Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten – door Corona ervaar ik problemen - Doe uw verplichte feitenaangifte!

Waarom is dat zo belangrijk? Om een herziening van de overheidsopdracht te bekomen – een aanpassing overeenkomst, een schadevergoeding of de verbreking van de opdracht – moet  u verplicht een feitenaangifte doen. U licht het bestuur op straffe van verval schriftelijk in, wanneer u eender welke feiten of omstandigheden vaststelt die het normale verloop van de opdracht verstoren, en waarvan de eventuele nadelige gevolgen voor u een reden kunnen zijn om een verzoek of klacht in te dienen. 
De feitenaangifte gebeurt tijdig, te weten: binnen de 30 dagen nadat de feiten zich hebben voorgedaan, hetzij binnen de 30 dagen nadat u ze normaal had moeten kennen.

Feitenaangifte betekent dat u ‘bondig de invloed moet doen kennen die de ingeroepen feiten of omstandigheden hebben op het verloop of de kostprijs van de opdracht.’
U leest het goed ! Deze feitenaangifte is dus verplicht, ook al is het bestuur uiteraard op de hoogte van de Corona-crisis.

Het niet of laattijdig naleven  van de verplichting, maakt de klacht of het verzoek vanwege de aannemer, onontvankelijk. Dat komt omdat het bestuur dan niet in staat werd gesteld om de eventueel vereiste maatregelen te nemen.
Kruip dus tijdig in uw pen! Gebruik hiervoor de modelbrief van Bouwunie.
 

Respecteer de vormvoorschriften!

De maatregelen in het kader van de bestrijding van het Covid-19 virus hebben in veel gevallen verstrekkende gevolgen voor de uitvoering van de overheidsopdrachten. Bouwunie wees u hoger op het belang van de zogenaamde “feitenaangifte” als uw bedrijf schade lijdt onder de gevolgen van het Corona-virus (zie bovenstaand advies en onze modelbrief).

Samengevat komt de nieuwe mededeling neer op het volgende :
 1. Corona leidt niet automatisch tot de conclusie van uw nadeel wegens een onvoorziene omstandigheid. Er gebeurt altijd een geval per geval beoordeling door bestuur;
 2. De feitenaangifte moet ALTIJD gebeuren, ook al is het bestuur op de hoogte !
 3. De feitenaangifte moet "omstandig" gebeuren - een loutere verwijzing naar "maatregelen in het kader van een bestrijding van het Covid-19-virus" zal niet aanvaard worden;
  • WEL vereist: gevolgen opsommen die al veroorzaakt zijn en/of te verwachten vallen op het verloop en de kostprijs van de opdracht (een globale inschatting moet volstaan);
  • NIET vereist: gedetailleerde of uitvoerige beschrijvingen, alle concrete gevolgen op de kostprijs (dit laatste is vereist in fase 2 van de "becijferde rechtvaardiging").
 4. Nà verzending van de feitenaangifte brief: in het belang van de "uitvoering te goeder trouw van de opdracht" houden het bestuur en de aannemer elkaar op de hoogte van elementen die van belang zijn op verdere mogelijke schadeontwikkeling, ook nadat de 30 dagen voor de kennisgeving afgelopen zijn.
 5. Bij een heropstart van de werf: de aannemer moet vooraf de aanbesteder in kennis stellen, zodat de nodige schikkingen kunnen worden getroffen.

Lees de integrale tekst van de Federale Overheid
Lees de integrale tekst van de Vlaamse Overheid 
 

Mijn overheidsopdracht wordt door het bestuur geschorst. Ik mag niet meer verder werken. Wat nu?

Wij raden u aan uw bestuur onmiddellijk een schrijven te richten waarin u meegeeft kennis te hebben genomen van hun beslissing dd ….. (vul datum in)  om de werf te schorsen voor ….. termijn. En u maakt tegelijk ook voorbehoud voor alle schade die u zal lijden die door deze beslissing en die u desgevallend zal verhalen op het bestuur. U kan al aangeven over welke vaste kosten het eventueel zal kunnen gaan bij wijze van voorbeeld.
 

Ik voorzie problemen (schorsing of uitvoeringstermijn niet halen) bij de uitvoering van mijn overheidsopdracht, wat moet ik concreet doen?

De wetgeving voorziet expliciet dat u het bestuur op straffe van verval tijdig moet inlichten, dit is binnen de 30 dagen nadat de feiten zich hebben voorgedaan en dit via aangetekend schrijven.
U vindt een model onderaan deze pagina.
 

Weerlegging proces-verbaal

En wanneer u alsnog een Proces-verbaal m.b.t. vaststelling van gebreken zou ontvangen (dit is bedoeld om de zogenaamde “straffen” op te leggen en verschilt dus van een vertragingsboete), dan moet u verplicht binnen de 15 kalenderdagen reageren met uw verweermiddelen. U maakt dan gebruik van onze modelbrief "Corona - Weerlegging pv" die u onderaan deze pagina vindt.
 

Meer info over overheidsopdrachten en de coronacrisis

Antwoorden op veelgestelde vragen van de

Modelbrief - Corona - Melding problemen overheidsopdrachten (45 kB)

24/03/2020

U gebruikt deze brief om een probleem bij de uitvoering van een overheidsopdracht te melden

Modelbrief - Corona - Weerlegging pv overheidsopdrachten (12 kB)

07/04/2020

Model van brief om een proces-verbaal i.k.v. overheidsopdrachten en de coronacrisis te weerleggen

Stel ons hier uw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Dank voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".