Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020

Tijdens de periode van 13 maart tot en met 31 augustus 2020 werd het begrip overmacht soepel geïnterpreteerd en mochten alle situaties van tijdelijke werkloosheid die het gevolg zijn van het coronavirus (zelfs al zijn er onderliggende economische oorzaken) worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit wijzigde op 1 september 2020: dan wordt opnieuw een scherper onderscheid gemaakt tussen economische redenen en overmacht.
 

Tijdelijke werkloosheid overmacht

Overmacht wegens corona kan sedert 1 september enkel nog worden ingeroepen door “hard getroffen ondernemingen” en sectoren, voor hun werknemers (dus zowel voor de arbeiders als bedienden). De bouwsector werd niet in zijn geheel door de Minister van Werk erkend; de bouwondernemingen moeten dus individueel het nodige doen om beschouwd te kunnen worden als “hard getroffen onderneming”.

Het gaat om werkgevers die:

 • tijdens het tweede kwartaal van 2020

 • een aantal dagen van tijdelijke werkloosheid hebben gekend

 • omwille van overmacht als gevolg van de coronapandemie of economische redenen

 • voor hun werknemers (totaal van arbeiders en bedienden)

 • ten belope van minstens 20% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen (met uitsluiting van een aantal situaties)

 

Opmerking

De regeling van overmacht kan ook worden ingevoerd voor uitzendkrachten die in een dergelijke onderneming zijn tewerkgesteld.
Deze ondernemingen kunnen dus dezelfde formaliteiten blijven toepassen als voorheen en dit tot 31 december 2020: geen mededeling aan de RVA, enkel ASR-5 op het einde van de maand, en in principe moeten de bouwarbeiders geen C3.2A-kaart bijhouden (zie echter de opmerking verder).


Hoe toon ik aan dat ik een hard getroffen onderneming ben?

Vul het RVA-formulier C106A-CORONA-HGO (hard getroffen onderneming) in (zie www.rva.be > documentatie > formulieren).

Verstuur het formulier C106A-CORONA-HGO per mail naar de dienst "Tijdelijke werkloosheid" van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar uw maatschappelijke zetel gevestigd is. Doe dit zo snel mogelijk! Binnen max. 2 weken (in de praktijk sneller) na de verzending ontvangt u een antwoord van de RVA. Indien u een positief antwoord ontvangt, kunt u van 1 september tot en met 31 december 2020 verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht-corona.


Geen “hard getroffen onderneming” en toch overmacht invoeren na 1 september?

Indien u geen hard getroffen onderneming bent, en u moet toch tijdelijke werkloosheid wegens overmacht invoeren (bv. indien de werknemer in quarantaine moet en er geen telewerk mogelijk is), moeten opnieuw de gewone regels in het geval van overmacht gevolgd worden:  

Tijdelijke werkloosheid economische redenen

Indien u nog verder de gevolgen ondervindt van de coronapandemie, maar u geen overmacht meer kunt inroepen omdat u geen hard getroffen onderneming bent en ook niet behoort tot een hard getroffen sector, dan kunt u economische redenen inroepen. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden al naargelang het gaat om arbeiders of bedienden.
 

Economische redenen arbeiders

Voor uw arbeiders gelden onderstaande regels:
 • een regeling van volledige schorsing aanvragen voor maximum 8 weken (in plaats van 4 weken), of

 • een regeling van grote schorsing (*) aanvragen voor maximum 18 weken (in plaats van 3 maanden).

(*) een grote schorsing betekent dat er minder dan drie arbeidsdagen per week voorzien zijn of minder dan 1 week op 2 weken gewerkt wordt. Indien de maximale schorsingsduur (8 weken volledige schorsing of 18 weken gedeeltelijke schorsing) is bereikt, bent u verplicht eerst een volledige week het werk te laten hervatten vooraleer een nieuwe regeling kan ingaan.
 

Economische redenen bedienden (“overgangsregeling”)

Bij de klassieke regeling moet het gaan om een onderneming in moeilijkheden. Bij de overgangsregeling gelden echter volgende versoepelde voorwaarden:  
 • de onderneming moet aantonen dat er in het kwartaal voorafgaand aan de invoering van de tijdelijke werkloosheid, een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie geweest is ten opzichte van het corresponderend kwartaal in 2019;

 • de onderneming moet 2 vormingsdagen per maand aanbieden aan de getroffen bedienden.

