Mijn personeel

Moeten mijn werknemers een attest bij zich hebben dat zij zich op de weg mogen verplaatsen?

Een attest is nooit wettelijk nodig geweest en volgens ons op dit ogenblik niet meer nuttig. 
 

21 mei (feestdag) valt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Krijgen mijn werknemers dan ook een uitkering op deze dag?

De feestdag gelegen binnen de periode van 14 kalenderdagen die volgt op de aanvang van de schorsing wegens overmacht, moet betaald worden door de werkgever.
Als de schorsing meer dan 14 dagen voordien is begonnen, dan loopt de werkloosheidsuitkering van de RVA door op deze feestdag.

Concreet betekent dit voor 21 mei:
 • Volledige schorsing vangt aan vóór 8 mei 2020: werkloosheidsuitkering RVA
 • Volledige schorsing vangt aan op 8 mei 2020 of later: werkgever betaalt de feestdag

Als er binnen de onderneming nog gedeeltelijk wordt gewerkt, dan moet u de termijn van 14 kalenderdagen per individuele werknemer bekijken.
  

Opstart duaal leren (OAO) terug mogelijk vanaf 4 mei

Voor de hervatting van de uitvoering van de werkcomponent in alternerende bouw- en houtopleidingen wordt de fasering gevolgd zoals voorzien in de heropstart van de economie.
Bekijk hier de voorwaarden voor hervatting
 

Een werknemer moet x-aantal dagen in quarantaine verblijven, moet hij hiervoor een doktersattest voorleggen?

Ja. Sinds begin mei is sprake van het zogenaamde "quarantainegetuigschrift". 

Dit getuigschrift heeft betrekking op 2 soorten situaties: die van werknemers die zich in een mogelijke incubatieperiode van het Covid-19-virus bevinden, maar ook die van een aanzienlijk aantal werknemers die moeten worden beschermd vanwege hun medische situatie waarvan al is vastgesteld dat ze gevaar lopen ( bijv. mensen met een verzwakte immuunafweer).

Werknemers die op doktersadvies in quarantaine dienen te verblijven, kunnen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden geplaatst. 
 

Stel dat één van mijn mensen corona oploopt op het werk, wat moet ik doen?

Wanneer de werknemer ziek wordt op het werk en hij nog in staat is om zelfstandig terug naar huis te keren, vraagt u hem of haar met aandrang om naar huis te gaan en zo snel mogelijk de huisarts telefonisch te contacteren. Deze verplaatsing gebeurt best niet met het openbaar vervoer. Indien het openbaar vervoer echter de enige mogelijkheid is, dan vraagt u de zieke werknemer om tijdens de rit naar huis de principes van nies- en hoesthygiëne strikt toe te passen en voor het vertrek de handen te wassen met water en zeep.

Indien de werknemer kennelijk niet meer de kracht heeft om nog zelf naar huis te gaan, dan hangt de wijze waarop u moet handelen af van de medische toestand van de werknemer:
 • Lijkt de werknemer ernstig ziek te zijn en is er sprake van een snelle achteruitgang van de gezondheidstoestand, dan kunt u een beroep doen op de diensten voor dringende geneeskundige hulpverlening. Zij kunnen de zieke werknemer eventueel naar een ziekenhuis brengen.
 • Voor een minder ernstig zieke werknemer die u toch niet alleen naar huis wil laten vertrekken, zoekt u best in samenspraak met de familie en/of eventueel de huisarts een oplossing. Werkgevers kunnen in overleg met hun interne preventieadviseur of met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk een procedure opstellen om zelf een transport naar huis te organiseren voor werknemers die ziek worden op het werk. Zij houden hierbij maximaal rekening met de hierboven vermelde aanbevelingen.
 

Als één van mijn mensen corona oploopt op het werk, wat doe ik met het overige personeel?

Om te voorkomen dat een werknemer die ziek wordt op het werk andere werknemers besmet, neemt u best de volgende maatregelen:
 • Voorzie indien mogelijk een lokaal waarin de zieke persoon kan afgezonderd worden wanneer hij niet onmiddellijk zelf naar huis kan vertrekken.
 • Indien u op het werk over mondmaskers beschikt, dan is het aan te raden om de zieke werknemer een mondmasker te laten opzetten nadat hij zijn handen heeft gewassen of ontsmet. Als er geen mondmaskers zijn, kan men aan de werknemer vragen om zijn mond en neus af te dekken met een doek of een sjaal.
 • Wijs uw werknemer uitdrukkelijk op de principes van een goede nies- en hoesthygiëne en vraag hem vóór het transport zijn of haar handen te wassen.
 • Laat zeker de oppervlakken (bureau, deurklinken, gebruikte toestellen en gereedschappen,,…) ontsmetten waarmee de zieke werknemer in contact is geweest. Het coronavirus wordt geïnactiveerd door alle courant gebruikte ontsmettingsmiddelen.
 

Mijn ongeruste werknemer weigert omwille van corona om naar het werk te komen. Wat kan ik doen?

Aangezien de werknemer in dit geval niet ziek is, heeft hij geen recht op gewaarborgd loon. Als hij vrijwillig thuisblijft zonder geldig doktersattest of opname van verlof dan is hij onwettig afwezig.
We raden toch aan om in deze uitzonderlijke omstandigheden een regeling te treffen. U kan bijvoorbeeld voorstellen om (onbetaald) verlof/inhaalrust op te nemen. 

Gaan de geplande opleidingen van mijn werknemers door?

De algemene richtlijn is dat groepsaangelegenheden worden geannuleerd. Werkplekleren blijft wel toegestaan.
 

Aangezien de scholen momenteel gesloten zijn, mag ik een jobstudent meenemen naar de werf?

Nee, jobstudenten uit het middelbaar kunnen enkel tewerkgesteld worden in de bouwsector tijdens schoolvakanties en op zaterdag (als ze een bouwopleiding volgen).

Ondanks de sluiting van de scholen gaat het nog altijd om "een periode van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling". Scholen proberen namelijk op alternatieve wijze de jongeren te onderwijzen.

 

Stel ons hier uw vraag. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Bedankt voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.
  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800 20 750
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".