Steunmaatregelen in tijden van corona

De impact van de coronacrisis is ingrijpend. De overheid heeft een aantal steunmaatregelen uitgevaardigd om de ondernemers door deze moeilijke periode te helpen.

Een aantal maatregelen zijn niet meer geldig. Zoals de 'coronapremies' van de Vlaamse overheid. Andere steunmaatregelen zijn verlengd. Sommige ondertussen tot en met het eerste kwartaal van 2022: o.a. de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht en het enkelvoudige crisisoverbruggingsrecht. Het blijft mogelijk om een betalingsuitstel te krijgen, van de bedrijfsvoorheffing, de btw, ... zonder hiervoor nalatigheidsinteresten te moeten betalen. Ook een individueel uitstel van de betaling van sociale bijdragen aan de RSZ is mogelijk.

U vindt hieronder de belangrijkste zaken die momenteel van toepassing zijn. Meer info vindt u ook op de websites van Unizo en van Vlaio.
Over tijdelijke werkloosheid en de voorwaarden om dit toe te passen, leest u in ons artikel Corona - Tijdelijke werkloosheid.
 

Vervangingsinkomen voor zelfstandigen: het overbruggingsrecht

Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten wiens activiteit omwille van het coronavirus minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen stilligt, kunnen een financiële uitkering ontvangen. Dit geldt bv. ook als u voor minstens zeven dagen in quarantaine moet waardoor u uw activiteit niet kan uitoefenen. Of als u moet thuisblijven omdat uw kind ziek is of in quarantaine moet.

De uitkering bedraagt 1.291,69 euro per maand voor alleenstaanden en 1.614,10 euro voor zelfstandigen met gezinslast. Bepaalde zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen actief na pensionering kunnen een half overbruggingsrecht krijgen.

De regering heeft op vrijdag 10 december beslist dat er ook in het eerste kwartaal van 2022 een crisisoverbruggingsrecht mogelijk blijft bij een omzetdaling van minstens 40%. 

De aanvraag voor het overbruggingsrecht doet u bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Meer info vindt u op de website van Liantis

 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering bij ziekte (zelfstandige)

Als u zelf ziek wordt, dan hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het ziekenfonds, op voorwaarde dat u minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent. U ontvangt dan vanaf de eerste dag een uitkering. Daar komt nu een aanvullende crisisuitkering bovenop, zodat u als zelfstandige niets verliest ten op zichte van het tijdelijke overbruggingsrecht door corona. Ook meewerkende echtgenoten krijgen die uitkering.
Deze aanvullende crisisuitkering verviel normaal gezien op 31 maart, maar is verlengd, eerst tot en met 30 juni, ondertussen tot en met 30 september 2021.

Consulteer de huisarts (bij voorkeur telefonisch). Het is belangrijk dat de huisarts het correcte ‘getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ invult en ondertekent. Zoniet, begint de termijn van 8 dagen die u moet doorlopen om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te kunnen krijgen, niet te lopen. Het model getuigschrift is te vinden op de website van uw ziekenfonds.

Bezorg het getuigschrift vervolgens per post aan het ziekenfonds. Steek het niet in de brievenbus, want het ziekenfonds heeft een datumstempel van de post nodig.

 

Uitstel van betaling en afbetalingsplan

U kan bij een aantal instanties om betalingsuitstel vragen of een afbetalingsplan afspreken.
Het gaat onder meer over uw sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds), de werkgeversbijdragen (RSZ), betalingen aan de PDOK en aan de fiscus (belastingen).

Zowel voor bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting als rechtspersonenbelasting kan u bij de fiscus naast een afbetalingsplan ook een kwijtschelding vragen van boetes wegens niet-betaling of een vrijstelling van nalatigheidsintresten. Meer info vindt u op de website van de FOD Financiën.

 

Uitbreiding win-winlening

Vrienden en familie kunnen kleine en middelgrote ondernemingen een win-winlening verstrekken. Ze krijgen daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven. Maar een aantal huidige voorwaarden voor de win-winlening zijn, zeker in crisistijden, minder aantrekkelijk. Het totaal aan te trekken bedrag is soms te laag en de looptijd is vaak te lang of net te kort. Daarom is de win-winlening aangepast.

 

 • Meer flexibiliteit in de looptijd: in plaats van een looptijd van 8 jaar, wordt het mogelijk te variëren van looptijd tussen 5 en 10 jaar.

 • De maximumbedragen worden aangepast: het maximum van 50.000 euro per kredietgever wordt opgetrokken tot 75.000 euro, het maximum van 200.000 euro per onderneming wordt opgetrokken tot 300.000 euro.

 • Leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met 2 jaar verlengd worden. Zo kunnen ondernemingen de terugbetaling meer spreiden of uitstellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.

 • Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een win-winlening te verstrekken.

 • De rentevoet bedraagt nog altijd maximum de wettelijke rentevoet en minimum de helft van die rentevoet (1,75% voor 2020).
   

Hogere Vlaamse waarborg

Als de kredietnemer niet kan terugbetalen in geval van faillissement bijvoorbeeld, is er in de plaats van 30% nu tijdelijk 40% overheidswaarborg.
Dat geldt voor alle overeenkomsten die worden afgesloten tot en met 31 december 2021 voor de gehele looptijd. Daarna is er een overheidswaarborg van 30%.
 

Info

Meer info vindt u op de website van PMV (globale info) en PMV/z (rechtstreekse link).
 

Verhoogde investeringsaftrek

N.a.v. de coronacrisis heeft de regering de investeringsaftrek op vaste activa die worden aangekocht vanaf 12 maart 2020 tijdelijk verhoogd tot 25%. Daarnaast verlengt de regering de termijn voor de overdracht van ongebruikte investeringsaftrek tot de twee volgende belastbare tijdperken in plaats van één belastbaar tijdperk.
Deze maatregel is ondertussen verlengd tot 31 december 2022.

Ter info: de investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij u een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van uw investeringen mag aftrekken van de belastbare winst van uw onderneming. Het moet gaan om nieuwe materiële of immateriële vaste activa. De activa mogen uitsluitend voor beroepswerkzaamheden worden gebruikt en moeten ten minste over 3 jaar afschrijfbaar zijn.
Enkel eenmanszaken, vrije beroepen en kleine ondernemingen kunnen van deze investeringsaftrek gebruik maken.

Meer info vindt u op de website van Vlaio.


U vindt ook meer info over de coronamaatregelen op de website van Unizo - unizo.be/coronasteunmaatregelen

 

Stel ons hier uw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Dank voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".