Maak gebruik van uw KMO-portefeuille en bespaar op uw opleidings- of advieskost

De Vlaamse overheid geeft via de “kmo-portefeuille” steun aan kleine en middelgrote ondernemingen en aan vrije beroepers voor opleiding en advies.
         

Hoeveel steun kan u krijgen?

De steun van de Vlaamse overheid bedraagt, afhankelijk van uw bedrijfsgrootte, 40% of 30% van de opleidings- of advieskost. U kan zo tot 15.000 euro (middelgrote onderneming) of 10.000 euro (kleine onderneming) steun per jaar krijgen.
         

Schema Kleine onderneming Middelgrote ondeneming
Steun Max. 40% van de opleidings- of advieskost Max. 30% van de opleidings- of advieskost
Max. per jaar 10.000 euro 15.000 euro

Kleine onderneming = minder dan 50 voltijdse werknemers, jaaromzet van max. 10 miljoen euro of balanstotaal van max. 10 miljoen euro
Middelgrote onderneming = 50 tot minder dan 250 voltijdse werknemers, jaaromzet van max. 50 miljoen euro of balanstotaal van max. 43 miljoen euro

    
Er wordt ook rekening gehouden met verbonden ondernemingen en partnerondernemingen (lees: veel kleine ondernemingen die met elkaar verbonden zijn, of een kleine onderneming verbonden met een grote onderneming = een grote onderneming en dus uitgesloten van de kmo-portefeuille). De grootte van de onderneming wordt door de kmo-portefeuille vastgelegd bij de eerste volledig ingediende subsidie-aanvraag in het lopende kalenderjaar.
 

Werkbaar werk

In het kader van het actieplan "Werrkbaar werk" wordt het plafond van de KMO-portefeuille tijdelijk (van 7 mei 2019 t.e.m. 6 december 2019) verhoogd met maximum 5000 euro, specifiek om acties rond werkbaar werk te realiseren.
      

Hoe aanvragen?

De aanvraag voor de kmo-portefeuille verloopt volledig online via een interactieve applicatie op www.kmo-portefeuille.be

De eerste keer moet u zich registreren met uw elektronische identiteitskaart om toegang te krijgen als gemachtigde van de onderneming. U kan dit ook doen met een mobiele app of met uw federaal token. Dit is een kaartje, ter grootte van een bankkaart, dat u gratis kunt aanvragen via de website www.belgium.be. Op het kaartje staan 24 codes die u gevraagd kunnen worden tijdens de loginprocedure. Gebruikt u liever uw e-id, dan moet u de pincode kennen en heeft u een kaartlezer nodig. Daarna volstaat het om u opnieuw aan te melden telkens u een subsidieaanvraag wil doen.

De aanvraagprocedure begint steeds met het afsluiten van een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener. Een lijst van de geregistreerde dienstverleners vindt u op de website van de kmo-portefeuille. Ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de start van de opleiding of het advies moet u de subsidieaanvraag indienen via de webapplicatie.

Alle communicatie m.b.t. de afhandeling van uw subsidievraag en de betaling van de dienstverlener verloopt via mail. Zorg er dus voor dat u een correct e-mailadres doorgeeft aan de kmo-portefeuille.

Op de website van de kmo-portefeuille vindt u een handige gebruikershandleiding die de hele aanvraagprocedure stap voor stap voor u uitlegt.
    

Voor welke diensten kan u een subsidie aanvragen?

Elke kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen.
       

Opleiding

 • wat: vorming, hoofdzakelijk bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren
 • wie: voor de werkenden in uw bedrijf
 • waar: bij een geregistreerde dienstverlener
 • inhoud: gericht op de kernprocessen van uw onderneming
 • doel: uw Vlaamse onderneming professionaliseren

Enkele voorbeelden: een opleiding om uw verkooptechnieken bij te schaven, een training van vaardigheden met de computer en sociale media, een bijscholing rond boekhouding, fiscaliteit en recht, een training van communicatieve vaardigheden …

De “werkenden” in uw bedrijf zijn:

 • De bij arbeidsovereenkomst tewerkgestelde persoon die zijn activiteit binnen een in het Vlaamse gewest gelegen exploitatiezetel van een onderneming uitoefent en die ingeschreven is bij de RSZ (geen jobstudenten);
 • De persoon die voornamelijk als zaakvoerder of actieve vennoot aangesloten is bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
 • De natuurlijke persoon die koopman is of een zelfstandig vrij beroep uitoefent;
 • De helper van een zelfstandige die onderworpen is aan het sociaal statuut;
 • De meewerkende achtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner (die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen).         

Hou ook rekening met volgende voorwaarden:

 • De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, de cateringkosten zijn beperkt tot 25 euro per persoon per dag - Niet subsidiabele kosten, zoals de btw, extra kosten voor catering, cursusmateriaal e.d., maar ook voorschotfacturen bv., moet u rechtstreeks aan de dienstverlener betalen.
 • U gaat in zee met een geregistreerde dienstverlener.
 • Bij elke les tekent u de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).
 • De opleiding is beëindigd voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag.
 • Kiest u voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.
 • U doet uw steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.
 • Na de opleiding krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd vormingsattest.
           

Advies

 • wat: schriftelijke raadgevingen –bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren.
 • waar: bij een geregistreerde dienstverlener
 • inhoud: gericht op de kernprocessen van de onderneming
 • doel: de raadgevingen stellen u in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor uw bedrijf.  

Voorbeelden van gesubsidieerd advies: een communicatieplan opstellen, een marketingplan opstellen, een marktanalyse maken, een investeringsanalyse maken

Advies neemt verschillende vormen aan. Twee types komen in aanmerking voor een subsidie bij de kmo-portefeuille:

 • Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren.
 • Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

Het doel? Uw onderneming vooruithelpen.

Om financiële steun te ontvangen van de kmo-portefeuille, voldoet de dienstverlening aan volgende voorwaarden:

 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat u bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
 • Het advies staat in een geschreven document.
 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.
 • U sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Het adviesproject moet afgerond zijn voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag.
 • U vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
 • Na de adviesprestaties krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd adviesrapport.        

Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies uw onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over uw gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies
   

Meer info

Voor alle vragen over de kmo-portefeuille, ook technische, kunt u terecht op het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse Overheid (elke werkdag van 9u tot 19u).

Leden van Bouwunie kunnen voor info terecht bij Anja Larik, economisch adviseur, tel. 02 588 42 01, e-mail

         
Naast de kmo-portefeuille-regeling is er ook de KMO-groeisubsidie. Daarmee ondersteunt de Vlaamse overheid strategische groeitrajecten via innovatie, transformatie of internationalisatie. De subsidie bedraagt max. 50% van de advieskosten met een maximum van 25.000 euro subsidies per onderneming per jaar. Wil u nadien dat strategisch advies implementeren in uw bedrijf, dan kan u met financiële ondersteuning iemand aanwerven. Opnieuw krijgt u daarvoor 50 procent steun, met een maximum van 25.000 euro subsidie. Meer info vindt u op www.vlaio.be
         

Stel ons hier uw vraag. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Bedankt voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.
  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800 20 750
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".