 • de onderneming moet gebonden zijn door een sectorale cao, een ondernemingscao of een ondernemingsplan.

  • sectorale cao: In dit kader werd op 18 maart 2020 een aanvullende cao (NAR-cao nr. 147) gesloten die van toepassing is op de ondernemingen waarin een dergelijke cao/ondernemingsplan ontbreekt. Ze geldt tot en met 30 juni 2020, maar zal waarschijnlijk worden verlengd;

  • is de onderneming niet verbonden door een cao in de sector, dan moet er dus een ondernemingscao of een ondernemingsplan (een template kan gedownload worden van de Bouwunie-website) neergelegd worden bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve betrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. De documenten moeten aantonen dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Een kopie van het plan moet ook worden bezorgd aan de ondernemingsraad of, bij gebrek, aan de vakbondsafvaardiging.


Het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL (zie www.rva.be > documentatie > formulieren) moet worden ingediend bij de RVA (per aangetekend schrijven versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van uw onderneming gevestigd is (voor een snellere behandeling ook best per e-mail versturen). Doe dit ten minste 14 dagen voor de eerste effectieve werkloosheidsdag!

Indien deze nieuwe voorwaarden in het kader van de overgangsregeling vervuld zijn, kunt u tijdelijke werkloosheid invoeren gedurende 24 weken per jaar (volledige schorsing) of 34 weken per jaar (gedeeltelijke schorsing – minstens 2 werkdagen per week) (dus 8 weken meer dan in de gewone regeling).
 

Aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen – normale regels zijn terug van toepassing

 

Arbeiders

U moet in principe ten minste 4 werkdagen vóór de 1ste voorziene werkloosheidsdag de economische redenen aan de RVA melden (sectorale afwijking). Zaterdag wordt als werkdag aanzien. Bv. de voorafgaande woensdag als de werkloosheidsperiode aanvangt op maandag.
 

Bedienden

U moet in principe ten minste 7 kalenderdagen vóór de 1ste voorziene werkloosheidsdag de economische redenen aan de RVA melden.

Vergeet ook niet opnieuw de eerste effectieve werkloosheidsdag in de betrokken maand te melden aan de RVA! Daarnaast moeten ook de gewone formaliteiten vervuld worden:

 • het controleformulier C3.2A afleveren aan de werknemer;

 • een aangifte ASR-2 verrichten (bij de aanvang van de werkloosheid om het recht op tijdelijke werkloosheid voor de werknemer te kunnen openen)

 • op het einde van elke maand een aangifte ASR-5 verrichten

 

Laat de C3.2A-kaarten opnieuw invullen door uw arbeiders!

Voor de maanden maart tot en met augustus werden de C3.2-kaarten niet verstuurd door Constructiv en bijgevolg waren alle arbeiders vrijgesteld van het invullen ervan. Voor de maand september en volgende maanden worden de kaarten opnieuw door Constructiv verstuurd en wordt de vrijstelling voor het invullen ervan echter grotendeels opgeheven (enkel de arbeiders in overmacht in een hard getroffen onderneming hoeven de kaarten in principe niet in te vullen). Om onduidelijkheid te vermijden, raden de sociale partners echter aan dat alle bouwarbeiders opnieuw de C3.2A-kaarten invullen vanaf 1 september!

Bouwunie pleit ervoor dat de C3.2A-kaarten door iedereen worden gekleurd, ook indien de werknemers onder de tijdelijke werkloosheid overmacht vallen. Dit om misverstanden te vermijden
 

Meer info

Twain De Hondt, adviseur sociale wetgeving, tel. 02 588 11 01, mail
 

Tijdelijke werkloosheid bedienden - Ondernemingsplan (75 kB)

12/08/2020

Ondernemingsplan - Overgangsregeling economische werkloosheid voor ondernemingen die niet meer in de voorwaarden verkeren om beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die het gevolg is van de COVID-19-epidemie.

Presentatie online vragenuurtje over de tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september (163 kB)

20/08/2020

Tijdens een online vragenuurtje behandelden onze adviseurs Twain Dehondt en Luc Proesmans al uw vragen over de nieuwe wijzigingen in de tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september. In deze presentatie vindt u een mooi overzicht van de wijzigingen.

Stel ons hier uw vraag. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Bedankt voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.
  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800 20 750
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".