Nieuw in 2019

Een nieuw jaar, nieuwe wetten en regels. We geven u hier kort de belangrijkste bouwspecifieke veranderingen van 2019 mee.
Graag meer info? Bel of mail ons op 02 588 11 00 - mail
 
2019 brengt ook heel wat nieuwe algemene ondernemerszaken. UNIZO somde ze voor u op. Ga naar de UNIZO-website 

 

Kortweg

 

Afschaffing vestigingswetgeving: De Vlaamse regering schaft per 1 januari 2019 de vereiste beroepsbekwaamheden voor de bouwberoepen af. Een aannemer moet die dus vanaf dan niet meer bewijzen alvorens deze activiteiten te laten opnemen in zijn KBO-inschrijving. Opgelet: Elke activiteit die je op regelmatige basis uitoefent, moet wel nog altijd met de correcte NACE-BEL-codes in de KBO zijn opgenomen. KBO staat voor Kruispuntbank Ondernemingen. Info


Nieuwe huurwetgeving: Het nieuwe Vlaamse woninghuurrecht zal van toepassing zijn op alle vanaf 1 januari 2019 afgesloten huurcontracten.Info


Nieuwe regeling grondverzet op 1 april 2019 met belangrijkste wijziging: de invoering van een meldingsplicht voor het transport van bodemmaterialen afkomstig van kleine ontgravingen (<250m³).


Vóór 31/3/2019: In het kader van de Europese antiwitwaswetgeving zullen alle vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts en juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts, verplicht worden informatie over hun uiteindelijke begunstigden (“ultimate beneficial owners” of afgekort “UBO’s”) in te voeren in een elektronisch register (UBO-register).


Nieuwe regeling i.v.m. mede-eigendom: Vanaf 1 januari 2019 ondergaan de wettelijke regels over het appartementsmede-eigendom een aantal wijzigingen. Op die manier hoopt de wetgever de regels van het appartementsmede-eigendom eenvoudiger af te stemmen op de praktische situatie. Snellere beslissingsprocedures, de introductie van een nieuw voorrecht en de verplichting van een reservekapitaal moeten bijvoorbeeld financiële belemmeringen wegwerken.


Onroerende verhuur met BTW: De optieregeling om nieuwe gebouwen te verhuren met BTW gaat in op 1/1/2019. Dit is gebonden aan een aantal voorwaarden: het moet gaan om een nieuw gebouw (eerste oorzaak van opeisbaarheid van de btw ten vroegste op 1/10/2018), het moet ook om professioneel verhuurde gebouwen gaan. Info


In Vlaanderen wordt 38 kilometer toegevoegd aan het betalende wegennet van de kilometerheffing. Het gaat om 3 bijkomende trajecten: A11 van Brugge (N31) tot Knokke-Heist (N49), N36 van Roeselare (R32) tot N35 (Zarren) en N722 van N80 (Hasselt) tot N718 (Sint-Truiden) -  Kaart
In Wallonië worden de tarieven geïndexeerd. Vlaanderen en Brussel deden dat al op 1 juli 2018. Op de website van Viapass (downloads) vindt u een overzicht van de tarieven.
    

Premies 2019

 
 • Nieuwe premies: Wie zijn oude kachel vervangt door een performanter, milieuvriendelijker toestel, krijgt voortaan van de Vlaamse regering een premie die kan oplopen tot 250 euro. Vanaf 1 januari kan wie een warmtepompboiler plaatst een premie krijgen. De premie voor particulieren start aan 400 euro en dooft de komende vijf jaar langzaam uit. Ook voor bedrijven bedraagt de basispremie 400 euro, maar dat bedrag wordt verhoogd naargelang het vermogen. De bestaande premie voor een zonneboiler wordt niet verlaagd zoals eerder gepland.  Ze blijft behouden op 550 euro. Voortaan kan je na 15 jaar opnieuw een premie aanvragen voor de vervanging van je zonneboiler of warmtepomp. Voor een warmtepompboiler kan dat zelfs al na 10 jaar, omdat de levensduur van zo'n boiler korter is. Info
   
 • In 2019 daalt de premie voor dakisolatie van 6 €/m² naar 4 €/m². Bepalend voor de premieregeling is de datum van de eindfactuur. Info
  Het definitieve overzicht van de energiepremies 2019 vind je op de website energiesparen.be.
   
 • Eengemaakte renovatiepremie: De verbeteringspremie en de renovatiepremie worden geïntegreerd in één renovatiepremie. Deze premie wordt meteen wat aangepast. De overkoepelende renovatiepremie vervangt de huidige renovatiepremie vanaf 1 februari 2019. Info

De Vlaamse Regering voert in 2019 een sloop- en heropbouwpremie in van 7.500 euro voor wie een woning afbreekt en een nieuwe bouwt op plaatsen waar geen 6% btw maar 21% btw geldt. Om in aanmerking te komen moet cumulatief voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Meer info volgt.

