Mijn buitenlandse werknemers / onderaannemers

Mijn buitenlandse werknemers/onderaannemers willen (terug) naar België komen om te werken, kunnen ze zonder problemen de grenzen over?


Een reis omwille van professionele reden is toegelaten.
Uw buitenlandse werkkrachten kunnen de Belgische grenzen oversteken om hier terug aan de slag te gaan. Maar niet zonder aan een aantal voorwaarden te voldoen en een aantal formaliteiten in orde te hebben gebracht.

 

Passenger Locator Form

Alle personen die van een verblijf van meer dan 48 uur in het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven, moeten een identificatieformulier (Passenger Locator Form of PLF) invullen. 

Op basis daarvan wordt bepaald of die persoon in quarantaine moet of niet. Krijgt hij/zij een sms? Dan moet die persoon 7 dagen in quarantaine en zich vervolgens laten testen.
Als de test positief is, wordt de quarantaine verlengd (isolatie). Als de test negatief is, mag hij/zij uit quarantaine.

Opgelet: wie uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika komt, moet  altijd minstens 10 dagen in quarantaine, ook als de test op dag 7 negatief is.

De regering voert vanaf 21 december strengere controles uit op het invullen van dit formulier.

 

Mogelijke uitzondering op de quarantaineplicht voor korte zakenreizen

In de score van de zelfevaluatietool voor buitenlandse reizen is een onderscheid voorzien tussen professionele en niet-professionele reizen. Wie naar België komt om professionele redenen voor meer dan 48u en max. 5 dagen en dit is voor een concreet project of dossier, kan gebruikmaken van het BTA-formulier (Business Travel Abroad). Het is de Belgische opdrachtgever die dit invult (bv. u als opdrachtgever voor uw buitenlandse onderaannemer) en het certificaatnummer bezorgt aan de buitenlander die dit vervolgens invult op zijn PLF. Hierdoor wordt de rubriek professionele reis in het PLF geactiveerd. Als vervolgens uit de zelfevaluatie blijkt dat deze persoon géén risicogedrag vertoonde én er is een geldig BTA-certificaatnummer ingevuld, dan hoeft die persoon niet in quarantaine.
Het is de Belgische opdrachtgever (u dus) die verantwoordelijk is voor de correcte toepassing van dit systeem.
 

Negatieve PCR-test van max. 72 uur oud

Buitenlanders die (terug) naar België reizen, moeten over een negatieve test (max. 72u oud) beschikken vooraleer ze het Belgisch grondgebied betreden.

Bij binnenkomst in België moeten ze zich opnieuw laten testen (dag1 van de quarantaine: info) en dus opnieuw op dag 7.
Pas als die test ook negatief is, eindigt de quarantaine.
Ze worden dus drie keer kort na elkaar getest.
 

Werkgevers moeten coronatesten buitenlandse werknemers controleren!

Bedrijven die buitenlands personeel willen inschakelen, moeten zelf controleren of die werknemers een negatieve coronatest hebben afgelegd voor ze in België aankwamen. Dat blijkt uit het ministerieel besluit over de op 18 december aangekondigde maatregelen.
Zonder negatief resultaat kan de werkgever of opdrachtgever geen beroep doen op de werknemer of zelfstandige die niet in België woont. De werkkracht moet dan in quarantaine tot er wel een negatief resultaat kan worden voorgelegd
 

Nieuw - Verklaring op eer

Vanaf 27 januari tot en met 18 april zijn enkel essentiële reizen van en naar België nog toegestaan. Iedereen die zich verplaatst vanuit het buitenland naar België moet wel een verklaring op eer invullen en altijd bijhebben.
U vindt een modelformulier voor zo’n verklaring op eer op de website info-coronavirus.be.
Het formulier is te downloaden of online in te vullen en bij te houden.
 

