Leg uw jaaractieplan voor aan uw CPBW vóór 1 november

Vóór 1 november moet de werkgever het voorstel van het jaaractieplan van het volgend dienstjaar ter advies voorleggen aan het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Elk jaar stelt de werkgever in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk een jaaractieplan (JAP) op ter bevordering van het welzijn van de werknemers op het werk. Het voorstel van jaaractieplan moet twee maanden voor de start van het volgende dienstjaar ter advies worden voorgelegd aan het CPBW (indien een dienstjaar samenvalt met het kalenderjaar, dus voor 1 november).

Dit jaaractieplan is een schriftelijk document waarin de preventieactiviteiten jaarlijks worden uitgewerkt in een concreet actieplan. Het steunt op het vijfjaarlijks globaal preventieplan (GPP).
 

Welke onderdelen dient het jaaractieplan te bevatten?


Het jaaractieplan bevat volgende onderdelen:
 • de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid voor het volgende dienstjaar
 • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken
 • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen
 • de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan door:
  • gewijzigde omstandigheden
  • ongevallen en incidenten die zich in de onderneming hebben voorgedaan
  • het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van het voorbije jaar
  • de adviezen van het Comité tijdens het voorbije jaar

De preventieadviseur wordt betrokken bij het opstellen van het plan. De werkgever neemt de nodige beslissingen.
Deze verplichtingen gelden ook voor bedrijven die geen Comité PBW hebben!


Bron: Provikmo

Stel ons hier uw vraag. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Dank u. We verwerken uw aanvraag zo spoedig mogelijk.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800 20 750
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.