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’
 

Klopt het dat bouwvakarbeiders geen C3.2A-Bouw meer moeten bijhouden/invullen?

Ja, de werknemers uit de bouwsector zijn ook vrijgesteld van het bijhouden en invullen van de C3.2A-Bouw. Zij moeten niet in het bezit zijn van een controlekaart C3.2A-Bouw van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020.
De kaarten voor april werden door Constructiv al verstuurd maar hoeven dus niet te worden afgeleverd aan de arbeiders. De kaarten voor mei tot en met augustus worden niet verstuurd.
 

Welke vergoeding ontvangt een werkloos gestelde arbeider / bediende bij overmacht?

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro per maand).

Tot 31 augustus 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Voor de uitkeringen voor de maanden mei tot en met december 2020 wordt de inhouding verlaagd tot 15%.

Bovenop de werkloosheidsuitkering, betaalt de RVA ook nog een dagvergoeding van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, en dit voor zowel arbeiders als bedienden.

Naast deze RVA-uitkering en -dagvergoeding betaalt het sectorfonds Constructiv ook een zg. “vergoeding-bouw” per werkloosheidsdag aan de bouwarbeiders die in het bezit zijn van een legitimatiekaart-rechthebbende (met 60 kredietdagen), indien deze kredietdagen nog niet uitgeput zijn. Deze vergoeding-bouw hangt af van de verloningscategorie:
 

Bedrag aanvullende vergoeding

categorie bedrag per dag (in 6-dagenstelsel)
Cat. I 6,34 euro
Cat. IA 6,66 euro
Cat. II 7,63 euro
Cat. IIA 8,02 euro
Cat III 10,08 euro
Cat. IV 10,85 euro


Voorbeeld: een arbeider van cat. III (uurloon 16,540 euro) zal dus ontvangen:
16,540 x 40 u x 13 weken / 3 maanden = 2.866,93 euro bruto per maand. Dit wordt geplafonneerd tot 2.754,76 euro. De werkloosheidsuitkering ten bedrage van 70% hiervan is 1.928,33 euro bruto.
Daar bovenop ontvangt hij ook de RVA-dagvergoeding van 5,63 euro en de vergoeding-bouw van 10,08 euro vanwege Constructiv.

De arbeider / bediende die minstens één dag tijdelijk werkloos was wegens overmacht omwille van de coronacrisis krijgt van de Vlaamse overheid een tussenkomst van 202,68 euro in zijn/haar energiefactuur. Dit bedrag wordt automatisch gestort.
 

Mijn werknemer zit op doktersadvies in quarantaine, kan ik een beroep doen op tijdelijke werkloosheid?

Ja, de arbeider moet verplicht thuis blijven.

Wanneer de werknemer in quarantaine zit op doktersadvies, is hij (nog) niet ziek. Hij kan eventueel telewerk doen (bediende). Als hij niet kan werken, dan bevindt de werknemer zich in een overmachtssituatie en kan hij tijdelijk de arbeidsovereenkomst niet uitvoeren. Wanneer de werknemer overmacht inroept, moet de werkgever een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid aanvragen.
 

Moet een werknemer eerst zijn recuperatiedagen of verlof opnemen vooraleer tijdelijk werkloos te kunnen worden gesteld wegen overmacht?

De werknemer moet niet eerst zijn recuperatiedagen voor overuren opnemen vooraleer hij tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht.
Deze verplichting geldt enkel in geval van tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis, slecht weer of economische oorzaken.

Indien de werknemer dit evenwel vrijwillig doet, dan kan hij voor de dagen waarop hij recuperatiedagen neemt, niet tijdelijk werkloos worden gesteld.
Tijdelijke werkloosheid is ook niet mogelijk op ‘geplande’ vakantiedagen.
 

FAQ RVA

De RVA heeft een handige lijst gemaakt met vragen en antwoorden over het inroepen van tijdelijke werkloosheid.
U vindt hem op de website van de RVA (versie 08/07/2020).

Stel ons hier uw vraag. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Bedankt voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.
  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800 20 750
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".