Verplichte quarantaine

Alle verblijven in rode zones worden beschouwd als hoogrisicocontacten. Daarom moet iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België terugkeert, in quarantaine. De quarantaine kan ten vroegste worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.
Zoals hierboven meegegeven duurt de quarantaine voor wie uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika komt minstens 10 dagen i.p.v. 7.
Hierboven las u al over de mogelijke uitzondering op de quarantaineplicht voor erg korte opdrachten.
 

Andere documenten

Uw buitenlandse werknemers of onderaannemers moeten sowieso in het bezit zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een werkgeversattest (voor werknemers van een Belgische firma gebruikt u het formulier van de FOD WASO - Download het formulier (Certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor het werk - in het Engels) of een bedrijfsdocument (bijvoorbeeld bewijs statuut zelfstandige of een onderaannemingsovereenkomst).

We raden aan om ook altijd het Limosa-document bij de hand te hebben tijdens de verplaatsingen.

U moet sinds 22 augustus ook bijkomende gegevens opvragen en bijhouden van de buitenlanders waarop u een beroep doet (naargelang de situatie: Limosa, A1-document, Passenger Locator Form en/of een apart zelf op te maken lijst met telefoonnummer en verblijfadres van de buitenlanders in België).

 

Let op

Reist de werknemer wetens willens naar een rode zone (bij aanvang van de reis is het land al code rood), dan heeft hij geen recht op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid overmacht.
 

Meer info, zoals reisadvies per land en regio, en de regels voor verplaatsingen op het grondgebied van andere landen vindt u op de website van Buitenlandse Zaken en op www.info-coronavirus.be

 

Mijn werknemer die in het buitenland in een rode zone is geweest, komt terug, wat nu?


Het is wettelijk verplicht dat iedereen die terugkeert uit een rode zone (verblijf van meer dan 48 uur) 7 dagen in quarantaine gaat (of 10 dagen voor wie uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika komt), alsook een Covid-19-test laat afnemen (2x zelfs: op dag 1 en op dag 7).
De 2de Covid-19 test kan ten vroegste worden afgenomen/ingepland op dag 7 van de quarantaineperiode. 

Is de test negatief dan mag hij uit quarantaine, en terug aan het werk.
Is de test positief? De werknemer dient minstens 10 dagen in thuisisolatie te gaan. Dit kan eventueel worden verlengd door de huisarts mochten de symptomen nog niet verdwenen zijn.

 

Zakenreizen

Voor wie om professionele redenen naar het buitenland moet, geldt in bepaalde gevallen een uitzondering op de verplichte zevendaagse quarantaine.
Hiervoor moeten volgende stappen gevolgd worden.

 1. Het Business Travel Abroad (BTA)-formulier moet vooraf (dus vóór het vertrek naar het buitenland van de betrokken medewerker) ingevuld worden door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever of een internationale organisatie gevestigd op Belgisch grondgebied.
 2. Het ingevulde BTA-formulier genereert een certificaatnummer die de medewerker op het aangepaste Passenger Locator Form (PLF) moet ingegeven om de rubriek professionele reizen te activeren. Zonder dit nummer kan een reis niet als professioneel beschouwd worden.
 3. Het Passenger Locator Form (PLF) wordt door de werknemer ingevuld bij terugkeer naar België. In het PLF is een zelfevaluatie vragenlijst voorzien die aan de overheid moet toelaten om een risicoanalyse te maken. Op basis daarvan wordt beslist tot het al of niet opleggen van de quarantaine.

Dit geldt uiteraard niet als uw werknemer om privé redenen naar het buitenland reisde. Enkel als hij daar voor het werk naartoe moest.
 

Mogen mijn buitenlandse werknemers/onderaannemers die onder hetzelfde dak wonen zich samen verplaatsen in één camionette?

Personen die onder hetzelfde dak wonen, mogen zich samen verplaatsen. Aanvankelijk was daar onduidelijkheid over aangezien men altijd sprak over "gezinsleden". Deze onduidelijkheid is weggewerkt. 

Als tip kunnen we meegeven om het adres te bewijzen aan de hand van de melding bij de Belgische gemeente van verblijf.

  

Stel ons hier uw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Dank voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800 20 750
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".