Technische controles op de werf

btv

Sommige aannemers beschouwen de wettelijk opgelegde technische controles op de werf wel eens als de spreekwoordelijke ‘pain in the ass’. Een jammerlijke misvatting. De controles vormen niet alleen een noodzakelijke schakel in de keten van veilig werken, maar bieden ook op andere terreinen een onmiskenbare meerwaarde.


Torenkraan
Om de finesse van een technische controle op de werf te proeven, hebben we met het controleorganisme BTV afgesproken in Oostduinkerke. Naast het natuurgebied Karthuizer realiseert aannemer Coussée-Bostoen uit Roeselare hier de derde fase van het gelijknamige vakantiedomein Karthuizer, een attractief complex van vijf lage appartementsgebouwen op wandelafstand van strand en zee, vlakbij de haven van Nieuwpoort. Projectleider Lorenzo Maes en torenkraanbestuurder Alain Ghyselbrecht staan al klaar voor de driemaandelijkse controle van de torenkraan, gemeenzaam ‘de Chinees’ genoemd naar het land van fabricage. Ook de toebehoren om te heffen en te hijsen – het zogenaamde aanslagmateriaal - en de persoonlijke beschermingsmiddelen die de werknemers moeten beschermen tegen een val, worden nagekeken. Johan Myngheer van BTV staat in voor de controle. Voor de gelegenheid wordt hij geassisteerd door twee collega’s: Gerdi Cailliau, sectormanager van BTV West-Vlaanderen en Frank Lauwyck, specialist in hef- en hijstoestellen en liften.

Projectleider Lorenzo Maes van Coussée-Bostoen ziet helemaal niet op tegen de klus, integendeel. “De afspraak is op voorhand vastgelegd, zodat wij rustig alle nodige voorbereidingen konden treffen. De controle vormt eerst en vooral een noodzakelijke bouwsteen voor een veilige werf. Zij is ook vereist voor onze VCA-certificatie. Daarnaast zien wij ze als een welgekomen back-up. De resultaten vertellen ons of onze machines en uitrusting nog in goede staat verkeren of aan vervanging toe zijn. Meteen weten wij ook waar bepaalde zaken zich bevinden. Als je op meerdere werven aan het werk bent, verhuizen sommige spullen of onderdelen wel eens van her naar der zonder dat de supervisie daar altijd van op de hoogte is.”

Intussen laat torenkraanbestuurder Alain zijn ‘Chinees’ jongleren met een naar schatting drie ton zware betonblok. Zo illustreren hij en Johan Myngheer hoe de lastbegrenzing en lastmomentbegrenzing bij een eerste plaatsing of heropstelling worden geregeld, zodat de hijscapaciteit van de kraan perfect staat afgesteld. “Bij het afsluiten van de werkdag wordt dat blok als anti-inbraakmaatregel voor de werfdeur geplaatst”, geeft Gerdi Cailliau als weetje mee.

Correct, snel en goed opgevolgd
De ervaring op Karthuizer geeft duidelijk aan dat de technische controle veel meer is dan een verplicht nummer. “Wij zijn geen boeman, maar een partner”, beaamt Gerdi Cailliau. “Zoals de projectleider al aangaf, biedt de controle heel wat meerwaarde. Ook met onze dienstverlening trachten wij het verschil te maken. Onze belangrijkste troeven zijn een correcte controle, een snelle administratieve verslaggeving en een goede opvolging. Zo beschikken wij over een opvolgingssysteem voor controles. Wanneer het tijd is voor een periodieke of jaarlijkse inspectie, nemen wij zelf contact op met de aannemer. Ook goede persoonlijke relaties voeren wij hoog in het vaandel. Indien mogelijk sturen wij steevast dezelfde agent naar dezelfde aannemer. Dat bevordert de efficiëntie van de controle. Die agent kent dan de mensen op de werf en beschikt over de nodige telefoonnummers, zodat hij bij eventuele vragen of problemen snel een oplossing weet te vinden.
Verder investeren wij zwaar in digitalisering met het oog op een snelle en efficiënte rapportage. Voor circa de helft van alle controles maken onze agenten op hun tablet ter plekke het controleverslag op. Dat pdf-document sturen ze dan meteen door naar de aannemer, die het bij een eventuele technische inspectie gemakkelijk terug kan vinden.

Naast de wettelijke controles van hijs- en hefmateriaal, de elektrische verdeelkast voor de tijdelijke werfaansluiting, hoogwerkers en PBM’s kunnen we de aannemer desgewenst ook de controle van ladders, stellingen, behandelingstoestellen of werfpaddenstoelen aanbieden. Grote aannemers zoals Coussée-Bostoen beschikken daarvoor intern over een bevoegde persoon. Maar kleinere aannemers die een dergelijke medewerker niet hebben, kunnen voor die service bij ons terecht.”

