Renovatiepremie: lijst met werken

De Vlaamse overheid heeft een lijst gemaakt met werken die in aanmerking komen voor de vernieuwde renovatiepremie. Die lijst is limitatief (of compleet, waar niets meer bij komt). 

De werken staan gegroepeerd in vier categorieën:
 

Categorie 1: de ruwbouw van de woning


Onder ruwbouw wordt verstaan het geheel van funderingen, dragende en niet-dragende muren, draagvloeren en vaste binnentrappen.

De volgende werkzaamheden komen in aanmerking:
 • de funderingen voor de muren;
 • de afbraak van bestaande muren en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren, inclusief de dragende of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien;
 • de afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen;
 • de behandeling van muren tegen optrekkend vocht door een waterkerende laag te plaatsen of door de muren te injecteren met waterdichtmakende producten;
 • de behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht;
 • het voegwerk van de gevel, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging;
 • de behandeling van de muren tegen huiszwam;
 • de natte of droge kalkbepleistering op de binnenmuren, de binnenkant van de buitenmuren en de onderkant van de draagvloeren;
 • de afbraak van bestaande draagvloeren en trappen;
 • de opbouw van draagkrachtige vloerelementen, funderingsplaten en dekvloer;
 • de behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten;
 • het aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in de woning zodat de verbinding tussen de verdiepingen veilig beloopbaar is;
 • het aanbrengen van gevelisolatie voor zover dit wordt aangevraagd samen met de structurele gevelwerkzaamheden vermeld hierboven;
 • het aanbrengen van zoldervloerisolatie, voor zover dit wordt aangevraagd samen met de werkzaamheden vermeld in het 2de of 3de puntje (afbraak muren en bouw nieuwe, of afwerking buitenmuur).
 

Categorie 2: het dak van de woning


De volgende werkzaamheden komen in aanmerking:
 • de afbraak van bestaande dakstructuren en de opbouw van draagkrachtige elementen;
 • de behandeling van houten dakstructuren tegen zwammen en insecten;
 • het herstellen of het vernieuwen van het onderdak en de waterdichte bedekking;
 • het herstellen of vernieuwen van de hulpstukken en toebehoren om het hemelwater af te voeren;
 • de dakdoorbrekingen, zoals de dak(vlak)ramen, de dakkapellen, de lichtkoepels, de lichtkokers en de schouwen;
 • de natte of droge kalkbepleistering op de onderkant van de dakstructuren;
 • het aanbrengen van dak- of zoldervloerisolatie, voor zover dit wordt aangevraagd samen met de werkzaamheden vermeld in het eerste puntje (afbraak bestaande dakstructuur en opbouw draagkrachtige elementen).
 

Categorie 3: het buitenschrijnwerk van de woning


Onder buitenschrijnwerk wordt verstaan het geheel van buitendeuren en ramen in de gevels van de woning, met uitsluiting van de dak(vlak)ramen en dakkapellen die opgenomen zijn in categorie 2.

De volgende werkzaamheden komen in aanmerking:
 • de afbraak van de bestaande elementen en de plaatsing van ramen en buitendeuren, voorzien van hoogrendementsglas met een warmtegeleidingscoëfficiënt voor de beglazing (Ug) van maximaal 1,1 W/m2K. Voor buitenschrijnwerk dat wordt geplaatst vanaf 1 september 2019 mag de warmtegeleidingscoëffiënt maximaal 1,0 W/m2K bedragen. De aannemer of constructeur moet op de factuur attesteren dat aan die voorwaarde voldaan is;
 • de rolluiken en de afwerking, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant, als daarbij nieuwe elementen geplaatst worden.
 

Categorie 4: de technische installaties van de woning


De volgende werkzaamheden komen in aanmerking:
                                       

De centrale verwarming

 • de plaatsing van een verwarmingsketel op gas of stookolie met hoog rendement of een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen. De verwarmingsketel op gas die geproduceerd is voor 26 september 2015, heeft het label HR+ of HR TOP. De verwarmingsketel op stookolie die geproduceerd is voor 26 september 2015, heeft het label Optimaz of Optimaz-elite. De verwarmingsketels op gas of stookolie die geproduceerd zijn vanaf 26 september 2015, voldoen qua energie-efficiëntie aan de Europese verordening 813/2013 van 2 augustus 2013;
 • samen met de plaatsing of vervanging van de centraleverwarmingsketel komen alle installatieonderdelen om de hele woning te voorzien van centrale verwarming, in aanmerking;
 • de plaatsing van CO- of rookmelders.
   

De elektrische installatie

het aanbrengen of vervangen van de elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit. De conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet aangetoond worden met een attest van een erkend keuringsorgaan dat dateert van voor de aanvraagdatum.
 

De sanitaire installatie

 • de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning;
 • samen met de vervanging of de plaatsing van de toestellen, vermeld in punt 1), komen ook de kosten in aanmerking voor:
  • alle kraanwerk, leidingen en toebehoren voor watertoevoer;
  • alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet;
  • de leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water;
  • de natte of droge kalkbepleistering van de muren en het plafond in de sanitaire ruimten.
                     

En wat komt niet in aanmerking?


De overheid somt ook op welke welke werken al zeker niet subsidiabel zijn. 
                       
 • werkzaamheden die ingrijpende wijzigingen in de wezenlijke structuur of aard van de woning tot gevolg hebben waardoor de woning de kenmerken van een nieuwe woning krijgt en de werkzaamheden aan dergelijke nieuwe woning;
 • thermische isolatiewerkzaamheden, met uitzondering van hetgeen hierboven vermeld is;
 • alle werkzaamheden die betrekking hebben op de afwerking van de vloeren, de muren en de plafonds, met uitzondering van afwerklagen in kalkbepleistering en gips(karton)platen;
 • de vervanging of de plaatsing van een veranda of onderdelen ervan. Onder veranda wordt verstaan een afzonderlijke constructie die tegen de woning wordt aangebouwd, waarvan de dakbedekking overwegend transparant is en de toegevoegde wanden overwegend beglaasd zijn;
 • verlichtingsarmaturen, elektrische verbruikstoestellen, domotica en automatisaties, behalve die welke bestemd zijn voor de sturing van de centrale verwarming;
 • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, zonneboilers, windturbines en mechanische verluchtingen;
 • bubbelbaden en stoomdouches, badkamermeubelen en -accessoires;
 • werkzaamheden die niet gestaafd kunnen worden aan de hand van een factuur of waarvan de factuur onvoldoende informatie verschaft over de juiste aard en omvang van de werkzaamheden;
 • de plaatsing van een overzetdak over een asbesthoudende dakbekleding.
 

Info

Deze lijst staat in het Ministerieel besluit van 26 februari 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2019.
U vindt meer info over de renovatiepremie en de aanvraagprocedure op de website van Wonen Vlaanderen 
        
Wonen Vlaanderen: info en aanvraag renovatiepremie

Stel ons hier uw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Dank voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".