Vernieuwd EnergiePrestatieCertificaat: Op 4 januari 2019 lanceert Vlaanderen een aangepast EPC. Elke woning krijgt een label van A+ (uitstekend) tot F (ondermaats). De aanbevelingen om het label te verbeteren, worden grondig uitgebreid. Voor eengezinswoningen bevat het nieuwe EPC een indicatieve kostenraming om de woning energiezuiniger te maken. Elke verkoper en elke verhuurder moet bij elke commerciële communicatie, zoals een zoekertje, de energieprestatie vermelden. Ook immokantoren en notarissen moeten dat doen.

Voor nieuwe niet-residentiële gebouwen met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2019, moet het minimumaandeel hernieuwbare energie minstens 20 kWh/m² zijn. Voor bouwaanvragen in 2018 was dat 15kWh/m².


Tegen 1 april 2019 zou er een CE-markering komen voor binnendeuren. Niet voor het deurblad zelf, wel voor het deurgeheel (deurblad, bekleding, omlijsting, scharnieren, sloten, deurpompen, …). Een CE-markering geeft aan dat de eigenschappen die op het CE-label vermeld staan getest zijn volgens de Europese regels. Het heeft enkel betrekking op het geleverde product, niet op de plaatsing. Meer info vindt u in onze Bouwmemo
 

Personeelszaken

   
 • Plannen voor niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zitten in de lift. Daarom stelt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg nu voor, met de steun van de sociale partners, om een “e-bonus” in te voeren om het indienen en verwerken van de toetredingsakten te vereenvoudigen (in een tweede tijd zou de e-bonus ook mogelijk worden voor de cao’s). Deze nieuwe mogelijkheid komt er per 1 januari 2019.
   
 • Vanaf 1 januari 2019 wijzigt het adoptieverlof. Vanaf 1 januari 2019 verdwijnt de maximumleeftijd van 8 jaar en komt er om de twee jaar telkens een week bij tot het maximum van 17 weken is bereikt tegen 2027. Ook het pleegouderverlof wijzigt. Voor langdurige pleegzorg wordt vanaf januari een pleegouderverlof van maximum 6 weken ingevoerd. Er is sprake van langdurige pleegzorg wanneer het zeker is dat het minderjarig kind minstens 6 maanden in hetzelfde gezin zal verblijven. Vanaf 2019 zal er om de 2 jaar telkens een week bijkomen, zoals bij de regeling voor adoptieverlof (maximum 17 weken tegen 2027).
              
 • Wat brengt de arbeidsdeal vanaf januari 2019? Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen en houden. Dat is de inzet van de arbeidsdeal, het princiepsakkoord dat deze zomer gesloten werd in de schoot van de regering. In de loop van het najaar mondde dit akkoord uit in nieuwe wetgeving. Een aantal afspraken wordt al van toepassing op 1 januari 2019.
          
  • Outplacement: Ontsla je een werknemer omwille van medische overmacht, dan moet je die werknemer ook outplacement (ter waarde van 1.800 euro) aanbieden. De voorwaarde is dat de werknemer niet ongeschikt verklaard is voor elke mogelijke werkhervatting. De kost voor dit outplacement wordt gedragen door de werkgever of het sectorfonds.
        
  • Onmiddellijk inschrijven als werkzoekende: Ontsla je vanaf 1 januari 2019 een werknemer en betaal je hem een verbrekingsvergoeding, dan moet hij zich binnen de maand na de datum van verbreking al inschrijven bij de VDAB als werkzoekende.
    
  • Versoepeling scholingsbeding: Financier je als werkgever opleidingen voor je werknemer, dan wil je daar graag zelf de vruchten van plukken. Daarom kan je voortaan als werkgever een scholingsbeding sluiten met je werknemer. Indien je werknemer binnen een afgesproken termijn na het volgen van de opleiding de onderneming op eigen initiatief verlaat, moet hij een deel van de opleidingskost terugbetalen. De vroegere loongrens is geschrapt als geldigheidsvoorwaarde, als het gaat om een opleiding die leidt tot een knelpuntberoep.
         
  • Starterslonen voor jongeren: Starterslonen moeten ertoe leiden dat je als werkgever makkelijker jongeren aanneemt. Voor jongeren van 18,19 en 20 jaar mag je, onder strikte voorwaarden, het brutoloon verlagen met een welbepaald percentage. Omdat de jongere geen nadeel mag ondervinden van deze maatregel, zal zijn brutoloon aangevuld worden met een nettopremie (vrij van RSZ en belastingen) die het verschil goedmaakt tussen zijn nettoloon voor de vermindering van het brutoloon en zijn nettoloon nà de vermindering.
           
  • Strengere SWT-voorwaarden: De voorwaarden om in SWT te gaan verstrengen opnieuw. Waar de algemene leeftijdsvoorwaarde 62 jaar blijft, zal een man in 2019 41 jaren loopbaan moeten bewijzen en een vrouw 35 jaar. Mensen die in SWT gaan, zullen ook langer aangepast beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt vanaf 2019.
            
        

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".