Nieuwe cao over telewerk in coronatijden: dit zijn de regels

De Nationale Arbeidsraad heeft op 26 januari cao nr. 149 goedgekeurd betreffende het telewerk dat de overheidsinstanties verplicht gemaakt of aanbevolen hebben in het raam van de maatregelen om de opmars van het coronavirus tegen te gaan.

Deze cao is suppletief, d.w.z. dat bestaande akkoorden inzake telewerk in de onderneming toepasselijk blijven.
De ondernemingen die nog geen eigen kader voor telewerk hebben uitgewerkt inzake structureel telewerk (cao nr. 85 van de NAR) of voor occasioneel telewerk (conform de wet op werkbaar en wendbaar werk), zijn nu verplicht dit te doen.


Principes en referentiekader

De telewerker geniet dezelfde rechten en plichten inzake arbeidsvoorwaarden zoals wanneer hij op de bedrijfslocatie werkt.

De telewerker moet geïnformeerd worden over de specifieke arbeidsvoorwaarden ter aanvulling of afwijking van de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de bedrijfslocatie.
Het kan dan concreet gaan over afspraken m.b.t.:
 • de terbeschikkingstelling door de werkgever van de voor het telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning (bv. draagbare pc);
 • in geval van gebruik van de eigen apparatuur van de telewerker, de vergoeding of betaling door de werkgever van kosten inzake installatie van informaticaprogramma’s, gebruiks-, werkings-, onderhouds- en afschrijvingskosten
 • de bijkomende verbindingskosten

Binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur organiseert de telewerker zelf zijn werk. Indien nodig worden de nadere regels voor de uurroosters gespecificeerd. Bij ontstentenis van specifieke andersluidende afspraken volgt de telewerker in principe de uurroosters die hij zou hebben moeten naleven op de bedrijfslocatie.

De werkbelasting en prestatienormen van de telewerker zijn dezelfde als die die worden toegepast wanneer hij op de bedrijfslocatie werkt.

Er moeten ook afspraken worden gemaakt over de bereikbaarheid en onbereikbaarheid van de telewerker die bestaan uit de ogenblikken waarop of de periodes tijdens welke de telewerker te bereiken moet zijn of niet te bereiken is, tijdens de in de onderneming geldende arbeidsduur. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de afstemming tussen telewerk en privéleven. De middelen om de telewerker te bereiken, kunnen gepreciseerd worden.

De werkgever heeft de mogelijkheid om op gepaste en proportionele wijze controle uit te oefenen op de resultaten en /of de uitvoering van het werk. De telewerker moet geïnformeerd worden over de manier waarop die controle (met inachtneming van de persoonlijke levenssfeer) desgevallend gebeurt.

De bescherming van de gegevens van de onderneming die door de telewerker voor professionele doeleinden worden gebruikt en verwerkt, moet gewaarborgd zijn. De werkgever informeert de telewerker omtrent de regels van de onderneming inzake de bescherming van gegevens (GDPR) en in het bijzonder omtrent de beperkingen en sancties t.a.v. het gebruik van IT-apparatuur en -tools.
 

Welzijnsbeleid in verband met telewerk

De cao nr. 149 bevat ook een aantal bepalingen m.b.t. het welzijn van de telewerker. Het gaat dan o.a. om informatie en richtlijnen over de preventiemaatregelen zoals over de aanpassing van de werkpost, het goede gebruik van beeldschermen en de beschikbare ondersteuning op het gebied van techniek en informatica.

De telewerker moet ook geïnformeerd worden over de namen en contactgegevens en de ondersteuning geboden door de direct leidinggevende, de preventieadviseurs bevoegd voor arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde en psychosociale aspecten van de interne of externe preventiedienst.

De werkgever moet ook passende maatregelen nemen om de verbondenheid van de telewerkers met de collega’s en met de onderneming te behouden en isolement te voorkomen. De werkgever kan bv. goed georganiseerde en beperkte terugkeermomenten inplannen met respect voor de sanitaire voorschriften.


Ondernemingsafspraken

De bovengenoemde regels voor de toepassing van de principes van deze NAR-cao kunnen verduidelijkt worden in cao’s op ondernemingsvlak of door een wijziging van het arbeidsreglement of door individuele akkoorden of meegedeelde telewerkpolicies.

Deze individuele afspraken of telewerkpolicies moeten op een flexibele manier tot stand kunnen komen en worden uitdrukkelijk gecommuniceerd, bv. via intranet, e-mail of digitale vergadering. Er moet voor alle partijen voor rechtszekerheid worden gezorgd.

De cao nr. 149 geldt voor een beperkte duur (tot 31.12.2021).
 

Info

De tekst van de cao nr. 149 is te vinden op de website van de NAR: http://www.nar.be/CAO-ORIG/cao-149-(26.01.2021).pdf.

Unizo heeft de regels helder en eenvoudig uitgelegd op haar website (nieuwe cao omtrent telewerk: dit zijn de regels)

Voor meer info kan u terecht bij adviseurs Luc Proesmans en Twain De Hondt, tel. 02 588 11 00
 

Opgelet

De inspectiediensten zijn massaal op pad om te controleren of de telewerkverplichting in het kader van de coronamaatregelen wordt nageleefd.
De boete bij niet-naleving kan oplopen van 200 tot 4.000 EUR per werknemer die niet-reglementair aanwezig is. Info
 
 

Stel ons hier uw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Dank voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".