Versterkte rol van de arbeidsarts in de strijd tegen covid-19

Op 21 januari 2021 werd een (tijdelijk) KB van kracht betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van de coronapandemie. Dit KB zal van toepassing blijven totdat de pandemie is afgenomen én voldoende onder controle is.
 

Nieuwe taken met betrekking tot covid-19


Er worden een aantal nieuwe specifieke taken aan de arbeidsarts toegewezen om covid-19 in de ondernemingen te bestrijden. Het gaat om bijkomende taken met betrekking tot:
 
 • De contactopsporing op het werk en het in kaart brengen van de hoogrisicocontacten (binnen de werkcontext)
 • Het uitschrijven van quarantaineattesten voor werknemers (zowel vaste als buitenlandse, en uitzendkrachten)
 • Het doorverwijzen van werknemers om een covid-test te ondergaan, conform de door de overheid bepaalde teststrategie. Indien de arbeidsarts het meer aangewezen acht, kan de arbeidsarts de covid-test zelf afnemen. Het is echter geenszins de bedoeling om systematisch te testen of om alle werknemers te testen.

De werkgevers en werknemers moeten meewerken aan de opdrachten van arbeidsarts in het kader van de contactopsporing, quarantaine en testen. Dit houdt onder meer in dat werkgever en werknemers de arbeidsarts zo snel mogelijk verwittigen als zij op de hoogte zijn van een besmetting, dat de werkgever de nodige contactgegevens verschaft aan de arts zodat hij de werknemers kan contacteren, dat de werknemers waarheidsgetrouw aangeven wie hun hoogrisicocontacten op het werk zijn, enz.
 

Reorganisatie van het gezondheidstoezicht

Tijdens de pandemie hebben de extra taken van de arbeidsarts in verband met covid-19 voorrang op zijn gebruikelijke taken, zoals het periodiek gezondheidstoezicht, de spontane raadplegingen, de voorafgaande gezondheidsbeoordelingen, de re-integratiebeoordelingen, enz. Hierbij moet hij vertrekken van de naamlijst van de werknemers die aan het verplicht gezondheidstoezicht zijn onderworpen en prioriteit geven aan de meest kwetsbare werknemers (zoals jongeren, uitzendkrachten, beginnende werknemers, werknemers met een gezondheidsproblematiek, enz.).

De arbeidsarts moet met de werkgever overleggen over de aanpassingen die hij aan het gezondheidstoezicht gaat doorvoeren, zodat dit ook praktisch georganiseerd kan worden.

De werkgever kan in dit kader uiteraard ook meegeven welke specifieke werknemers een functie uitoefenen die essentieel is in de onderneming om de continuïteit en de veiligheid van de activiteiten in de onderneming te verzekeren, zodat de arbeidsarts hiermee rekening kan houden. De richtlijnen van de inspectie Toezicht op het Welzijn op het werk van 20 mei 2020 kunnen hierbij als nuttige leidraad gelden.

Er geldt één uitzondering bij het bepalen van de prioriteiten: de voorafgaande gezondheidsbeoordelingen dienen in elk geval te worden uitgevoerd: deze zijn immers essentieel om nieuwe werknemers te kunnen aanwerven, en er bestaat van hen ook nog geen gezondheidsdossier. Deze voorafgaande gezondheidsbeoordeling vereist bovendien ook een fysiek onderzoek van de werknemer en kan dus niet via teleconsultatie.

In situaties waarin het niet strikt noodzakelijk is om een werknemer fysiek te zien of te onderzoeken, kan eventueel tijdelijk gebruik gemaakt worden van teleconsultaties. Deze zijn mogelijk bij: onderzoeken bij werkhervatting, in het kader van moederschapsbescherming, spontane raadpleging, bezoek voorafgaand aan de werkhervatting, en medische vragenlijsten als aanvullende medische handeling. De arbeidsarts zal dit moeten aangeven op het formulier voor gezondheidsbeoordeling.
 

Tarifering

Het KB bepaalt dat de taken in het kader van de contactopsporing, het verstrekken van quarantaineattesten en het doorverwijzen voor testen, binnen de jaarlijkse forfaitaire minimumbijdrage vallen die verschuldigd is door de ondernemingen van de groepen C- en D (die niet beschikken over een interne preventieadviseur).

Het door de arbeidsarts zelf afnemen van covid-testen valt niet binnen het forfaitair basispakket, en bijgevolg worden deze tests steeds afzonderlijk gefactureerd door de externe dienst.

Voor grotere werkgevers van groepen A, B en C+ (die beschikken over minstens één interne preventieadviseur niv I of II), geldt dat zij preventie-eenheden kunnen gebruiken voor de bovengenoemde taken die de arbeidsarts uitvoert in het kader van de strijd tegen de coronapandemie.
 

Meer info

De tekst van het KB alsook de algemene toelichting is te vinden op de website van de FOD Werkgelegenheid

Leden van Bouwunie kunnen terecht bij Luc Proesmans, adviseur sociale zaken en veiligheid, mail - tel. 02 588 42 04
  

Stel ons hier uw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Dank voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".