Om de opvolging te vergemakkelijken, voorzien de agenten van BTV de toestellen en installaties van een bandje dat per kwartaal een andere kleur krijgt: geel, groen, wit en blauw. Zo weet iedereen op de werf meteen of een bepaald toestel of apparaat al dan niet gecontroleerd is en kan men bij gebrek aan een dergelijke identificatie de nodige stappen zetten.

Datzelfde partnership kleurt ook het financiële plaatje van de controle. Gerdi Cailliau: “Afgezien van vaste bedragen voor bepaalde toestellen werken wij met prijzen op maat. Bepalend is de vraag hoe efficiënt een controle kan verlopen. Ligt al het te controleren materiaal klaar? Staat de juiste man, in dit geval de torenkraanbestuurder, op het gepaste ogenblik ter beschikking? Van onze kant zullen wij altijd op voorhand de afspraak bevestigen. Zo blijft de effectieve tijd die onze agent aan het werk is, beperkt tot het noodzakelijke, wat de kosten drukt.”

Opleiding en bijscholing
Dat alles vergt natuurlijk veel kennis en kunde vanwege de medewerkers. “Om hun werk correct en volgens de geschetste principes te kunnen uitvoeren, leiden wij al onze mensen intern op en geven we ze geregeld bijscholing, zowel technisch als qua wetgeving. Een hele opgave, als je bedenkt dat wij nationaal 430 medewerkers tellen. Je ziet ook dat de opleidingsgraad van onze mensen gestaag stijgt en dat ze zich meer gaan specialiseren in een bepaald vakgebied: elektriciteit, hoogspanning, hijsen en heffen, liften, persoonlijke beschermingsmiddelen.”

“Naast de louter technische kennis moeten zij over heel wat extra kwaliteiten beschikken. Ze moeten een duidelijk en eenduidig administratief verslag kunnen opstellen. Zij moeten communiceren met een brede diversiteit aan gesprekspartners: project- en werfleiders, arbeiders, technici van fabrikanten. Op werven tref je tevens almaar meer nationaliteiten en talen, wat de job er niet gemakkelijker op maakt.”

Een sector in beweging
Ook de sector zelf is aan verandering onderhevig. “Ladders en stellingen zijn vervangen door hoogwerkers en voor nieuwbouwwoningen worden steeds vaker snelmontagekranen ingezet, want tijd is geld. Al die toestellen moeten natuurlijk worden gecontroleerd. Parallel daaraan worden keuringen geleidelijk aan strenger. Het eerste half jaar na een wetswijziging hebben wij het meestal erg druk, want het duurt even voor dergelijke aanpassingen naar de hele sector zijn doorgesijpeld. Op dat ogenblik zijn wij ook een belangrijke bron van informatie. Wettelijk moeten wij bijvoorbeeld bij de controle van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen ook naar de levensduur kijken. Algemeen wordt aangenomen dat harnassen en dergelijke een levensduur van tien jaar hebben, tenzij de fabrikant een andere periode garandeert. In het begin schrokken aannemers wel van die strengere aanpak, maar als iemand valt, kan een dergelijk harnas levensreddend zijn. Na een ernstige val moeten deze PBM’s sowieso worden vervangen, los van hun leeftijd.”

Strikte deontologie
Wat gebeurt er als een controle uitwijst dat een bepaald toestel of uitrustingsstuk niet voldoet aan de vereisten? Gerdi Cailliau: “Wij zullen altijd uitleggen waarom een verslag negatief is. Het is dan aan de aannemer om op basis van die informatie de nodige maatregelen te treffen. De handhaving gebeurt door de federale overheidsdienst WASO.”

De werking van controleorganismen zoals BTV is strikt gereglementeerd. Om te beginnen moeten zij geaccrediteerd zijn, iets waar BELAC voor instaat. Dat accreditatieorgaan onderwerpt niet alleen het interne kwaliteitssysteem van BTV aan een audit, maar voert ook steekproeven te velde uit. Gerdi Cailliau: “Als door de overheid erkend controleorganisme moeten wij onafhankelijk zijn en ons aan een strenge deontologie houden. We zweren ook bij vertrouwelijkheid. Wat we op een werf vaststellen, zal nooit doorsijpelen naar een andere aannemer. In essentie streven we allemaal – overheid, aannemers en controleorganismen – eenzelfde gemeenschappelijke doelstelling na: ongevallen vermijden. In een sector waar alles almaar sneller moet gaan, is dat een fikse uitdaging. Maar zoals de baseline van ons bedrijf het stelt, trachten we dat altijd volgens duidelijk afgebakende principes waar te maken: BTV, steeds Betrouwbaar, Technisch en Vriendelijk.”
Interview: Staf Bellens, CD Media
Foto: AF Fotografie


Meer weten? www.btvcontrol.be
 
btv2

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".